● Ιpνtιsz–informatika 1 ●
  Architectural Informatics 1 ●
BMEEPAGA3401
2017.09.12.
Ha kιrdιse, ιszrevιtele van a kφzzιtett eredmιnyekkel kapcsolatban, νrjon az epinf2-jegybeiras kukac arch bme hu cνmre. Rιszletesen νrja le ιszrevιtelιt, ιs azt, hogy pontosan melyik weboldalra vonatkozik, mikori frissνtιs mellett.
Az Χ azt jelzi, hogy az adott szαmonkιrιs teljesνtιsιre az aktuαlis αllapot szerint (pl. hiαnyzαs miatt) nincs mσd. (A 3.zh. feltιtele pl. min. egy korαbbi sikeres zh., mert anιlkόl hiαbavalσ megνni.)
A
J1 oszlopban a mαr ιrtιkelt szαmonkιrιseken elιrt eredmιnyek alapjαn szαmνtott ιrdemjegy lαthatσ.
Ponthatαrok:  40•>2,  60•>3,  75•>4,  90•>5
Neptun
kk hiαny.
[/2]
1zh
[50]
2zh
[50]
3zh
[50]
ZhP
[100]
fotσ
OK
kιp-
px.
betϋ
OK
szφ-
veg
fαjl
OK
fαjl
megjegyzιs
fotσ
[I/N]
kιp
[10]
teszt
[10]
φssz
[100]
J1
•
alα-
νrαs
A0717_ B2 – – – Χ – – – – – – – –   – Χ Χ
A0TIV_ A3 – – – Χ – – – – – – – –   – Χ Χ
A0U0G_ B1 – – – Χ – – – – – – – –   – Χ Χ
A28QM_ A1 – – – Χ – – – – – – – –   – Χ Χ
AHD6V_ A3 – – – Χ – – – – – – – –   – Χ Χ
AIMCX_ C3 – – – Χ – – – – – – – –   – Χ Χ
AIXJT_ B3 – – – Χ – – – – – – – –   – Χ Χ
AOSXE_ B1 – – – Χ – – – – – – – –   – Χ Χ
AQO44_ A3 – – – Χ – – – – – – – –   – Χ Χ
AQXII_ A3 – – – Χ – – – – – – – –   – Χ Χ
AWTJV_ B2 – – – Χ – – – – – – – –   – Χ Χ
AZ1BK_ C1 50% – – Χ – – – – – – – –   – Χ Χ
B8FAS_ A2 – – – Χ – – – – – – – –   – Χ Χ
BCSD2_ B1 – – – Χ – – – – – – – –   – Χ Χ
BDU2J_ A2 – – – Χ – – – – – – – –   – Χ Χ
BDVPM_ C1 – – – Χ – – – – – – – –   – Χ Χ
BFMZP_ C3 – – – Χ – – – – – – – –   – Χ Χ
BH972_ B1 – – – Χ – – – – – – – –   – Χ Χ
BHTFS_ B2 – – – Χ – – – – – – – –   – Χ Χ
BJ04R_ C3 – – – Χ – – – – – – – –   – Χ Χ
BMBKQ_ C3 – – – Χ – – – – – – – –   – Χ Χ
BNKVF_ A3 – – – Χ – – – – – – – –   – Χ Χ
BNX4K_ C3 – – – Χ – – – – – – – –   – Χ Χ
BQ3NI_ C3 – – – Χ – – – – – – – –   – Χ Χ
BUNWJ_ B1 – – – Χ – – – – – – – –   – Χ Χ
BVE7Q_ B3 – – – Χ – – – – – – – –   – Χ Χ
BX03S_ C2 – – – Χ – – – – – – – –   – Χ Χ
BYAL7_ B1 – – – Χ – – – – – – – –   – Χ Χ
C6CV9_ C2 – – – Χ – – – – – – – –   – Χ Χ
C8VC9_ B2 – – – Χ – – – – – – – –   – Χ Χ
CBDO3_ A3 – – – Χ – – – – – – – –   – Χ Χ
CDF7X_ A1 – – – Χ – – – – – – – –   – Χ Χ
