Bevezetés az alkalmazott infromatikába 

Bemutató készítés


Önálló feladat:

E feladat keretében előírt témájú elektronikus prezentációt kell elkészíteni PowerPoint alkalmazással, digitális fényképezőgéppel készített felvételek alapján.

Beadási határidő: Feldolgozási hét hétfő dél. Előadási szándék esetén a Bemutatók közös értékelése gyakorlat kezdetéig előzetesen adja be az előadás megkezdéséig. Későbbi javítás esetén a határidőig a prezentáció újra beadható.

Választható témák:

§  textúrák az építészetben, a városban, falon és földön;

§  a Térkompozíció (vagy más) tárgy keretében készített térkompozíciók, modellek bemutatása.

Formai követelmények: legalább 12 dia, 12-24 saját felvétel, feliratok, rövid szöveges ismertetők.

Értékelési szempontok

§  eredetiség, befejezettség, érthetőség;

§  a csoport értékelése;

§  saját felvételek;

§  saját PowerPoint háttér (diaminta, slide master).

A feladat célja, hogy áttekintse a PowerPoint lehetséges eszköztárát (hátterek és tipográfia, animáció), és elsajátítsa a prezentáció összeállításának módját, megtanulja elektronikus prezentáció sajátos dramaturgiáját. Alkalom arra, hogy gyakorolja, miként adja elő saját gondolatait. Ehhez gondolja végig az előadását (azaz a hallgatóság tájékoztatását, meggyőzését, figyelmének felkeltését, felkészítését) milyen szöveges, képi eszközök szolgálják a leghatékonyabban.

A bemutató teljesítésének feltétele a formai követelményeket kielégítő prezentáció beadása a lenti linken keresztül. A beadott feladatért 15 pont szerezhető. A gyakorlaton való bemutatásért további 10 pont jár. A bemutatott prezentációkat a csoport tagjai pontozólapon értékelik. A csoport által legjobbnak minősített 2 előadó további 5-5 bónusz pontot kap

Beadás: adja be a kész prezentációt ezen a linken keresztül.