● Ιpνtιsz–informatika 1 ●
  Architectural Informatics 1 ●
BMEEPAGA3401
2018.10.20.
Ha kιrdιse, ιszrevιtele van a kφzzιtett eredmιnyekkel kapcsolatban, νrjon az epinf2-jegybeiras kukac arch bme hu cνmre. Rιszletesen νrja le ιszrevιtelιt, ιs azt, hogy pontosan melyik weboldalra vonatkozik, mikori frissνtιs mellett.
Az Χ azt jelzi, hogy az adott szαmonkιrιs teljesνtιsιre az aktuαlis αllapot szerint (pl. hiαnyzαs miatt) nincs mσd. (A 3.zh. feltιtele pl. min. egy korαbbi sikeres zh., mert anιlkόl hiαbavalσ megνni.)
A
J1 oszlopban a mαr ιrtιkelt szαmonkιrιseken elιrt eredmιnyek alapjαn szαmνtott ιrdemjegy lαthatσ.
Ponthatαrok:  40•>2,  60•>3,  75•>4,  90•>5
Neptun
kk hiαny.
[/2]
1zh
[50]
2zh
[50]
3zh
[50]
Σzh
[100]
fotσ
OK
kιp-
px.
betϋ
OK
szφ-
veg
fαjl
OK
fαjl
megjegyzιs
fotσ
[I/N]
kιp
[10]
teszt
[10]
φssz.
[100]
J1
•
alα-
νrαs
A3YAB_ B1 – 12,0 – Χ 12,0 – – – – – – 💀 – Χ 12,0 Χ
A9MQM_ B2 – 41,0 – – 41,0 Fαjlnιv! – – 41,0 Χ
AEXLF_ A2 – 31,0 – – 31,0 ok – – 31,0 Χ
AHWCO_ C3 50% – – Χ – – – – – – – 💀 – Χ – Χ
ATJHP_ A2 – 29,0 – – 29,0 OK – – 29,0 Χ
AYXED_ C2 – 23,5 – – 23,5 OK – – 23,5 Χ
B17DM_ A2 – 35,5 – – 35,5 OK – – 35,5 Χ
B5UFJ_ C3 – 22,0 – – 22,0 ok – – 22,0 Χ
B67AM_ B1 50% 29,0 – – 29,0 – – – – – – 💀 – – 29,0 Χ
B8L9D_ C2 – 36,0 – – 36,0 Nem fιlkφvιr a betϋ. 💀 – – 36,0 Χ
BBM0S_ A3 – 31,0 – – 31,0 ok – Χ 31,0 Χ
BO3C5_ C3 – 14,0 – Χ 14,0 – – – – – – 💀 – Χ 14,0 Χ
BQU8X_ C2 – 22,0 – – 22,0 Szφveg-igazνtαs! (+fαjlnιv) 💀 – – 22,0 Χ
BU6L5_ C2 50% 42,0 – – 42,0 – – – – – – 💀 – – 42,0 Χ
BX7RJ_ A2 – 26,0 – – 26,0 OK – – 26,0 Χ
BXVSB_ C3 – 32,0 – – 32,0 282Χ320 rossz szφveg hαttιrszνn 💀 – – 32,0 Χ
C6SXM_ B2 – 21,0 – – 21,0 OK – Χ 21,0 Χ
CEZSU_ C1 50% 35,0 – – 35,0 320Χ317 💀 – – 35,0 Χ
CGINU_ A3 – 49,0 – – 49,0 ok – – 49,0 Χ
CQXNS_ A2 – 40,0 – – 40,0 OK – – 40,0 Χ
CU1LE_ A1 – 47,0 – – 47,0 – – – – – – 💀 – – 47,0 Χ
CW5LU_ A2 50% 34,0 – – 34,0 Nagyon pixeles a betϋ. 💀 – Χ 34,0 Χ
CS986_ C1 – 33,0 – – 33,0 nem tϊl ιles… – Χ 33,0 Χ
