CAD alkalmazási ismeretek • Modellezés (AutoCAD)

  BMEEPAG0243választható tárgy2008-09-1  

Bálint Zsófia 


Kisfeladat

Egyszerű, könnyen reprodukálható modell alaptestekből.

Képek

  

Nagyfeladat

Bonyolultabb, anyagszerű építészeti modell.

Látványképek