● Ιpνtιsz–informatika 2 ●
  Architectural Informatics 2 ●
BMEEPAGA401
2018.02.22.
Ha kιrdιse, ιszrevιtele van a kφzzιtett eredmιnyekkel kapcsolatban, νrjon az epinf2-jegybeiras kukac arch bme hu cνmre. Rιszletesen νrja le ιszrevιtelιt, ιs azt, hogy pontosan melyik weboldalra vonatkozik, mikori frissνtιs mellett.
Az Χ azt jelzi, hogy az adott szαmonkιrιs teljesνtιsιre az aktuαlis αllapot szerint (pl. hiαnyzαs miatt) nincs mσd. (A 3.zh. feltιtele pl. min. egy korαbbi sikeres zh., mert anιlkόl hiαbavalσ megνni.)
A
J1 oszlopban a mαr ιrtιkelt szαmonkιrιseken elιrt eredmιnyek alapjαn szαmνtott ιrdemjegy lαthatσ.
Ponthatαrok:  50•>2,  70•>3,  85•>4,  95•>5
Neptun 

EN ▶ 
kk.

cc.
hiαny.
[/2]
miss.
geom.
[30]
geom.
egyιb
[20]
else
1.zh
[50]
test
geom.
[30]
geom.
egyιb
[20]
else
2.zh
[50]
test
geom.
[30]
geom.
egyιb
[20]
else
3.zh
[50]
test
∑zh
[100]
∑test
1hf
[5]
hw1
2hf
[5]
hw2
teszt
[10]
hw3
φssz
[100]
∑all
J1
•
RES.
alα-
νrαs
sign
A0717_ C1 – · · – · · – · · – – · · · – Χ Χ
A0TIV_ C1 – · · – · · – · · – – · · · – Χ Χ
A0U0G_ B1 – · · – · · – · · – – · · · – Χ Χ
A28QM_ B2 50% · · – · · – · · – – · · · – Χ Χ
A72V8_ A1 – · · – · · – · · – – · · · – Χ Χ
AHD6V_ B1 – · · – · · – · · – – · · · – Χ Χ
AIMCX_ B1 50% · · – · · – · · – – · · · – Χ Χ
AIXJT_ C3 – · · – · · – · · – – · · · – Χ Χ
AP594_ A2 – · · – · · – · · – – · · · – Χ Χ
AQO44_ E1 – · · – · · – · · – – · · · – Χ Χ
AQXII_ D1 – · · – · · – · · – – · · · – Χ Χ
AS25Z_ E1 – · · – · · – · · – – · · · – Χ Χ
AWTJV_ D1 – · · – · · – · · – – · · · – Χ Χ
AZ1BK_ B2 – · · – · · – · · – – · · · – Χ Χ
B1FKT_ A1 – · · – · · – · · – – · · · – Χ Χ
B3LWJ_ D2 – · · – · · – · · – – · 4,0 · 4,0 Χ Χ
B4VEH_ D2 – · · – · · – · · – – · · · – Χ Χ
B6IF8_ ER 50% · · – · · – · · – – · · Χ – Χ Χ
B8FAS_ C1 – · · – · · – · · – – · · · – Χ Χ
BCSD2_ A1 50% · · – · · – · · – – · · · – Χ Χ
BDU2J_ D1 – · · – · · – · · – – · · · – Χ Χ
BDVPM_ A1 50% · · – · · – · · – – · · · – Χ Χ
BF7ZU_ D2 100% · · – · · – · · – – · · · – Χ Χ
BFMZP_ A2 – · · – · · – · · – – · · · – Χ Χ
BH972_ D1 50% · · – · · – · · – – · · · – Χ Χ
BHTFS_ C2 – · · – · · – · · – – · · · – Χ Χ
BJ04R_ E1 50% · · – · · – · · – – · · · – Χ Χ
BMBKQ_ C1 – · · – · · – · · – – · · · – Χ Χ
