Ábrázoló geometria 1 (BMEEPAGA102)

ELŐADÓ ÉS ÉVFOLYAMFELELŐS:

 Dr. Pék Johanna

 egyetemi adjunktus 


Frissítve/Last updated: 2017. 02. 13.

Ütemterv • 2016/2017 tanév 2. (tavaszi) félév

Hét  Dátum  Előadás (#hé. 14–16, k. 8–10) Gyakorlat (cs. 08–10)
1.
(1.)
ea: 02.07.ke.

gy: 02.09.cs.
A Monge-féle ábrázolás alapjai
Új képsíkok bevezetése és alkalmazása
1. rajzfeladat kiosztása
1/1. feladat
2.
(2.)
ea: 02.13.hé.
      02.14.ke.
gy: 02.16.cs.
Helyzetgeometriai feladatok
Transzverzális szerkesztések
1/2. feladat
3.
(3.)
ea: 02.21.ke.

gy: 02.23.cs.
Árnyékszerkesztés 1/3. feladat
4.
(4.)
ea: 02.27.hé.
      02.28.ke.
gy: 03.02.cs.
Síklapú testek ábrázolása és síkmetszete
Síklapú testek döfése egyenessel
1/4. feladat
5.
(5.)
ea: 03.07.ke.

gy: 03.09.cs.
Síklapú testek áthatása 1/5. feladat
6.
(6.)
ea: 03.13.hé.
      03.14.ke.
gy: 03.16.cs.
Metrikus feladatok: merőlegesség, egyenes és sík leforgatása
Szabályos testek ábrázolása
1/6. feladat
7.
(7.)
ea: 03.21.ke.

gy: 03.23.cs.
1. zárthelyi dolgozat 1. rajzfeladat beadása
2. rajzfeladat kiosztása; 2/1. feladat
8.
(8.)
ea: 03.27.hé.
      03.28.ke.
gy: 03.30.cs.
Az axonometrikus ábrázolás alapjai
Frontális és merőleges axonometria
2/2. és 2/3. feladat
9.
(9.)
ea: 04.04.ke.

gy: 04.06.cs.
A perspektív ábrázolás alapjai 2/4. feladat
10.
(10.)
ea: 04.10.hé.
      04.11.ke.
gy: 04.13.cs.

 • ALKOTÓHÉT • 

 • ALKOTÓHÉT • 
11.
(11.)
ea: 04.18.ke.

gy: 04.20.cs.
Álló és dőlt képsíkú perspektíva 2/5. feladat
12.
(12.)
ea: 04.24.hé.
      04.25.ke.
gy: 04.27.cs.
Kör ábrázolása két képsíkon, kör affin képe
Kör ábrázolása axonometriában és perspektívában
2/6. feladat
13.
(13.)
ea: 05.02.ke.

gy: 05.04.cs.
2. zárthelyi dolgozat 2. rajzfeladat beadása
Gyakorló feladatok
14.
(14.)
ea: —–—–—
gy: —–—–—

 • Feldolgozási hét • 

 • Feldolgozási hét • 
Tanítási szünetek: • 2017. március 15. szerda, nemzeti ünnep • 2017. április 10. hétfő – 2017. április 13. csütörtök, alkotóhét • 2017. április 17. hétfő, húsvét • 2017. június 5. hétfő, pünkösd •

 A félév teljesítésének feltételei
 Előadások
Óra-
látogatás
Az óralátogatás a tananyag megértése és elsajátítása miatt fontos. A jelenlétet esetenként ellenőrizzük (TVSZ 105.§ (2)). Az előadások anyaga vizsgaanyag, ezért a jegyzetelés szükséges.
 Gyakorlatok
Tárgya,
formái
Az előadásokon elhangzott tananyag feldolgozása és gyakorlása rajzfeladatok és zárthelyi dolgozatok keretében.
Óra-
látogatás
A jelenlét a gyakorlatok 70 %-án kötelező (TVSZ 105.§ (4)), valamennyi órán ellenőrizzük a jelenlétet.
 Aláírás
Teljesítés feltételei A félév teljesítésének (a félév végi aláírás megszerzésének) feltételei:
• jelenlét az előadások és gyakorlatok megfelelő százalékán (TVSZ 105.§ (2) és (4))
• legalább 5-5 pont megszerzése a két (max. 10-10 pontos) rajzfeladatból (TVSZ 114.§ (2))
• legalább 20-20 pont megszerzése a két (max. 40-40 pontos) félévközi zárthelyiből (TVSZ 114.§ (2))
Zárthelyik pótlása • A TVSZ 22.§ (4) szerint a zárthelyik külön-külön történő javítására, illetve pótlására van lehetőség 1-1 alkalommal.
• Az első zárthelyi pótlására annak megírása után két héttel, külön meghirdetett időpontban van lehetőség (TVSZ 122.§ (5))
• A második zárthelyi pótlására a pótlási héten, külön meghirdetett időpontban van lehetőség (TVSZ 122.§ (5))
• A pótlásokra a Neptunban jelentkezni kell.
Rajzok pótlása • Az első félévközi rajzot az ütemtervben megadott határidő utáni első gyakorlat végéig, a második rajzot a pótlási héten péntek 12:00-ig lehet pótolni. A határidő után beadott rajzok pontszámát a TVSZ 122.§ (2) szerint 20%-kal, azaz 2 ponttal csökkentjük.
• Az értékelés során el nem fogadott rajzokat a visszaadást követő gyakorlatra újra el kell készíteni és be kell adni. E rajzokat a határidőn túl beadott rajzokhoz hasonlóan értékeljük.
• A félévben lehetőség van a rajzfeladatok újbóli elkészítésére javítási célzattal (TVSZ 122.§ (2)). A javítási célzattal készített új rajz pontszáma a javított rajz pontszámát felülírja. A javításra készített rajz leadására pótlási héten péntek 12:00-ig van lehetőség.
Megjegyzés • Aki a félév teljesítéséhez előírt minimális pontszámokat a pótlás, illetve a javítás után sem szerzi meg, nem kaphat a tantárgyból félév végi aláírást. A tárgyat ismét fel kell vennie. (TVSZ 114.§ (3))
• A zárthelyiken és vizsgákon segédletként csak a tematikában szereplő tankönyv és az előadáson saját kézzel írott jegyzet használható! Egyéb nyomtatott és elektronikai segédeszközök használata nem megengedett!
 Érdemjegy
Vizsgára bocsátás feltétele A félév végi aláírás megszerzése. (TVSZ 114.§ (1))
Vizsga-
időpont
A vizsgaidőpontokat a tanszék a Neptunban hirdeti meg.
A vizsgákra való jelentkezés a Neptunon keresztül történik.
Vizsga A vizsga írásbeli és (ugyanazon a napon megtartott) szóbeli részből áll.
Értékelés Az érdemjegyet a vizsgáztató a félévközi eredmények, az írásbeli és szóbeli vizsga alapján állapítja meg.
Tankönyv Lőrincz-Petrich: Ábrázoló geometria