Tárgyleírás

– másodrendű felületek kontúrja, árnyéka, síkmetszetei (ellipszoidok, hiperboloidok, paraboloidok)
– nem másodrendű felületek és építészeti alkalmazásuk (tórusz, konoidok, csavarfelületek)
– görbe felületek áthatása, a széteső áthatások építészeti jelentősége
– mérőszámos ábrázolás, a terepfelületek földmunkáinak rajzi megjelenítése
– a napsugárzás geometriája

Hirdetmények

A 2. zárthelyi dolgozat eredményei

• 2. pótzárthelyi ülésrendje (2018. december 11. 8:00)

Valid HTML 4.01 Tr.

Félévközi tájékoztatók

Tájékoztató a félév lezárásáról
Tematika és ütemterv | félév teljesítésének feltételei
Vizsga: elméleti kérdések

Rajzfeladatok és segédábrák

1. rajzfeladat | Feladatkiosztás
2. rajzfeladat | 1. ábra