BNKVF_ E1 – · · – · · – · · – – · · · – Χ Χ
BNX4K_ B1 – · · – · · – · · – – · · · – Χ Χ
BUNWJ_ B1 – · · – · · – · · – – · · · – Χ Χ
BVE7Q_ D2 – · · – · · – · · – – · · · – Χ Χ
BX03S_ D2 – · · – · · – · · – – · · · – Χ Χ
BYAL7_ C1 – · · – · · – · · – – · · · – Χ Χ
BZJ41_ A2 – · · – · · – · · – – · · · – Χ Χ
C30GX_ A2 50% · · – · · – · · – – 3,0 2,5 · 5,5 Χ Χ
C6CV9_ C1 – · · – · · – · · – – · · · – Χ Χ
C8VC9_ D1 – · · – · · – · · – – · · · – Χ Χ
CDF7X_ B2 50% · · – · · – · · – – · · · – Χ Χ
CJ1Q9_ B2 – · · – · · – · · – – · · · – Χ Χ
CNOSK_ C3 – · · – · · – · · – – · · · – Χ Χ
CR3R6_ EN – · · – · · – · · – – · · Χ – Χ Χ
D4U1C_ A1 – · · – · · – · · – – · · · – Χ Χ
D57VN_ D1 50% · · – · · – · · – – · · · – Χ Χ
D61K7_ C1 50% · · – · · – · · – – · · · – Χ Χ
D93M9_ D1 – · · – · · – · · – – · · · – Χ Χ
DANV2_ F1 – · · – · · – · · – – · · · – Χ Χ
DE4BJ_ E1 – · · – · · – · · – – · · · – Χ Χ
DHIFU_ C1 – · · – · · – · · – – · · · – Χ Χ
DS4LO_ C2 – · · – · · – · · – – · · · – Χ Χ
DYNHS_ C2 – · · – · · – · · – – · · · – Χ Χ
E710N_ A1 – · · – · · – · · – – · · · – Χ Χ
E719J_ EN – · · – · · – · · – – · · Χ – Χ Χ
EI9LF_ B1 – · · – · · – · · – – · · · – Χ Χ
EJDBB_ C3 – · · – · · – · · – – · · · – Χ Χ
EPRTQ_ B1 50% · · – · · – · · – – · · · – Χ Χ
F96XM_ D1 – · · – · · – · · – – · · · – Χ Χ
FAQSV_ F1 – · · – · · – · · – – · · · – Χ Χ
FB74Y_ B2 50% · · – · · – · · – – 2,0 · · 2,0 Χ Χ
FE5GQ_ A1 50% · · – · · – · · – – · · · – Χ Χ
FFH39_ D2 – · · – · · – · · – – · · · – Χ Χ
FITTX_ C3 – · · – · · – · · – – · · · – Χ Χ
FL7SD_ EN – · · – · · – · · – – · · Χ – Χ Χ
FLN1L_ B2 – · · – · · – · · – – · · · – Χ Χ
FMD3J_ D2 50% · · – · · – · · – – · · · – Χ Χ
FR36G_ D2 – · · – · · – · · – – · · · – Χ Χ
FU12K_ F1 – · · – · · – · · – – · · · – Χ Χ
FUVYZ_ E1 – · · – · · – · · – – · · · – Χ Χ
FV1Z7_ B1 – · · – · · – · · – – · · · – Χ Χ
FVGJQ_ D2 – · · – · · – · · – – · · · – Χ Χ
FYHES_ C2 – · · – · · – · · – – · · · – Χ Χ
FYTZJ_ B2 – · · – · · – · · – – · · · – Χ Χ
G5EPR_ EN – · · – · · – · · – – · · Χ – Χ Χ
GABM4_ F1 50% · · – · · – · · – – · · · – Χ Χ
GAHOB_ E1 50% · · – · · – · · – – · · · – Χ Χ
GDNTT_ C3 – · · – · · – · · – – · · · – Χ Χ
GENUG_ B2 50% · · – · · – · · – – · · · – Χ Χ
