CAD alkalmazási ismeretek • Modellezés (AutoCAD)

  BMEEPAG0243választható tárgy2008-09-1  

Vámos Adorján 


Kisfeladat • Xochimilco étterem - Felix Candela, 1958

Egyszerű felületmodell, nyeregfelületek szeleteléséből és forgatásából áll össze. [ld. ábra]

Képek

       
       

Nagyfeladat • XIX. századi kapu

Az alábbi tömegmodellt négy részből építettem fel. Az oszlopok egyetlen hengerből történő
forgástestek kivonásával és hozzáadásával készültek. A kapu feletti rész egy forgási ellipszoid
szeletéből és négy darab henger szeleteléséből áll össze. A csavarvonalakat az ablak két oldalán
ellipszis alapú hengerek ferde szeletelésével közelítettem. A különféle részleteket hasábok szeleteléséből, összadásából, kivonásából állítottam össze.

Látványképek