D2THI_ C1 – 29,0 – – 29,0 – – – – – – 💀 – – 29,0 Χ
D3T2J_ A3 – 46,0 – – 46,0 ok – – 46,0 Χ
DAVH4_ B1 – 37,0 – – 37,0 – – – – – – 💀 – – 37,0 Χ
DJQA1_ B1 – 33,0 – – 33,0 – – – – – – 💀 – – 33,0 Χ
DXXBZ_ C2 – 39,0 – – 39,0 OK – – 39,0 Χ
E261I_ A3 – 39,0 – – 39,0 318Χ320 💀 – – 39,0 Χ
E514X_ B1 50% 50,0 – – 50,0 ok – – 50,0 Χ
E8MWV_ B1 – 26,0 – – 26,0 – – – – – – 💀 – – 26,0 Χ
EFA9J_ B2 – 36,0 – – 36,0 Fαjlnιv! – Χ 36,0 Χ
ES5CQ_ C1 – 44,0 – – 44,0 kisebb margσ, hogy kifιrjen 💀 – – 44,0 Χ
EV8KV_ A3 – 41,0 – – 41,0 ? kicsit nagyobb kivαgαs, kisebb margσ 💀 – – 41,0 Χ
EYBBB_ A3 – 23,0 – – 23,0 – – – – – – 💀 – – 23,0 Χ
F12U8_ A1 – 22,0 – – 22,0 nincs nιv… 💀 – – 22,0 Χ
F4XRQ_ B2 50% 43,0 – – 43,0 OK – – 43,0 Χ
FC018_ B2 – 41,0 – – 41,0 OK – Χ 41,0 Χ
FCI2I_ B2 – 38,0 – – 38,0 OK – Χ 38,0 Χ
FDRNV_ A1 – 45,0 – – 45,0 ? 344Χ240 💀 – – 45,0 Χ
FKDS6_ C3 – 41,0 – – 41,0 szνnesben? 💀 – – 41,0 Χ
FKS81_ A1 – 44,0 – – 44,0 – – – – – – 💀 – – 44,0 Χ
FLKBK_ D3 – 29,0 – – 29,0 – – – – – – 💀 – Χ 29,0 Χ
FP4L3_ A1 50% 20,0 – – 20,0 – – – – – – 💀 – – 20,0 Χ
FQP9M_ B3 – 31,0 – – 31,0 – – – – – – 💀 – Χ 31,0 Χ
FY1NQ_ B1 – 29,0 – – 29,0 – – – – – – 💀 – – 29,0 Χ
FYZ2E_ A3 – 48,0 – – 48,0 kontraszt · szνnesben? 💀 – – 48,0 Χ
G14LE_ A1 – 40,0 – – 40,0 – – – – – – 💀 – – 40,0 Χ
G5H6U_ B3 – 20,0 – – 20,0 szνnesben? 💀 – – 20,0 Χ
G5WKC_ C3 – – – Χ – – – – – – – 💀 – Χ – Χ
G6Z3Q_ C3 – 29,0 – – 29,0 – – – – – – 💀 – – 29,0 Χ
G85QA_ B2 – 43,0 – – 43,0 Fαjlnιv! – – 43,0 Χ
G8R9Y_ C3 50% 18,0 – Χ 18,0 – – – – – – 💀 – Χ 18,0 Χ
GCQBH_ B3 – 29,0 – – 29,0 – – – – – – 💀 – – 29,0 Χ
GJ9VJ_ B1 – 44,0 – – 44,0 – – – – – – 💀 – Χ 44,0 Χ
GJQNU_ A1 – 32,0 – – 32,0 – – – – – – 💀 – – 32,0 Χ
GPEJ2_ C2 – 40,5 – – 40,5 OK – – 40,5 Χ
GRQO4_ A1 – 46,0 – – 46,0 – – – – – – 💀 – Χ 46,0 Χ
GVRXL_ A2 – 50,0 – – 50,0 OK – Χ 50,0 Χ
H586K_ A1 – 34,0 – – 34,0 fejtetυt is :-) 💀 – Χ 34,0 Χ
H6JVL_ C2 – 49,0 – – 49,0 OK – – 49,0 Χ
H7HBU_ B1 – 31,0 – – 31,0 – – – – – – 💀 – – 31,0 Χ
H9W67_ A1 – 10,0 – Χ 10,0 miιrt ilyen pixeles a betϋ? – – 10,0 Χ
