Építész-informatika 1 

Szélsőérték-keresés

 

 IT alkalmazások 

Valid HTML 4.01 Tr.

VISSZA  

A gyakorlat témája: Ábrázoljuk az alábbi képlettel leírható harmadfokú függvényt, és egy 0,0 középpontú félkört, melyek érintik egymást. A képlet:

A félkör sugarát növelve egyszercsak "hozzáér" a függvényhez, egészen pontosan a függvény azon pontjához, amely a legközelebb esik az origóhoz. Ez a pont lesz az érintési pont, origótól való távolsága pedig a keresett félkör sugara. Meg kell tehát keressük a harmadfokú függvény origóhoz legközelebb eső pontját!


Írjuk fel a függvény egy általános pontjának távolságát az origótól:

Ezzel egy újabb függvényt kaptunk, ahol y a fenti harmadfokú függvényünk. Ennek az új függvénynek a minimumértéke lesz az érintő kör sugara.

Egy folytonos függvény helyi szélsőértéke (minimuma vagy maximuma) olyan pontban lehet, amelyben a differenciálhányados zérus, vagy nem létezik (például végtelenné válik).

Geometriai értelemben a függvény szélsőértéke ott van, ahol a függvény meredeksége (az adott pontban rajzolt érintőjének meredeksége) zérus, illetve azon két pont között, ahol a meredekség előjelet vált.


1. Harmadfokú görbe ábrázolása

Akinek ez már jól megy, folytathatja az előző gyakorlatot is •>

1.1 Előkészítés, paraméterek megadása

A görbe paraméterei b (fél szélesség) és h (magasság) definiálása

1.2 Értelmezési tartomány értékeinek (x) számítása

A -b és +b közötti távolság felosztása 2n (n=10) részre

Az osztáspontok sorszáma -10-től megy +10-ig, azaz -10 ≤ i ≤ +10. Az adott sorszámú x értékét az =i/10*b képlettel kapjuk meg.


1.3 Értékkészlet (y) számítása:

 2. A kör  

A harmadfokú görbénél x szerint írtuk fel az y értékeket egyenletes dx mellett. A kört b szerint írjuk fel, azaz b értékeit kell előállítani 0-tól π radiánig.

A kör paraméteres egyenletrendszere (ha a kör középpontja [0,0]):
, ahol
Az ábrán látható félkör értelmezési tartománya:


2.1 Előkészítés, paraméter(ek) megadása:
a körnek csak egy paramétere van, a sugara.
r

Mivel az r név az angol Excelben a sort jelenti (s így nem használható névként), nevezzük a sugarat rr-nek (ezentúl így hivatkozunk rá). Kezdeti értéknek írjunk a cellába 4-et!


2.2 Értelmezési tartomány értékeinek (b) számítása:
a 0 és π közötti távolság felosztása 2n (20) részre

Az osztáspontok sorszáma 0-tól megy 20-ig azaz 0 ≤ i ≤ 20. Az adott sorszámú b értékét az =PI()/20*i képlettel kapjuk meg.


2.3 Értékkészlet (x,y) számítása:
a kör x és y értékei b függvényében

 3. A függvények ábrázolása  

3.1 Közös rajz készítése a két görbéről: r = 4 értékkel nincs érintés

A Beszúrás fülön a Diagramok résznél válasszuk a Pont diagramok közül a Pont görbített vonalakkal diagramot!

Vagy kattintsunk a Beszúrás fülön a Diagramok rész jobb alsó sarkában található gombra, majd a párbeszédablakban válasszuk ki a Pont görbített vonalakkal diagramot. 4. Az érintő kör sugara 

4.1 A harmadfokú görbe pontjainak távolsága az origótól

Írjuk fel az E oszlopba a harmadfokú görbe első pontja mellé a pont távolságát az origótól az =GYÖK(x^2+y^2) képlettel, majd másoljuk le a képletet egymás alá az összes pont mellé! Ellenőrizzük grafikusan a távolság függvényt (készítsünk ideiglenes diagramot a Beszúrás fülön a Diagramok segítségével): látható, hogy van szélsőérték!


4.2 A szélsőérték meghatározása
: a távolság függvény kiszámolt értékei közül a legkisebb kiválasztása

Írjuk be az rr cellába az =MIN(E5:E25) képletet!
(Pontosabb értéket a Solverrel, vagy egyedi Visual Basic modullal számíthatunk.)

 5. Szélsőérték meghatározása Solverrel 

A Solver az Excel alá telepíthető modul, mely iterációval határozza meg a szélsőértéket.

Amennyiben be van állítva, a Solver-t az Adatok fülön a Solver menüponttal érhetjük el. Ha itt nem szerepel, próbáljuk meg betölteni: Office Súgó

Minimumértéket keresünk, ezért kattintsunk a Cél: sorban a Min választógombra!
A Célérték beállítása: mezőbe írjuk be az rr cellahivatkozást: e cella minimumértékét keressük.
A Változócellák módosításával: mezőbe írjuk az xe cellahivatkozást: e cella értékét fogja cserélgetni a Solver.
Végül nyomjuk meg a gombot!


(Beállítások) A keresett érték pontossága a Solver Beállítások párbeszédablakban beállított paraméterektől függ. Most elfogadhatjuk az alapértékeket.

Ha sikeres a keresés, akkor a A Solver eredményei párbeszédablak jelzi, hogy a Solver talált egy (lehetséges) megoldást, amelynél minden megszorítás és optimálási feltétel teljesült, és ekkor választhatunk, hogy megtartjuk a talált értéket (A Solver megoldásának megtartása), vagy visszatérhetünk az eredeti értékekhez (Eredeti értékek visszaállítása).
(Amennyiben a Solver nem talál a megszorításoknak és az optimálási feltételeknek teljesülő megoldást, A Solver nem talált létező megoldást üzenet jelenik meg.)


Irodalom:


BME Építészeti Ábrázolás Tanszék