CJ1Q9_ C1 – – – Χ – – – – – – – –   – Χ Χ
CNOSK_ B1 – – – Χ – – – – – – – –   – Χ Χ
D4U1C_ A1 – – – Χ – – – – – – – –   – Χ Χ
D57VN_ A3 – – – Χ – – – – – – – –   – Χ Χ
D61K7_ B2 – – – Χ – – – – – – – –   – Χ Χ
D93M9_ C2 – – – Χ – – – – – – – –   – Χ Χ
DANV2_ C3 – – – Χ – – – – – – – –   – Χ Χ
DGGV3_ B3 – – – Χ – – – – – – – –   – Χ Χ
DHIFU_ A2 – – – Χ – – – – – – – –   – Χ Χ
DS4LO_ C2 – – – Χ – – – – – – – –   – Χ Χ
DT2VQ_ B3 – – – Χ – – – – – – – –   – Χ Χ
DYNHS_ C1 – – – Χ – – – – – – – –   – Χ Χ
E710N_ A1 – – – Χ – – – – – – – –   – Χ Χ
EI9LF_ A2 – – – Χ – – – – – – – –   – Χ Χ
EJDBB_ C1 – – – Χ – – – – – – – –   – Χ Χ
EZCSS_ C2 – – – Χ – – – – – – – –   – Χ Χ
F96XM_ A2 – – – Χ – – – – – – – –   – Χ Χ
FAQSV_ C3 – – – Χ – – – – – – – –   – Χ Χ
FE5GQ_ B1 – – – Χ – – – – – – – –   – Χ Χ
FFH39_ B2 – – – Χ – – – – – – – –   – Χ Χ
FITTX_ B3 – – – Χ – – – – – – – –   – Χ Χ
FLN1L_ C2 – – – Χ – – – – – – – –   – Χ Χ
FMD3J_ C1 – – – Χ – – – – – – – –   – Χ Χ
FUVYZ_ A1 – – – Χ – – – – – – – –   – Χ Χ
FV1Z7_ B1 – – – Χ – – – – – – – –   – Χ Χ
FVGJQ_ B3 – – – Χ – – – – – – – –   – Χ Χ
FYHES_ B1 – – – Χ – – – – – – – –   – Χ Χ
FYTZJ_ A3 – – – Χ – – – – – – – –   – Χ Χ
GABM4_ B3 – – – Χ – – – – – – – –   – Χ Χ
GAHOB_ B3 – – – Χ – – – – – – – –   – Χ Χ
GDNTT_ C2 – – – Χ – – – – – – – –   – Χ Χ
GENUG_ A3 – – – Χ – – – – – – – –   – Χ Χ
GH5JA_ A2 – – – Χ – – – – – – – –   – Χ Χ
GP34A_ C2 – – – Χ – – – – – – – –   – Χ Χ
GP8Q6_ B3 – – – Χ – – – – – – – –   – Χ Χ
GPDZO_ A1 – – – Χ – – – – – – – –   – Χ Χ
GQXZ5_ D3 – – – Χ – – – – – – – –   – Χ Χ
GROUH_ C2 – – – Χ – – – – – – – –   – Χ Χ
GROZ2_ B2 – – – Χ – – – – – – – –   – Χ Χ
GU0DO_ C3 – – – Χ – – – – – – – –   – Χ Χ
GULV8_ A3 – – – Χ – – – – – – – –   – Χ Χ
H0KRB_ C3 – – – Χ – – – – – – – –   – Χ Χ
H2G4C_ B1 – – – Χ – – – – – – – –   – Χ Χ
HCEB0_ A1 – – – Χ – – – – – – – –   – Χ Χ
HH9Z3_ C3 – – – Χ – – – – – – – –   – Χ Χ
HKJ8N_ C1 – – – Χ – – – – – – – –   – Χ Χ
HOSX4_ B2 – – – Χ – – – – – – – –   – Χ Χ
HQRET_ A1 – – – Χ – – – – – – – –   – Χ Χ
HRQ50_ A3 – – – Χ – – – – – – – –   – Χ Χ
HW9VH_ A3 – – – Χ – – – – – – – –   – Χ Χ
HXB4U_ A1 – – – Χ – – – – – – – –   – Χ Χ
HXLOV_ B3 – – – Χ – – – – – – – –   – Χ Χ