HIH92_ B3 – 44,0 – – 44,0 ok – – 44,0 Χ
HNASG_ C1 – 34,0 – – 34,0 ok – – 34,0 Χ
HU2IN_ B2 – 32,0 – – 32,0 Fαjlnιv! – – 32,0 Χ
HUEV9_ B2 – 30,0 – – 30,0 Elgιpelte a nevιt. :( 💀 – – 30,0 Χ
I02I4_ B3 – 27,0 – – 27,0 – – – – – – 💀 – – 27,0 Χ
I4EN0_ B1 – 30,0 – – 30,0 ok – – 30,0 Χ
I66V7_ C2 – 38,0 – – 38,0 OK – Χ 38,0 Χ
I88QO_ C2 – 34,0 – – 34,0 OK – – 34,0 Χ
I8CGC_ A3 – 36,0 – – 36,0 pacahal :-) 💀 – Χ 36,0 Χ
I8J2M_ A1 – 39,0 – – 39,0 ok – – 39,0 Χ
IAIXY_ B2 – 45,0 – – 45,0 OK – – 45,0 Χ
IF3GL_ C2 – 41,0 – – 41,0 OK – – 41,0 Χ
IFT5D_ B1 – 40,0 – – 40,0 ok – Χ 40,0 Χ
IGC6O_ C1 – 24,0 – – 24,0 – – – – – – 💀 – – 24,0 Χ
IIZRB_ B1 50% 25,0 – – 25,0 – – – – – – 💀 – Χ 25,0 Χ
IN1XV_ A1 – 44,0 – – 44,0 ok – Χ 44,0 Χ
IT3J2_ A2 – 35,5 – – 35,5 OK – – 35,5 Χ
ITTO6_ B1 50% 38,0 – – 38,0 – – – – – – 💀 – – 38,0 Χ
ITW2U_ C1 – 33,0 – – 33,0 fekete betϋkkel 💀 – – 33,0 Χ
IV3PX_ B3 – 25,5 – – 25,5 ok – – 25,5 Χ
IWJXY_ B3 – 25,0 – – 25,0 – – – – – – 💀 – Χ 25,0 Χ
IX4H9_ B3 – 31,0 – – 31,0 ok – – 31,0 Χ
IYP5A_ C3 – 27,0 – – 27,0 ok – Χ 27,0 Χ
IYZHZ_ A2 – 47,0 – – 47,0 OK – – 47,0 Χ
J1Y9P_ C2 – 31,0 – – 31,0 OK – Χ 31,0 Χ
J48BH_ C1 – 29,0 – – 29,0 ok – – 29,0 Χ
JGEP3_ B1 – 25,0 – – 25,0 – – – – – – 💀 – Χ 25,0 Χ
JLPFI_ C3 – 48,0 – – 48,0 – – – – – – 💀 – – 48,0 Χ
JM0ME_ A1 – 48,0 – – 48,0 – – – – – – 💀 – – 48,0 Χ
JMDHD_ B2 50% 30,5 – – 30,5 – – – – – – 💀 – Χ 30,5 Χ
JOC1C_ D3 – 6,0 – Χ 6,0 – – – – – – 💀 – – 6,0 Χ
JR228_ A2 – 28,0 – – 28,0 – – – – – – 💀 – – 28,0 Χ
JV59X_ C3 – 30,0 – – 30,0 – – – – – – 💀 – – 30,0 Χ
JWV9W_ A3 – 46,0 – – 46,0 tαvolabbrσl · fehιr betϋ 💀 – – 46,0 Χ
JZ1Z0_ D3 – 20,0 – – 20,0 Candara Bold 💀 – – 20,0 Χ
KA8A2_ A1 – 21,0 – – 21,0 – – – – – – 💀 – – 21,0 Χ
KHNCU_ A2 50% 20,0 – – 20,0 (Fekete betϋ jobb lett volna.) + fαjlnιv – – 20,0 Χ
KQ3BZ_ C1 – 30,0 – – 30,0 281Χ320 💀 – – 30,0 Χ
KXGOJ_ B2 – 32,0 – – 32,0 Tϊl nagy betϋk, 80%-os tφmφrνtιs. 💀 – – 32,0 Χ
LKJNC_ C1 – 38,0 – – 38,0 ok – Χ 38,0 Χ
LLQ06_ C3 – 32,0 – – 32,0 ok – – 32,0 Χ