GH5JA_ D1 – · · – · · – · · – – · · · – Χ Χ
GP34A_ A2 – · · – · · – · · – – · · · – Χ Χ
GP7KL_ A2 – · · – · · – · · – – 4,0 · · 4,0 Χ Χ
GP8Q6_ A2 – · · – · · – · · – – · · · – Χ Χ
GPDZO_ C1 – · · – · · – · · – – · · · – Χ Χ
GQXZ5_ A2 100% · · – · · – · · – – · · · – Χ Χ
GROUH_ A1 – · · – · · – · · – – · · · – Χ Χ
GROZ2_ D1 – · · – · · – · · – – · · · – Χ Χ
GU0DO_ B1 – · · – · · – · · – – · · · – Χ Χ
GULV8_ A1 50% · · – · · – · · – – · · · – Χ Χ
H0KRB_ A2 – · · – · · – · · – – · · · – Χ Χ
H2G4C_ C1 – · · – · · – · · – – · · · – Χ Χ
H8XLV_ EN 50% · · – · · – · · – – · · Χ – Χ Χ
HCEB0_ C1 – · · – · · – · · – – · · · – Χ Χ
HH9Z3_ B1 – · · – · · – · · – – · · · – Χ Χ
HKJ8N_ A1 – · · – · · – · · – – · · · – Χ Χ
HOSX4_ B2 – · · – · · – · · – – · · · – Χ Χ
HQRET_ C2 50% · · – · · – · · – – · · · – Χ Χ
HRQ50_ B1 – · · – · · – · · – – · · · – Χ Χ
HT0ZF_ EN – · · – · · – · · – – · · Χ – Χ Χ
HW9VH_ C2 – · · – · · – · · – – · · · – Χ Χ
HX146_ C2 50% · · – · · – · · – – · · · – Χ Χ
HXB4U_ C2 – · · – · · – · · – – · · · – Χ Χ
I0ZV8_ C2 – · · – · · – · · – – · · · – Χ Χ
I1KY3_ E1 – · · – · · – · · – – · · · – Χ Χ
I277N_ C3 – · · – · · – · · – – · · · – Χ Χ
I5NXM_ A2 50% · · – · · – · · – – · · · – Χ Χ
I6A3W_ E1 50% · · – · · – · · – – · · · – Χ Χ
I8TJP_ B2 – · · – · · – · · – – · · · – Χ Χ
IFZ8D_ B2 50% · · – · · – · · – – · · · – Χ Χ
IG6WB_ C3 – · · – · · – · · – – · · · – Χ Χ
IN536_ EN – · · – · · – · · – – · · Χ – Χ Χ
INN5Q_ C2 – · · – · · – · · – – · · · – Χ Χ
IQIZ7_ B1 – · · – · · – · · – – · · · – Χ Χ
IQLD1_ B1 – · · – · · – · · – – · · · – Χ Χ
ISA68_ A1 50% · · – · · – · · – – · · · – Χ Χ
IUG5U_ C3 50% · · – · · – · · – – · · · – Χ Χ
J21FR_ C3 – · · – · · – · · – – · · · – Χ Χ
JDF1F_ B2 – · · – · · – · · – – · · · – Χ Χ
JG5SL_ A2 50% · · – · · – · · – – · · · – Χ Χ
JG9S4_ A2 50% · · – · · – · · – – · · · – Χ Χ
JILXK_ C2 – · · – · · – · · – – · · · – Χ Χ
JKIW3_ ER 50% · · – · · – · · – – · · Χ – Χ Χ
JOPG1_ E1 50% · · – · · – · · – – · · · – Χ Χ
JPUBC_ E1 – · · – · · – · · – – · · · – Χ Χ
JR14Z_ E1 – · · – · · – · · – – · · · – Χ Χ
JYLC1_ B1 – · · – · · – · · – – · · · – Χ Χ
K309E_ A2 – · · – · · – · · – – · · · – Χ Χ
K427F_ C2 – · · – · · – · · – – · · · – Χ Χ
