CAD alkalmazási ismeretek C • AutoCAD modellezés

  BMEEPAG0243választható tárgy2012-13-1  

Pölcz Anna Zita 


Kisfeladat

Egyszerű, könnyen reprodukálható óra alaptestekből.

Képek

   

Nagyfeladat

Bonyolultabb, anyagszerű építészeti modell.

Látványképek