LMTAX_ A2 – 30,0 – – 30,0 Fαjlnιv! – – 30,0 Χ
LNYGG_ C2 50% 17,5 – Χ 17,5 (fehιr betϋvel kellene!) – – 17,5 Χ
LQLWS_ A3 – 35,0 – – 35,0 fehιr betϋkkel (sφtιt hαttιr) 💀 – Χ 35,0 Χ
M1DYH_ A2 – 31,0 – – 31,0 – – – – – – 💀 – – 31,0 Χ
MD24X_ C3 – 43,0 – – 43,0 – – – – – – 💀 – Χ 43,0 Χ
MKSFG_ C3 50% – – Χ – – – – – – – 💀 – Χ – Χ
MP503_ A2 50% 28,0 – – 28,0 – – – – – – 💀 – – 28,0 Χ
MU9V3_ B3 – 32,0 – – 32,0 ok – Χ 32,0 Χ
N0BDH_ B2 – 23,0 – – 23,0 Fαjlnιv! – – 23,0 Χ
N92ZY_ A2 – 45,5 – – 45,5 OK – – 45,5 Χ
NBY4V_ C2 – 25,0 – – 25,0 OK – Χ 25,0 Χ
NM4M1_ C1 – 42,0 – – 42,0 fehιr betϋkkel (sφtιt hαttιr) 💀 – – 42,0 Χ
NYX50_ B1 – 24,0 – – 24,0 – – – – – – 💀 – – 24,0 Χ
O54CH_ A1 – – – Χ – – – – – – – 💀 – Χ – Χ
OI5YO_ A3 – 40,0 – – 40,0 – – – – – – 💀 – – 40,0 Χ
OVPNO_ C3 – 41,0 – – 41,0 kicsit nagyobb betϋkkel 💀 – – 41,0 Χ
P00S9_ C1 – 34,0 – – 34,0 – – – – – – 💀 – – 34,0 Χ
P3Z0I_ A3 – 28,0 – – 28,0 – – – – – – 💀 – – 28,0 Χ
P697Z_ A1 – 40,0 – – 40,0 ok – Χ 40,0 Χ
PH0IL_ A2 – 40,5 – – 40,5 OK – – 40,5 Χ
PKOJ7_ B3 – 24,0 – – 24,0 – – – – – – 💀 – – 24,0 Χ
PSCNA_ C3 – 19,0 – Χ 19,0 – – – – – – 💀 – – 19,0 Χ
PTY7Z_ B3 – 20,0 – – 20,0 – – – – – – 💀 – Χ 20,0 Χ
Q0RGE_ B3 – 28,0 – – 28,0 – – – – – – 💀 – – 28,0 Χ
Q81IU_ B1 – – – Χ – – – – – – – 💀 – – – Χ
QSTB5_ C1 – 42,0 – – 42,0 ? ellenfιny nιlkόl? · kicsebb be 💀 – – 42,0 Χ
QUC2C_ B2 – 39,5 – – 39,5 OK – – 39,5 Χ
QYS2T_ B1 – 44,0 – – 44,0 – – – – – – 💀 – Χ 44,0 Χ
RBROL_ C1 100% – – Χ – – – – – – – 💀 – – – Χ
RFQIH_ C1 – 28,0 – – 28,0 – – – – – – 💀 – – 28,0 Χ
RKZKT_ A3 – 38,0 – – 38,0 ok – Χ 38,0 Χ
RT1BC_ C2 – 20,5 – – 20,5 80%-os tφmφrνtιs 90% helyett. 💀 – – 20,5 Χ
RXJVF_ A2 – 44,0 – – 44,0 OK – – 44,0 Χ
S4L1J_ C2 – 39,0 – – 39,0 OK – – 39,0 Χ
SV147_ A3 – 39,0 – – 39,0 – – – – – – 💀 – – 39,0 Χ
T14F0_ B3 – 38,0 – – 38,0 – – – – – – 💀 – – 38,0 Χ
T1WS8_ B3 – 48,0 – – 48,0 – – – – – – 💀 – Χ 48,0 Χ
TC33W_ D3 – 34,0 – – 34,0 – – – – – – 💀 – – 34,0 Χ
TIILS_ B2 – 42,5 – – 42,5 Felismerhetυ kιp + rossz tφmφrνtιs 💀 – Χ 42,5 Χ