I0ZV8_ C1 – – – Χ – – – – – – – –   – Χ Χ
I1KY3_ A1 – – – Χ – – – – – – – –   – Χ Χ
I277N_ A3 – – – Χ – – – – – – – –   – Χ Χ
I6A3W_ C1 – – – Χ – – – – – – – –   – Χ Χ
I8NJW_ C1 – – – Χ – – – – – – – –   – Χ Χ
I8TJP_ C3 – – – Χ – – – – – – – –   – Χ Χ
IAPWE_ C2 – – – Χ – – – – – – – –   – Χ Χ
IE8CP_ D3 – – – Χ – – – – – – – –   – Χ Χ
IFZ8D_ B3 – – – Χ – – – – – – – –   – Χ Χ
IG6WB_ C1 – – – Χ – – – – – – – –   – Χ Χ
IQIZ7_ B2 – – – Χ – – – – – – – –   – Χ Χ
IQLD1_ C3 – – – Χ – – – – – – – –   – Χ Χ
IS17X_ C3 – – – Χ – – – – – – – –   – Χ Χ
ITGWT_ C1 50% – – Χ – – – – – – – –   – Χ Χ
IUG5U_ A3 – – – Χ – – – – – – – –   – Χ Χ
J21FR_ C3 – – – Χ – – – – – – – –   – Χ Χ
JAUXD_ C2 – – – Χ – – – – – – – –   – Χ Χ
JG5SL_ D3 – – – Χ – – – – – – – –   – Χ Χ
JG9S4_ C1 – – – Χ – – – – – – – –   – Χ Χ
JILXK_ B3 – – – Χ – – – – – – – –   – Χ Χ
JPUBC_ C2 – – – Χ – – – – – – – –   – Χ Χ
JR14Z_ C3 – – – Χ – – – – – – – –   – Χ Χ
JYLC1_ C1 50% – – Χ – – – – – – – –   – Χ Χ
K427F_ B2 – – – Χ – – – – – – – –   – Χ Χ
K6TG5_ A1 – – – Χ – – – – – – – –   – Χ Χ
KQZ17_ B2 – – – Χ – – – – – – – –   – Χ Χ
KZ8PX_ A2 – – – Χ – – – – – – – –   – Χ Χ
L0LJ7_ A3 – – – Χ – – – – – – – –   – Χ Χ
L38IY_ A3 – – – Χ – – – – – – – –   – Χ Χ
L51A5_ A1 50% – – Χ – – – – – – – –   – Χ Χ
L6DWG_ C2 – – – Χ – – – – – – – –   – Χ Χ
LCF6J_ D3 – – – Χ – – – – – – – –   – Χ Χ
LKYXK_ D3 – – – Χ – – – – – – – –   – Χ Χ
LVT3J_ D3 – – – Χ – – – – – – – –   – Χ Χ
LXRKS_ A2 – – – Χ – – – – – – – –   – Χ Χ
M3SBQ_ B2 – – – Χ – – – – – – – –   – Χ Χ
M4KNO_ C2 – – – Χ – – – – – – – –   – Χ Χ
MCDVE_ C1 – – – Χ – – – – – – – –   – Χ Χ
MKC4W_ B2 – – – Χ – – – – – – – –   – Χ Χ
N166B_ A2 – – – Χ – – – – – – – –   – Χ Χ
N5ZMD_ B2 – – – Χ – – – – – – – –   – Χ Χ
N6R1W_ A2 – – – Χ – – – – – – – –   – Χ Χ
N9RP5_ B3 – – – Χ – – – – – – – –   – Χ Χ
NGNAJ_ B3 – – – Χ – – – – – – – –   – Χ Χ
NOU67_ A2 – – – Χ – – – – – – – –   – Χ Χ
NP5Z9_ B1 – – – Χ – – – – – – – –   – Χ Χ
O7U62_ A1 – – – Χ – – – – – – – –   – Χ Χ
OG57M_ B2 – – – Χ – – – – – – – –   – Χ Χ
OL51Q_ C1 – – – Χ – – – – – – – –   – Χ Χ
P4LP8_ B3 – – – Χ – – – – – – – –   – Χ Χ
PHJV3_ C3 – – – Χ – – – – – – – –   – Χ Χ
