CAD alkalmazási ismeretek C • AutoCAD modellezés

  BMEEPAG0243választható tárgy2012-13-1  

Vágner Bernadett 


Kisfeladat

A feladat: egy egyszerű, könnyen reprodukálható modell készítése, alaptestekből.

Az egyik ceruzámat választottam, mert elég egyszerű geometriai formákból áll.

Fotó az eredeti tárgyról

   

Látványképek

 

Nagyfeladat

A feladat: bonyolultabb építészeti modell.

Otto Wagner kései villáját választottam.Sajnos a notebookom kapacitása és időhiány miatt az épületnek csak a tömegét és a főhomlokzatát sikerült megmodellezni.

A villa geometrikus rendjében az ésszerűség dominál. Kerámia burkolat és a bejárat felett falkép gazdagítja a látványt.

Feldolgozáshoz használt fotók

 

Látványképek

 

Makett fotók