Építész-informatika 1 

 Függvényábrázolás,
metszéspontkeresés makróval

 IT alkalmazások 

Valid HTML 4.01 Tr.

Összes kinyitása⇓ | becsukása
VISSZA  

Egy csarnok metszete a következő harmadfokú függvénnyel írható le:
 – ahol b a fél fesztáv (6,00 m),
 – h a gerincmagasság (7,00 m).


 
 1. Ábrázoljuk a csarnok metszetét!
 2. Határozzuk meg, hogy a (b²/6 + (x + h/6)²)½ függvény milyen pontban metszi a kontúrt!

Egy lehetséges megoldás |↷|      


1. Függvényábrázolás |↷|

Ábrázoljuk a csarnok keresztmetszetét, illetve az azt metsző függvényt.

1.1 Előkészítés, paraméterek

1.2 Értelmezési tartomány

Mivel a függvény szimmetrikus, érdemes páros számú (2n) szakaszra osztani – n legyen 10.

A felosztáshoz érdemes egy i segédváltozót alkalmazni, amely az egyes osztáspontok sorszámát jelzi –n-től +n-ig (-10 ≤ i ≤ +10).

Az egyes pontok x koordinátáját az i/n·b képlettel kapjuk meg. Hogyan?

1.3 Értékkészlet

1.4 Görbe felrajzolása


2. Metszéspontkeresés |↷|

Keressük meg a két függvény metszéspontját az itt látható algoritmusnak megfelelő programmal, az intervallum 10 000 részre osztásával.

2.1 Előkészítés, paraméterek

2.2 VBA indítása

Válasszuk a Fejlesztőeszközök (Developer) menüben a Kód (Code) csoportból a Visual Basic lehetőséget, majd a megjelenő ablak bal oldali panelében kattintsunk a VBAProject (Excel fájlunk neve) részén jobb egérgombbal, és válasszuk az Insert ⇨ Module parancsot.

♦ Ha a szalagmenüben nem látható a Fejlesztőeszközök (Developer) menü, akkor a Fájl (File) menü Beállítások (Options) parancsára megjelenő panel Menüszalag testreszabása (Customize Ribbon) lapján a jelölőnégyzetben jelöljük be, hogy látható legyen.

2.3 Függvények definiálása

Definiáljuk a h és b paramétereket mint globális változókat, illetve az f(x) és g(x) függvényeket. Hogyan?

' [D1] globális változók definiálása:
  Dim h, b As Double
' [F1] f(x) függvény definiálása:
 Function f(x As Double)
  Let f = h / 4 * (2 + (1 - Abs(x) * 2 / b) ^ 3 + (1 - Abs(x) * 2 / b))
 End Function
' [F2] g(x) függvény definiálása:
 Function g(x As Double)
  Let g = Sqr(b ^ 2 / 6 + (x + h / 6) ^ 2)
 End Function

2.4 Paraméterek beolvasása

A [D1] definíciók után (a függvények definíciója elé) szúrjuk be az új szubrutint. Hogyan?

Sub linker() 
' két függvény metszéspontjának lineáris keresése
' [D2] függvények paramétereként átadandó változó definiálása:
  Dim x As Double
' [V1] változók értékének átvétele a táblázatból:
 Application.Goto Reference:="xe"
  Let xe = ActiveCell.Value  ' « intervallum eleje
 Application.Goto Reference:="xv"
  Let xv = ActiveCell.Value  ' « intervallum vége
 Application.Goto Reference:="n"
  Let n = ActiveCell.Value  ' « intervallum-osztáspontok száma
 Application.Goto Reference:="h"
  Let h = ActiveCell.Value  ' « függvény „h” paramétere
 Application.Goto Reference:="b"
  Let b = ActiveCell.Value  ' « függvény „b” paramétere
End Sub

2.5 Változók kezdőértékének számítása

Az End Sub parancs elé szúrjuk be azokat az értékadásokat, melyek segítségével megtörténhet majd a metszéspont keresése. Hogyan?

' [V2] változók kezdeti értékének számítása:
  Let dx = (xv - xe) / n   ' « keresési osztásköz számítása
  Let x = xe         ' « keresési kezdőpont felvétele
  Let i = 0          ' « segédváltozó a csomópontok számlálásához
  Let e = Sgn(f(x) - g(x))  ' « függvények helyzete az intervallum elején

2.6 Metszéspont keresése

Az End Sub parancs elé szúrjuk be a metszéspont keresését szolgáló ciklust. Hogyan?

' [L1] metszéspont keresése 
 Do While i < n And e * (f(x) - g(x)) > 0
  Let i = i + 1        ' « segédváltozó léptetése
  Let x = xe + i * dx     ' « vizsgálat helyének léptetése
 Loop             ' « új [L1] ciklus indítása

2.7 Eredmények kiírása

Az End Sub parancs elé szúrjuk be a programunk eredményét a táblázatba visszaíró programrészt. Hogyan?

' [RE] eredmény kiíratása üzenetként illetve a táblázatba:
  Application.Goto Reference:="dx"
   ActiveCell.FormulaR1C1 = dx
 If e * (f(x) - g(x)) <= 0 Then
  Application.Goto Reference:="mpx"
   ActiveCell.FormulaR1C1 = x
 Else: MsgBox ("Nincs metszéspont az intervallumban," & _
   Chr(10) & "vagy dx = " & dx & " nem elegendően sűrű lépésköz.")
  Application.Goto Reference:="mpx"
   ActiveCell.FormulaR1C1 = "0"
 End If

2.8 Futtatás és kiértékelés

A program indítása többféleképp történhet.

A program jelen formájában addig fut, amíg meg nem történik az átmetszés, vagyis amíg már nem az eredetileg fölül lévő függvény van fölül. Elvileg előfordulhat, hogy éppen olyan pontot vizsgálunk, ahol a két függvény értéke egyenlő, és ebben az esetben a metszéspont pontos helyét kapjuk eredményül. Sokkal valószínűbb azonban, hogy túllépünk a metszésponton, és ilyenkor csak annyit tudhatunk biztosan, hogy a valódi átmetszés távolsága kisebb, mint a dx osztásköz. (Ha például az n lépésszámot 10-re állítjuk, dx osztásköz 0,6 m lesz, miáltal az átmetszés mpx koordinátájaként -3,0 m adódik – a valós „hiba” tehát ~0,36 m.)BME Építészeti Ábrázolás Tanszék