Tárgyleírás

– a két képsíkos ábrázolás alapjai, illeszkedés, metszés, árnyék
– képsíktranszformáció és leforgatás, méretfeladatok
– szögletes testek síkmetszése és áthatása, szabályos testek
– az axonometrikus és perspektív ábrázolás
– a kör ábrázolás két képsíkon, axonometriában, perspektívában

Hirdetmények

Féléves eredmények összesítése

• Következő vizsga ülésrendje (2017. január 20.)

Valid HTML 4.01 Tr.

Félévközi tájékoztatók

Tájékoztató a félév lezárásáról
Tematika és ütemterv | félév teljesítésének feltételei | rajzfeladatok formai követelményei | rajzeszközök listája
Vizsga: elméleti kérdések
Oktatási segédlet

Rajzfeladatok és segédábrák

1. rajzfeladat | Feladatkiosztás
2. rajzfeladat | Feladatkiosztás
3. rajzfeladat | Feladatkiosztás


Ábrafelvételi segédlet, megszerkesztett ábrák