Tárgyleírás

– a két képsíkos ábrázolás alapjai, illeszkedés, metszés, árnyék
– képsíktranszformáció és leforgatás, méretfeladatok
– szögletes testek síkmetszése és áthatása, szabályos testek
– az axonometrikus és perspektív ábrázolás
– a kör ábrázolás két képsíkon, axonometriában, perspektívában

Hirdetmények

• Következő vizsga ülésrendje (2019. január 15.)

Féléves eredmények összesítése (2018. december 14.)

Valid HTML 4.01 Tr.

Félévközi tájékoztatók

Tájékoztató a félév lezárásáról
Tematika és ütemterv | félév teljesítésének feltételei | rajzfeladatok formai követelményei | rajzeszközök listája
Vizsga: elméleti kérdések
Oktatási segédlet

Rajzfeladatok és segédábrák

1. rajzfeladat | Feladatkiosztás
2. rajzfeladat | Feladatkiosztás


Ábrafelvételi segédlet, megszerkesztett ábrák

2  3  4  7  10  11  12  15  16  17  21  22  22  22  23  25  32  33  34  35  36  37  38  39  40  
41  42  43  44  45  47  48  50  50  54  55  57  59  60  61  63  66  67  67  69  70  71  72  73  74  
75  76  77  78  80  81