K6TG5_ B1 – · · – · · – · · – – · · · – Χ Χ
KC0E9_ B2 – · · – · · – · · – – · · · – Χ Χ
KC2N8_ EN – · · – · · – · · – – · · Χ – Χ Χ
KQZ17_ D1 – · · – · · – · · – – · · · – Χ Χ
KZ8PX_ C2 – · · – · · – · · – – · · · – Χ Χ
L0LJ7_ C1 – · · – · · – · · – – · · · – Χ Χ
L38IY_ A2 – · · – · · – · · – – · · · – Χ Χ
LCF6J_ B2 – · · – · · – · · – – · · · – Χ Χ
LD87I_ D2 50% · · – · · – · · – – 4,0 1,0 · 5,0 Χ Χ
LKYXK_ E1 – · · – · · – · · – – · · · – Χ Χ
LVT3J_ A1 – · · – · · – · · – – · · · – Χ Χ
LXRKS_ C2 – · · – · · – · · – – · · · – Χ Χ
LZOKU_ E1 – · · – · · – · · – – · · · – Χ Χ
M3SBQ_ D1 – · · – · · – · · – – · · · – Χ Χ
M4KNO_ C2 – · · – · · – · · – – · · · – Χ Χ
M6IG8_ E1 50% · · – · · – · · – – 2,5 · · 2,5 Χ Χ
MAJ69_ D2 – · · – · · – · · – – · · · – Χ Χ
MCDVE_ E1 50% · · – · · – · · – – · · · – Χ Χ
MKC4W_ D1 – · · – · · – · · – – · · · – Χ Χ
N166B_ A1 – · · – · · – · · – – · · · – Χ Χ
N5ZMD_ D1 – · · – · · – · · – – · · · – Χ Χ
N6R1W_ C1 – · · – · · – · · – – · · · – Χ Χ
N9RP5_ D2 – · · – · · – · · – – · · · – Χ Χ
NGNAJ_ F1 – · · – · · – · · – – · · · – Χ Χ
NOU67_ E1 – · · – · · – · · – – · · · – Χ Χ
NP5Z9_ C2 – · · – · · – · · – – · · · – Χ Χ
NUMWN_ B2 50% · · – · · – · · – – · · · – Χ Χ
O7U62_ C1 – · · – · · – · · – – · · · – Χ Χ
OG57M_ A2 – · · – · · – · · – – · · · – Χ Χ
OL51Q_ A1 – · · – · · – · · – – · · · – Χ Χ
OZI35_ EN 100% · · – · · – · · – – · · Χ – Χ Χ
P4LP8_ C3 – · · – · · – · · – – · · · – Χ Χ
PHJV3_ D2 – · · – · · – · · – – · · · – Χ Χ
PTCPP_ D1 – · · – · · – · · – – · · · – Χ Χ
PVRYK_ B2 50% · · – · · – · · – – · · · – Χ Χ
PW09L_ A1 – · · – · · – · · – – · · · – Χ Χ
Q05X1_ EN – · · – · · – · · – – · · Χ – Χ Χ
Q9LB8_ C1 – · · – · · – · · – – · · · – Χ Χ
Q9X56_ F1 100% · · – · · – · · – – · · · – Χ Χ
QA0MZ_ C1 – · · – · · – · · – – · · · – Χ Χ
QCWLZ_ B1 50% · · – · · – · · – – · · · – Χ Χ
QDNY0_ C3 – · · – · · – · · – – · · · – Χ Χ
QLSDV_ F1 – · · – · · – · · – – · · · – Χ Χ
QMOPP_ C3 – · · – · · – · · – – · · · – Χ Χ
QQXF3_ C3 50% · · – · · – · · – – · 2,5 · 2,5 Χ Χ
QRDG5_ A1 – · · – · · – · · – – · · · – Χ Χ
RHJ01_ C2 – · · – · · – · · – – · · · – Χ Χ
RQ8B9_ E1 50% · · – · · – · · – – · · · – Χ Χ
RR06G_ C3 – · · – · · – · · – – · · · – Χ Χ
