CAD alkalmazási ismeretek C • AutoCAD modellezés

  BMEEPAG0243választható tárgy2011-12-2  

Gera Zoltán 


Kisfeladat

Egyszerű, könnyen reprodukálható modell alaptestekből.

Képek

 

Nagyfeladat

Bonyolultabb, anyagszerű építészeti modell.

Látványképek