Course in English

Ábrázoló geometria 1 • keresztfélév

  BMEEPAGA102nappali képzés2016-17-2  

 
Előadó és
évfolyamfelelős

Dr. Pék
Johanna
 

Tárgyleírás

– a két képsíkos ábrázolás alapjai, illeszkedés, metszés, árnyék
– képsíktranszformáció és leforgatás, méretfeladatok
– szögletes testek síkmetszése és áthatása, szabályos testek
– az axonometrikus és perspektív ábrázolás
– a kör ábrázolás két képsíkon, axonometriában, perspektívában

Hirdetmények

Azok a hallgatók, akiknek a pótlásokkal együtt csak az egyik zárthelyije sikeres, különeljárási díj megfizetése mellett összevont javító dolgozatot írhatnak, melynek eredménye a sikertelen zárthelyi eredményét helyettesíti. Az összevont javító dolgozat időpontja 2017. május 23. 8:00. Jelentkezni a Neptunon 2017 május 22. 12:00-ig lehet. Azok a hallgatók, akik nem jelentkeznek Neptunon, újabb különeljárási díj megfizetése mellett írhatják meg a pótlást.

Féléves eredmények összesítése

A következő vizsganapon (2017. május 23.) az írásbeli rész a 221-es teremben lesz.

Félévközi tájékoztatók
Tematika és ütemterv | félév teljesítésének feltételei
Vizsga: elméleti kérdések

Rajzfeladatok és segédábrák

1. rajzfeladat | Feladatkiosztás

2. rajzfeladat | Feladatkiosztás