RUA81_ B2 – · · – · · – · · – – · · · – Χ Χ
RUHGE_ D1 – · · – · · – · · – – · · · – Χ Χ
SZ48R_ A2 100% · · – · · – · · – – · · · – Χ Χ
T5DT5_ B1 – · · – · · – · · – – · · · – Χ Χ
T81Y1_ C2 50% · · – · · – · · – – · · · – Χ Χ
TD9N1_ F1 50% · · – · · – · · – – · · · – Χ Χ
TDH7N_ D2 – · · – · · – · · – – · · · – Χ Χ
TFSEH_ A2 – · · – · · – · · – – · · · – Χ Χ
TIKV7_ D1 – · · – · · – · · – – · · · – Χ Χ
TLAB1_ D2 – · · – · · – · · – – · · · – Χ Χ
TQR5B_ B2 – · · – · · – · · – – · · · – Χ Χ
TQW6C_ C1 – · · – · · – · · – – · · · – Χ Χ
TSB3S_ C1 50% · · – · · – · · – – · · · – Χ Χ
U7VD9_ C1 – · · – · · – · · – – · · · – Χ Χ
UH72X_ D1 – · · – · · – · · – – · · · – Χ Χ
ULBBM_ A1 – · · – · · – · · – – · · · – Χ Χ
UTPHL_ C3 50% · · – · · – · · – – · · · – Χ Χ
UZXN0_ A2 50% · · – · · – · · – – · · · – Χ Χ
V0DG5_ A2 100% · · – · · – · · – – · · · – Χ Χ
V5BHC_ B1 – · · – · · – · · – – · · · – Χ Χ
V8F89_ A1 – · · – · · – · · – – · · · – Χ Χ
VJO6P_ D2 – · · – · · – · · – – · · · – Χ Χ
VN7XE_ C1 – · · – · · – · · – – · · · – Χ Χ
VTXCY_ D1 – · · – · · – · · – – · · · – Χ Χ
VVORA_ A1 – · · – · · – · · – – · · · – Χ Χ
VX07H_ A2 50% · · – · · – · · – – · · · – Χ Χ
VXS0S_ C3 – · · – · · – · · – – · · · – Χ Χ
VYGKM_ EN – · · – · · – · · – – · · Χ – Χ Χ
W0893_ C2 – · · – · · – · · – – · · · – Χ Χ
W1DWM_ D2 – · · – · · – · · – – · · · – Χ Χ
W25SU_ B1 – · · – · · – · · – – · · · – Χ Χ
W90CO_ C3 – · · – · · – · · – – · · · – Χ Χ
W9D0E_ C3 – · · – · · – · · – – · · · – Χ Χ
WAWIF_ F1 – · · – · · – · · – – · · · – Χ Χ
WC7U3_ C3 – · · – · · – · · – – · · · – Χ Χ
X63DJ_ D1 – · · – · · – · · – – · · · – Χ Χ
X79UV_ C2 – · · – · · – · · – – · · · – Χ Χ
XCAX4_ C3 50% · · – · · – · · – – · · · – Χ Χ
XKUZP_ B2 50% · · – · · – · · – – · · · – Χ Χ
Y2X6D_ D2 – · · – · · – · · – – · · · – Χ Χ
Y8YD0_ E1 – · · – · · – · · – – · · · – Χ Χ
YLBM0_ A1 – · · – · · – · · – – · · · – Χ Χ
YNNMX_ B1 – · · – · · – · · – – · · · – Χ Χ
YVB4U_ E1 – · · – · · – · · – – · · · – Χ Χ
YWJ0E_ D2 – · · – · · – · · – – · · · – Χ Χ
ZJUJP_ D2 – · · – · · – · · – – · · · – Χ Χ
ZTIEV_ EN – · · – · · – · · – – · · Χ – Χ Χ
ZYUG7_ EN – · · – · · – · · – – · · Χ – Χ Χ
ZZO97_ B2 – · · – · · – · · – – · · · – Χ Χ