CAD alkalmazási ismeretek • Modellezés (AutoCAD)

  BMEEPAG0243választható tárgy2008-09-1  

Balasó Miklós 


Kisfeladat

Az asztalomon található jelenség.

Képek

 

Nagyfeladat

Bonyolultabb, anyagszerű építészeti modell.

Látványképek