CAD alkalmazási ismeretek C • AutoCAD modellezés

  BMEEPAG0243választható tárgy2012-13-1  

Kis Bálint 


Kisfeladat

Egy cukortartó egyszerű, könnyen reprodukálható modellje alaptestekből.

Látványkép

 

Nagyfeladat

Palazzo Torlonia Giraud

Előképek • Látványképek