Ábrázoló geometria 2 (BMEEPAGA202)

ELŐADÓ ÉS ÉVFOLYAMFELELŐS:

Kovács András Zsolt

 műszaki tanár 


Frissítve/Last updated: 2017. 09. 04.

Ütemterv • 2017/2018 tanév 1. (őszi) félév

Hét  Dátum  Előadás (+ hé.10–12, hé.8–10) Gyakorlat (sz. 10–12 / cs. 08–10)
1.
(36.)
ea: 09.04.hé.
gy:09.07.cs.
Forgásfelületek
Gömb ábrázolása, síkmetszetei, döfése egyenessel, árnyéka.
Kúpszeletek szerkesztése
2.
(37.)
ea: 09.11.hé.
gy:09.14.cs.
Henger és kúp ábrázolása, kontúrja, önárnyékhatára. 1. rajzfeladat 1. ábra
3.
(38.)
ea: 09.18.hé.
gy:09.21.cs.
Henger és kúp metszése egyenessel és síkkal.
Felületek átahása.
1. rajzfeladat 2. ábra
4.
(39.)
ea: 09.25.hé.
gy:09.28.cs.
Felületek áthatásának építészeti alkalmazásai 1. rajzfeladat 3. ábra
5.
(40.)
ea: 10.02.hé.
gy:10.05.cs.
Forgási ellipszoid és paraboloid kontúrja, síkmetszetei, árnyéka.
Körgyűrű felület kontúrja, önárnyéka, síkmetszetei
1. rajzfeladat 4. ábra
6.
(41.)
ea: 10.09.hé.
gy:10.12.cs.
Torzfelületek, egyköpenyű forgási hiperboloid. 1. rajzfeladat 5. és 6. ábra
7.
(42.)
ea: 10.16.hé.
gy:10.19.cs.
 • vázlattervi hét •   • vázlattervi hét • 
8.
(43.)
ea: 10.23.hé.
gy:10.26.cs.
 • Nemzeti ünnep •  1. rajzfeladat beadása
2. rajzfeladat 1. ábra
9.
(44.)
ea: 10.30.hé.
gy:11.02.cs.
1. zárthelyi feladat
Hiperbolikus paraboloid felületek, kontúr, önárnyék, síkmetszet.
2. rajzfeladat 2. ábra
10.
(45.)
ea: 11.06.hé.
gy:11.09.cs.
Konoid felületek 2. rajzfeladat 3. ábra
11.
(46.)
ea: 11.13.hé.
gy:11.16.cs.
Csavarvonal, csavarfelületek
A mérőszámos ábrázolás geometriai alapjai és műszaki alkalmazásai. Terepfelületek földmunkáinak szerkesztése.
 • TDK • 
12.
(47.)
ea: 11.20.hé.
gy:11.23.cs.
2. zárthelyi feladat 2. rajzfeladat 4. és 5. ábra
13.
(48.)
ea: 11.27.hé.
gy:11.30.cs.
Kiteríthető és transzlációs felületek
A napsugárzás geometriája
Összefoglalás, vizsgaelőkészítés
Gyakorló feladatok.
A 2. rajzfeladat beadása
14.
(49.)
ea: 12.04.hé.
gy:12.07.cs.
 • Feldolgozási hét •   • Feldolgozási hét • 
Tanítási szünetek: • '17. szept. 20. sze. – BME sportnap • '17. okt. 4. sze. – szakmai nap • '17. okt. 16. h.– 10.20. – vázlattervi hét • '17. okt. 23. h. – ünnepnap • '17. nov. 1. sze. – ünnepnap • '17. nov. 16. cs. – TDK nap • '17. nov. 24. p. – nyílt nap • '17. dec. 4. h.– 12.08. – feldolgozási hét •

A félév teljesítésének feltételei

 Előadások
Óra-
látogatás
Az óralátogatás a tananyag megértése és elsajátítása miatt nélkülözhetetlen.
A jelenlétet esetenként ellenőrizzük.
  Az előadások anyaga vizsgaanyag, ezért jegyzetelése szükséges.
 Gyakorlatok
Tárgya,
formái
Az előadásokon elhangzott tananyag feldolgozása és begyakorlása kötelező feladatok és zárthelyi dolgozatok keretében.
Óra-
látogatás
A jelenlét a gyakorlatok 70 %-án kötelező [TVSZ - 14.§ (4) alapján].
 Aláírás
Teljesítés feltételei A félév teljesítésének (a félév végi aláírás megszerzésének) feltételei:
• jelenlét az előadások és gyakorlatok megfelelő százalékán (TVSZ 105.§ (2) és (4))
• legalább 5-5 pont megszerzése a két (max. 10-10 pontos) rajzfeladatból (TVSZ 114.§ (2))
• legalább 20-20 pont megszerzése a két (max. 40-40 pontos) félévközi zárthelyiből (TVSZ 114.§ (2))
Zárthelyik pótlása • A TVSZ 22.§ (4) szerint a zárthelyik külön-külön történő javítására, illetve pótlására van lehetőség 1-1 alkalommal.
• Az első zárthelyi pótlására annak megírása után két héttel, külön meghirdetett időpontban van lehetőség (TVSZ 122.§ (5))
• A második zárthelyi pótlására a pótlási héten, külön meghirdetett időpontban van lehetőség (TVSZ 122.§ (5))
• A pótlásokra a Neptuban jelentkezni kell.
Rajzok pótlása • Az első félévközi rajzot az ütemtervben megadott határidő utáni első gyakorlat végéig, a második rajzot a pótlási héten péntek 12:00-ig lehet pótolni. A határidő után beadott rajzok pontszámát a TVSZ 122.§ (2) szerint 20%-kal, azaz 2 ponttal csökkentjük.
• Az értékelés során el nem fogadott rajzokat a visszaadást követő gyakorlatra újra el kell készíteni és be kell adni. E rajzokat a határidőn túl beadott rajzokhoz hasonlóan értékeljük.
• A félévben lehetőség van a rajzfeladatok újbóli elkészítésére javítási célzattal (TVSZ 122.§ (2)). A javítási célzattal készített új rajz pontszáma a javított rajz pontszámát felülírja. A javításra készített rajz leadására pótlási héten péntek 12:00-ig van lehetőség.?
Megjegyzés • Aki a félév teljesítéséhez előírt minimális pontszámokat a pótlás, illetve a javítás után sem szerzi meg, nem kaphat a tantárgyból félév végi aláírást. A tárgyat ismét fel kell vennie. (TVSZ 114.§ (3))
• A zárthelyiken és vizsgákon segédletként csak a tematikában szereplő tankönyv és a kiadott ábrefelvételi munkafüzet használható! Egyéb nyomtatott és elektronikai segédeszközök használata nem megengedett!
 Érdemjegy
Vizsgára bocsátás feltételei A félév végi aláírás megszerzése.
Vizsga-
időpont
A tanszék a Neptunban, a tanszéki hirdetőtáblán, valamint az Internetes honlapon (www.epab.bme.hu) hirdeti meg a vizsgaidőpontokat, vizsgára előzetesen a Neptunon keresztül kell jelentkezni.
Vizsga A vizsga írásbeli és ugyanazon a napon megtartott szóbeli részből áll.
 
Értékelés Az érdemjegyet a vizsgáztató a félévközi eredmények, az írásbeli és szóbeli vizsga alapján állapítja meg, illetve a hozott pontok és az írásbeli eredményét figyelembe véve, megajánlott jegyet is kaphat a vizsgázó.
Tankönyv Lőrincz-Petrich: Ábrázoló geometria