Ábrázoló geometria 1 (BMEEPAGA102)

ELŐADÓ ÉS ÉVFOLYAMFELELŐS:

 Dr. Pék Johanna

 egyetemi adjunktus 


Frissítve/Last updated: 2018. 02. 03.

Ütemterv • 2017/2018 tanév 2. (tavaszi) félév

Hét  Dátum  Előadás (#hé. 14–16, k. 8–10) Gyakorlat (cs. 08–10)
1.
(6.)
ea: 02.06.ke.

gy: 02.08.cs.
A Monge-féle ábrázolás alapjai
Új képsíkok bevezetése és alkalmazása
1. rajzfeladat kiosztása
1/1. feladat
2.
(7.)
ea: 02.12.hé.
      02.13.ke.
gy: 02.15.cs.
Helyzetgeometriai feladatok
Transzverzális szerkesztések
1/2 és 1/3. feladat
3.
(8.)
ea: 02.20.ke.

gy: 02.22.cs.
Árnyékszerkesztés 1/4. feladat
4.
(9.)
ea: 02.26.hé.
      02.27.ke.
gy: 03.01.cs.
Síklapú testek ábrázolása és síkmetszete
Síklapú testek döfése egyenessel
1/5. feladatok
5.
(10.)
ea: 03.06.ke.

gy: 03.08.cs.
Síklapú testek áthatása 1/6. feladat
6.
(11.)
ea: 03.12.hé.
      03.13.ke.
gy: 03.15.cs.
Metrikus feladatok: merőlegesség, egyenes és sík leforgatása
1. zárthelyi dolgozat
1. rajzfeladat beadása (kedden)
• Nemzeti ünnep • 
7.
(12.)
vázlattervi
hét >
   
8.
(13.)
ea: 03.26.hé.
      03.27.ke.
gy: 03.29.cs.
Szabályos testek ábrázolása
Az axonometrikus ábrázolás alapjai
2. rajzfeladat kiosztása
2/1. és 2/2. feladat
9.
(15.)
ea: 04.10.ke.

gy: 04.12.cs.
Frontális és merőleges axonometria 2/3. feladat
10.
(16.)
ea: 04.16.hé.
      04.17.ke.
gy: 04.19.cs.
A perspektív ábrázolás alapjai
Álló és dőlt képsíkú perspektíva
(A szombati pótelőadáson is.)
2/4. feladat
11.
(17.)
ea: 04.24.ke.

gy: 04.26.cs.
Kör ábrázolása két képsíkon, kör affin képe 2/5. feladat
12.
(18.)
ea: 04.30.hé.
      05.01.ke.
gy: 05.03.cs.
• ünnep •  2. zárthelyi dolgozat
13.
(19.)
ea: 05.08.ke.

gy: 05.10.cs.
Kör ábrázolása axonometriában és perspektívában 2. rajzfeladat beadása
Gyakorló feladatok
14.
(20.)
feldolgozási
hét >
   
Tanítási szünetek: • '18. márc. 15. cs. >nemzeti ünnep • ('18. márc. 16. p. helyett '18. márc. 10. szo.) • '18. márc. 19. h.– 03.23. >vázlattervi hét • '18. márc. 30. p. >nagypéntek • '18. ápr. 2. h. >húsvét • '18. ápr. 3. k. – '18. ápr. 6. p. >szünet: • '18. máj. 1. k. >munka ünnepe • '18. ápr. 6. p. >szünet: • ('18. ápr. 30. h.helyett '18. ápr. 6. p. >szünet: • '18. ápr. 21. szo.) • '18. ápr. 6. p. >szünet: • '18. máj. 7. h.– '18. ápr. 6. p. >szünet: • 05.11. >feldolgozási hét •

 A félév teljesítésének feltételei
 Előadások
Óra-
látogatás
Az óralátogatás a tananyag megértése és elsajátítása miatt fontos. A jelenlétet esetenként ellenőrizzük (TVSZ 105.§ (2)). Az előadások anyaga vizsgaanyag, ezért a jegyzetelés szükséges.
 Gyakorlatok
Tárgya,
formái
Az előadásokon elhangzott tananyag feldolgozása és gyakorlása rajzfeladatok és zárthelyi dolgozatok keretében.
Óra-
látogatás
A jelenlét a gyakorlatok 70 %-án kötelező (TVSZ 105.§ (4)), valamennyi órán ellenőrizzük a jelenlétet.
 Aláírás
Teljesítés feltételei A félév teljesítésének (a félév végi aláírás megszerzésének) feltételei:
• jelenlét az előadások és gyakorlatok megfelelő százalékán (TVSZ 105.§ (2) és (4))
• legalább 5-5 pont megszerzése a két (max. 10-10 pontos) rajzfeladatból (TVSZ 114.§ (2))
• legalább 20-20 pont megszerzése a két (max. 40-40 pontos) félévközi zárthelyiből (TVSZ 114.§ (2))
Zárthelyik pótlása • A TVSZ 22.§ (4) szerint a zárthelyik külön-külön történő javítására, illetve pótlására van lehetőség 1-1 alkalommal.
• Az első zárthelyi pótlására annak megírása után két héttel, külön meghirdetett időpontban van lehetőség (TVSZ 122.§ (5))
• A második zárthelyi pótlására a pótlási héten, külön meghirdetett időpontban van lehetőség (TVSZ 122.§ (5))
• A pótlásokra a Neptuban jelentkezni kell.
Rajzok pótlása • Az első félévközi rajzot az ütemtervben megadott határidő utáni első gyakorlat végéig, a második rajzot a pótlási héten péntek 12:00-ig lehet pótolni. A határidő után beadott rajzok pontszámát a TVSZ 122.§ (2) szerint 20%-kal, azaz 2 ponttal csökkentjük.
• Az értékelés során el nem fogadott rajzokat a visszaadást követő gyakorlatra újra el kell készíteni és be kell adni. E rajzokat a határidőn túl beadott rajzokhoz hasonlóan értékeljük.
• A félévben lehetőség van a rajzfeladatok újbóli elkészítésére javítási célzattal (TVSZ 122.§ (2)). A javítási célzattal készített új rajz pontszáma a javított rajz pontszámát felülírja. A javításra készített rajz leadására pótlási héten péntek 12:00-ig van lehetőség.?
Megjegyzés • Aki a félév teljesítéséhez előírt minimális pontszámokat a pótlás, illetve a javítás után sem szerzi meg, nem kaphat a tantárgyból félév végi aláírást. A tárgyat ismét fel kell vennie. (TVSZ 114.§ (3))
• A zárthelyiken és vizsgákon segédletként csak a tematikában szereplő tankönyv és a saját kézzel írt előadásjegyzet használható! Egyéb nyomtatott és elektronikai segédeszközök használata nem megengedett!
 Érdemjegy
Vizsgára bocsátás feltétele A félév végi aláírás megszerzése. (TVSZ 114.§ (1))
Vizsga-
időpont
A tanszék a Neptunban, a tanszéki hirdetőtáblán, valamint az Internetes honlapon (www.epab.bme.hu) hirdeti meg a vizsgaidőpontokat, vizsgára előzetesen a Neptunon keresztül kell jelentkezni.
Vizsga A vizsga írásbeli és ugyanazon a napon megtartott szóbeli részből áll.
Értékelés Az érdemjegyet a vizsgáztató a félévközi eredmények, az írásbeli és szóbeli vizsga alapján állapítja meg.
Tankönyv Lőrincz-Petrich: Ábrázoló geometria