Bevezetés az alkalmazott informatikába (BMEEPAG0203)

TÁRGYFELELŐS:

 dr. Szoboszlai Mihály

  
ÉVFOLYAMFELELŐS:

Fejér Tamás

  


Frissítve/Last updated: 2017. 02. 11.

Ütemterv • 2016/2017 tanév 2. (tavaszi) félév

Hét  Dátum  Előadás Gyakorlat
1.
(1.)
02.06.hé. –
– 02.08.sz.
  Dokumentumkezelés alapjai: szöveg bevitele, egyszerű formázás, bekezdésformázás, keresés és csere
2.
(2.)
02.13.hé. –
– 02.15.sz.
Szövegszerkesztés 1. Táblázat, képek, ábrák, egyéb objektumok elhelyezése a dokumentumban
3.
(3.)
02.20.hé. –
– 02.22.sz.
  Hosszabb dokumentumok készítése: címsorok, oldaltörések, tartalomjegyzék, élőfej, élőláb, sablonok
4.
(4.)
02.27.hé. –
– 03.01.sz.
Szövegszerkesztés 2. 1. labor zárthelyi (Word)
Körlevél készítése
5.
(5.)
03.06.hé. –
– 03.08.sz.
  Táblázatkezelés alapjai: formázás, rendezés, szűrés, képletek, összegzés, diagramm
6.
(6.)
03.13.hé. –
– 03.15.sz.
Táblázatkezelés 1. Adatok importálása fájlból, függvények, elágazás, feltételes összegzés
(szerdai kurzus órája elmarad)
7.
(7.)
03.20.hé. –
– 03.22.sz.
Kereső és hivatkozási függvények
8.
(8.)
03.27.hé. –
– 03.29.sz.
Táblázatkezelés 2. Matematikai, mérnöki alkalmazások
9.
(9.)
04.03.hé. –
– 04.05.sz.
  2. labor zárthelyi (Excel)
Bemutató készítése Powerpointban
10.
(10.)
04.10.hé. –
– 04.12.sz.

 • ALKOTÓHÉT • 
 

 • ALKOTÓHÉT • 
 
11.
(11.)
04.17.hé. –
– 04.19.sz.

 • HÚSVÉT • 
 
Képi információk feldolgozása számítógéppel: képformátumok, színmélység, egyszerű képmódosítások (átméretezés, vágás, forgatás), paletta, effektusok
12.
(12.)
04.24.hé. –
– 04.26.sz.
Digitális fényképezés
Hf: Digitális igazolványkép, Bemutató készítése
3. labor zárthelyi (Word & Excel)
Konzultáció (Bemutató készítése, igazolványkép)
13.
(13.)
05.01.hé. –
– 05.03.sz.

 • Munka ünnepe • 
 
Bemutatók közös értékelése
(hétfői kurzus órája elmarad)
14.
(14.)

 • Feldolgozási hét • 
 

 • Feldolgozási hét • 
 
Tanítási szünetek: • 2017. március 15. szerda, nemzeti ünnep • 2017. április 10. hétfő – 2017. április 13. csütörtök, alkotóhét • 2017. április 17. hétfő, húsvét • 2017. június 5. hétfő, pünkösd •

A félév teljesítésének feltételei

 Előadások
Óralátogatás A tananyag megértése és elsajátítása miatt nélkülözhetetlen.
A jelenlétet esetenként ellenőrizzük. Az előadások anyagának jegyzetelése szükséges.
 Gyakorlatok
Óralátogatás A jelenlét a gyakorlatok 70%-án kötelező.
Mivel a program-, és gépi környezet megismeréséhez elengedhetetlen a gyakorlás, a jelenlétet minden alkalommal ellenőrizzük. A tárgy kreditpontját nem szerezheti meg, aki nincs jelen a megfelelő számú gyakorlaton.
Amennyiben a hallgató a zh-it két megírt zh alapján teljesíti és a házi feladatait határidőben beadja, méltányosságból eltekintünk a fenti előírástól.
 Számonkérések
Zárthelyi A gyakorlati ismereteket három, a gyakorlati órán írt 40 perces labor zárthelyi feladattal ellenőrizzük, melyek mindegyikére maximum 40 pont kapható. A félév értékelésekor a két jobbik zárthelyi eredményének figyelembe vételével maximum 80 pont szerezhető.
Házi feladat • igazolványkép készítés: 5 pont,
• bemutató készítése: 15 pont.
Az igazolványkép, a plakát és a weblap a Kari munkarendben megadott határidőig (2017. május 8. hétfő, 12:00) adható be. A gyakorlati órákon és az oktatók fogadóóráin konzultációs lehetőséget biztosítunk.
 Szorgalmi feladat
Előadás A 13. heti gyakorlatokon az elkészült prezentációk egy max. 5 perces előadás formájában bemutathatók. A bemutató tartásáért 10 pluszpont szerezhető. Az előadásokat a jelenlévők értékelik, a legjobb előadó további 5 plusz pontot szerez.
 Félév teljesítése
Teljesítés feltételei A félév teljesítésének (az aláírás megszerzésének) feltételei:
 •  jelenlét a tanórák megfelelő százalékán,
 •  a félévközi három laborzárthelyi közül kettőnek min. 40%-os teljesítése,
 •  a feladatkiírásban szereplő minimális feltételeknek megfelelő igazolványkép és bemutató beadása.
Pótlás módja, feltételei  • A késve leadott házi feladatokat különeljárási díj megfizetése mellett a pótlási hét péntek délig (2017. május 19. péntek 12:00) lehet pótolni.
 • A zárthelyik nem pótolhatók, a hallgató eredményének megállapítása a három zárthelyi közül a két jobbik alapján történik.
Megjegyzés Amennyiben a hallgató egyetlen félévközi ellenőrzésen sem vesz részt, vagy túllépi a hiányzási limitet, indexébe "Nem teljesítette" bejegyzést kap.
 Érdemjegy
Pontozás Összesen max. 100 pont szerezhető a kötelező és szorgalmi feladatok alapján:
 •  max. 100 pont a zh, igazolványkép és bemutató feladat alapján,
 •  max. 15 pont az előadás megtartása esetén
Ponthatárok A félévi munka félévközi jeggyel kerül értékelésre az alábbi módon:
 •  85 ponttól jeles (5),
 •  70 ponttól jó (4),
 •  55 ponttól közepes (3),
 •  40 ponttól elégséges (2),
 •  40 pont alatt elégtelen (1).