PTCPP_ B2 – – – Χ – – – – – – – –   – Χ Χ
Q9LB8_ A2 – – – Χ – – – – – – – –   – Χ Χ
QA0MZ_ A2 – – – Χ – – – – – – – –   – Χ Χ
QLSDV_ B2 – – – Χ – – – – – – – –   – Χ Χ
QMOPP_ A3 – – – Χ – – – – – – – –   – Χ Χ
QRDG5_ A2 – – – Χ – – – – – – – –   – Χ Χ
RHJ01_ B1 – – – Χ – – – – – – – –   – Χ Χ
RISNH_ A1 – – – Χ – – – – – – – –   – Χ Χ
RQ8B9_ B1 – – – Χ – – – – – – – –   – Χ Χ
RR06G_ A2 – – – Χ – – – – – – – –   – Χ Χ
RUA81_ C1 50% – – Χ – – – – – – – –   – Χ Χ
RUHGE_ B2 – – – Χ – – – – – – – –   – Χ Χ
RXBAI_ D3 – – – Χ – – – – – – – –   – Χ Χ
S5VP4_ A1 50% – – Χ – – – – – – – –   – Χ Χ
T5DT5_ A1 – – – Χ – – – – – – – –   – Χ Χ
T81Y1_ A2 – – – Χ – – – – – – – –   – Χ Χ
TFSEH_ B1 – – – Χ – – – – – – – –   – Χ Χ
TIKV7_ C2 – – – Χ – – – – – – – –   – Χ Χ
TLAB1_ B3 – – – Χ – – – – – – – –   – Χ Χ
TQR5B_ C2 – – – Χ – – – – – – – –   – Χ Χ
TQW6C_ A2 – – – Χ – – – – – – – –   – Χ Χ
TSB3S_ A2 – – – Χ – – – – – – – –   – Χ Χ
TWOFT_ C2 – – – Χ – – – – – – – –   – Χ Χ
U7VD9_ B2 – – – Χ – – – – – – – –   – Χ Χ
UH72X_ A1 – – – Χ – – – – – – – –   – Χ Χ
ULBBM_ C2 – – – Χ – – – – – – – –   – Χ Χ
ULKN8_ A3 – – – Χ – – – – – – – –   – Χ Χ
UZXN0_ B1 – – – Χ – – – – – – – –   – Χ Χ
V0DG5_ C3 – – – Χ – – – – – – – –   – Χ Χ
V5BHC_ B3 – – – Χ – – – – – – – –   – Χ Χ
V8F89_ B1 – – – Χ – – – – – – – –   – Χ Χ
VJO6P_ C1 – – – Χ – – – – – – – –   – Χ Χ
VN7XE_ A3 – – – Χ – – – – – – – –   – Χ Χ
VPG8S_ B3 – – – Χ – – – – – – – –   – Χ Χ
W0893_ B1 – – – Χ – – – – – – – –   – Χ Χ
W1DWM_ B3 – – – Χ – – – – – – – –   – Χ Χ
W25SU_ B1 – – – Χ – – – – – – – –   – Χ Χ
W90CO_ A3 – – – Χ – – – – – – – –   – Χ Χ
W9D0E_ C2 – – – Χ – – – – – – – –   – Χ Χ
WC7U3_ A2 – – – Χ – – – – – – – –   – Χ Χ
WN2C0_ C2 – – – Χ – – – – – – – –   – Χ Χ
X63DJ_ B2 – – – Χ – – – – – – – –   – Χ Χ
X79UV_ A1 – – – Χ – – – – – – – –   – Χ Χ
XCAX4_ C3 – – – Χ – – – – – – – –   – Χ Χ
XJXOY_ C1 50% – – Χ – – – – – – – –   – Χ Χ
XKUZP_ A1 – – – Χ – – – – – – – –   – Χ Χ
Y2X6D_ C3 – – – Χ – – – – – – – –   – Χ Χ
Y8YD0_ A1 – – – Χ – – – – – – – –   – Χ Χ
YDD1K_ C1 – – – Χ – – – – – – – –   – Χ Χ
YNNMX_ A2 – – – Χ – – – – – – – –   – Χ Χ
YWJ0E_ B1 – – – Χ – – – – – – – –   – Χ Χ
ZJUJP_ B3 – – – Χ – – – – – – – –   – Χ Χ