Tárgyleírás

– a két képsíkos ábrázolás alapjai, illeszkedés, metszés, árnyék
– képsíktranszformáció és leforgatás, méretfeladatok
– szögletes testek síkmetszése és áthatása
– az axonometrikus és perspektív ábrázolás
– a kótás ábrázolás alapjai
– a kör ábrázolás két képsíkon, axonometriában, perspektívában

Hirdetmények

A félévhez tartozó feladatokat, tananyagokat és segédanyagokat a Moodle-rendszerében érhetik el.

Valid HTML 4.01 Tr.

Félévközi tájékoztatók

Tematika és ütemterv | félév teljesítésének feltételei | rajzfeladatok formai követelményei | rajzeszközök listája