CAD alkalmazási ismeretek • Modellezés (AutoCAD)

  BMEEPAG0243választható tárgy2008-09-1  

Póra Csaba 


Kisfeladat

Az anyag megformálásának egy lehetősége Porotherm falazóelem formájában.

Képek

 

Nagyfeladat

A dabasi Trafik megmodellezése egyszerűbb geometriai elemek segítségével.

Látványképek