Építész-informatika 2 

3D modellezés • hallgatói munkák

 digitális ábrázolás 

Valid HTML 4.01 Tr.


A tárgy há­zi fela­da­tá­nak ke­re­té­ben ké­szült leg­ér­de­ke­sebb mo­del­lek ké­pei. A fel­adat a zárt­helyi minta­fe­lada­tai­val hoz­zá­ve­tő­leg azo­nos jel­legű és nehéz­ségű mo­dell meg­al­ko­tá­sa volt, mely szempontnak leginkább talán a fölső sorban látható modellek feleltek meg. Az alsó sor zárt­helyi feladatnak kicsit(?) túlzás lenne – de kihagyni kár lett volna őket. Természetesen a válogatás nem teljes – a kimaradottak között is van számos értékes munka. –SL