TMCN9_ C1 – 32,0 – – 32,0 – – – – – – 💀 – – 32,0 Χ
TVKQ4_ C3 50% 26,0 – – 26,0 – – – – – – 💀 – – 26,0 Χ
TXHLS_ B1 50% 33,0 – – 33,0 – – – – – – 💀 – – 33,0 Χ
TZ6ZL_ A2 – 45,0 – – 45,0 Ιlesebb fotσt! – – 45,0 Χ
U2VCC_ C1 100% 30,0 – – 30,0 307Χ319 (balra) 💀 – Χ 30,0 Χ
U6M4O_ A1 50% 23,0 – – 23,0 – – – – – – 💀 – – 23,0 Χ
U764F_ B3 50% – – Χ – – – – – – – 💀 – Χ – Χ
UAZGH_ B3 – 25,0 – – 25,0 – – – – – – 💀 – – 25,0 Χ
UBXJ7_ C2 – 33,0 – – 33,0 OK – – 33,0 Χ
UNMZP_ A3 50% – – Χ – – – – – – – 💀 – Χ – Χ
USLVK_ C1 50% 35,0 – – 35,0 – – – – – – 💀 – – 35,0 Χ
UU5T8_ A1 – 28,0 – – 28,0 ? bold! (portrι?) 💀 – – 28,0 Χ
UYHKZ_ C2 – 29,5 – – 29,5 OK – – 29,5 Χ
V017M_ B2 – 24,0 – – 24,0 Fαjlnιv! – – 24,0 Χ
V1I2V_ B1 – 18,0 – Χ 18,0 – – – – – – 💀 – – 18,0 Χ
V6Q99_ B3 – 34,0 – – 34,0 – – – – – – 💀 – – 34,0 Χ
VB2IK_ B2 – 36,0 – – 36,0 – – – – – – 💀 – – 36,0 Χ
VDHIZ_ C1 – 32,0 – – 32,0 kicsit kφzelebbi? – – 32,0 Χ
VEMQR_ C2 – 29,0 – – 29,0 Fαjlnιv! – – 29,0 Χ
VJJU5_ C1 50% 35,0 – – 35,0 ok – – 35,0 Χ
VVU62_ C3 – 37,0 – – 37,0 – – – – – – 💀 – Χ 37,0 Χ
VZE21_ B3 – 39,0 – – 39,0 nem vιgig nagybetϋvel? – – 39,0 Χ
W3G5M_ B2 – 33,0 – – 33,0 OK – – 33,0 Χ
W7ZYD_ A3 – 33,0 – – 33,0 ok – – 33,0 Χ
WIOQY_ B3 – 29,0 – – 29,0 ? kisebb betϋ? 💀 – – 29,0 Χ
WWEI3_ A1 – 42,0 – – 42,0 304Χ320 💀 – – 42,0 Χ
X4AI6_ A1 – 47,0 – – 47,0 – – – – – – 💀 – – 47,0 Χ
X7UCS_ C2 50% 29,5 – – 29,5 OK – – 29,5 Χ
XFAP1_ A3 – 18,0 – Χ 18,0 ok – – 18,0 Χ
XJXOY_ C3 50% – – Χ – – – – – – – 💀 – Χ – Χ
XKIXV_ A3 – 26,0 – – 26,0 – – – – – – 💀 – – 26,0 Χ
Y31ID_ A2 – 32,0 – – 32,0 OK – – 32,0 Χ
Y3BZ1_ A2 – 40,0 – – 40,0 OK – – 40,0 Χ
Y6AFU_ A3 – 24,0 – – 24,0 – – – – – – 💀 – – 24,0 Χ
YLS3C_ C3 – 12,0 – Χ 12,0 – – – – – – 💀 – – 12,0 Χ
YQ3KE_ B2 – 24,0 – – 24,0 OK – – 24,0 Χ
YVFSY_ B3 – 22,0 – – 22,0 – – – – – – 💀 – Χ 22,0 Χ
Z4FN2_ B2 – 39,0 – – 39,0 – – – – – – 💀 – – 39,0 Χ
ZARFN_ C2 – 33,0 – – 33,0 OK – – 33,0 Χ
ZH57C_ A3 – 26,0 – – 26,0 – – – – – – 💀 – – 26,0 Χ
ZQ7TM_ B1 – 37,0 – – 37,0 – – – – – – 💀 – Χ 37,0 Χ