Bevezetés az alkalmazott informatikába (BMEEPAG0203)

TÁRGYFELELŐS:

 dr. Szoboszlai Mihály

  


Frissítve/Last updated: 2019. 05. 20.

Ütemterv • 2018/2019 tanév 2. (tavaszi) félév

Hét  Dátum  Előadás Gyakorlat
1.
(6.)
febr. 04.hé. –
– febr. 06.sz.
  Dokumentumkezelés alapjai: szöveg bevitele, egyszerű formázás, bekezdésformázás, keresés és csere
2.
(7.)
febr. 11.hé. –
– febr. 13.sz.
Szövegszerkesztés 1. Táblázat, képek, ábrák, egyéb objektumok elhelyezése a dokumentumban
3.
(8.)
febr. 18.hé. –
– febr. 20.sz.
  Hosszabb dokumentumok készítése: címsorok, oldaltörések, tartalomjegyzék, élőfej, élőláb, sablonok
4.
(9.)
febr. 25.hé. –
– febr. 27.sz.
Táblázatkezelés 1. 1. labor zárthelyi (Word)
Körlevél, brossúra készítése
5.
(10.)
márc. 04.hé. –
– márc. 06.sz.
  Táblázatkezelés alapjai: formázás, rendezés, szűrés, képletek, összegzés, diagramm
6.
(11.)
márc. 11.hé. –
– márc. 13.sz.
Táblázatkezelés 2. Adatok importálása fájlból, függvények, elágazás, feltételes összegzés
7.
(13.)
vázlattervi
hét >
 
8.
(14.)
ápr. 01.hé. –
– ápr. 03.sz.
Digitális fényképezés, grafikai alapszerkesztések Kereső és hivatkozási függvények
9.
(15.)
ápr. 08.hé. –
– ápr. 10.sz.
  Matematikai, mérnöki alkalmazások
10.
(16.)
ápr. 15.hé. –
– ápr. 17.sz.
Felhő alapú mérnöki csoportmunka 2. labor zárthelyi (Excel)
Bemutató készítése Powerpointban
11.
(17.)
ápr. 22.hé. –
– ápr. 24.sz.

 • HÚSVÉT • 
 
Képi információk feldolgozása számítógéppel: képformátumok, színmélység, egyszerű képmódosítások (átméretezés, vágás, forgatás), paletta, effektusok (A hétfői csoport órája elmarad.)
12.
(18.)
ápr. 29.hé. –
– máj. 01.sz.
Bemutató készítése, PowerPoint, Prezi 3. labor zárthelyi (Word & Excel) [hétfői csoport]
Konzultáció (Bemutató készítése, igazolványkép)
(A szerdai kurzus órája elmarad.)
13.
(19.)
máj. 06.hé. –
– máj. 08.sz.


 
3. labor zárthelyi (Word & Excel) [szerdai csoport]
Bemutatók közös értékelése
14.
(20.)
feldolgozási
hét >
   
Tanítási szünetek: • '19. márc. 15. p. >nemzeti ünnep ? '19. márc. 18. h. – márc. 22. >szünet: ? '19. márc. 25. h.– márc. 29. >vázlattervi hét ? '19. ápr. 19. p. >nagypéntek ? '19. ápr. 22. h. >húsvét ? '19. máj. 1. sze. >munka ünnepe ? '19. máj. 13. h.– máj. 17. >feldolgozási hét ?

A félév teljesítésének feltételei

 Előadások
Óralátogatás A tananyag megértése és elsajátítása miatt nélkülözhetetlen.
A jelenlétet esetenként ellenőrizzük. Az előadások anyagának jegyzetelése szükséges.
 Gyakorlatok
Óralátogatás A jelenlét a gyakorlatok 70%-án kötelező.
Mivel a program-, és gépi környezet megismeréséhez elengedhetetlen a gyakorlás, a jelenlétet minden alkalommal ellenőrizzük. A tárgy kreditpontját nem szerezheti meg, aki nincs jelen a megfelelő számú gyakorlaton.
Amennyiben a hallgató a zh-it két megírt zh alapján teljesíti és a házi feladatait határidőben beadja, méltányosságból eltekintünk a fenti előírástól.
 Számonkérések
Zárthelyi A gyakorlati ismereteket három, a gyakorlati órán írt 40 perces labor zárthelyi feladattal ellenőrizzük, melyek mindegyikére maximum 40 pont kapható. A félév értékelésekor a két jobbik zárthelyi eredményének figyelembe vételével maximum 80 pont szerezhető.
Házi feladat • igazolványkép készítés: 5 pont,
• bemutató készítése: 15 pont.
• szövegszerkesztési feladat: 5 pont.
Az igazolványkép, a plakát és a weblap a Kari munkarendben megadott határidőig ('19. máj. 13. H., 12:00) adható be. A gyakorlati órákon és az oktatók fogadóóráin konzultációs lehetőséget biztosítunk.
 Szorgalmi feladat
Előadás A 13. heti gyakorlatokon az elkészült prezentációk egy max. 5 perces előadás formájában bemutathatók. A bemutató tartásáért 10 pluszpont szerezhető. Az előadásokat a jelenlévők értékelik, a legjobb előadó további 5 plusz pontot szerez.
 Félév teljesítése
Teljesítés feltételei A félév teljesítésének (az aláírás megszerzésének) feltételei:
 •  jelenlét a tanórák megfelelő százalékán,
 •  a félévközi három laborzárthelyi közül kettőnek min. 40%-os teljesítése,
 •  a feladatkiírásban szereplő minimális feltételeknek megfelelő igazolványkép és bemutató beadása.
Pótlás módja, feltételei  • A késve leadott házi feladatokat különeljárási díj megfizetése mellett a pótlási hét péntek délig ('19. máj. 24. P. 12:00) lehet pótolni.
 • A zárthelyik nem pótolhatók, a hallgató eredményének megállapítása a három zárthelyi közül a két jobbik alapján történik.
Megjegyzés Amennyiben a hallgató egyetlen félévközi ellenőrzésen sem vesz részt, vagy túllépi a hiányzási limitet, indexébe "Nem teljesítette" bejegyzést kap.
 Érdemjegy
Pontozás Összesen max. 120 pont szerezhető a kötelező és szorgalmi feladatok alapján:
 •  max. 105 pont a zh, igazolványkép és bemutató feladat alapján,
 •  max. 15 pont az előadás megtartása esetén
Ponthatárok A félévi munka félévközi jeggyel kerül értékelésre az alábbi módon:
 •  102 ponttól jeles (5),
 •  84 ponttól jó (4),
 •  66 ponttól közepes (3),
 •  48 ponttól elégséges (2),
 •  48 pont alatt elégtelen (1).