● Ιpνtιsz–informatika 2 ●
  Architectural Informatics 2 ●
BMEEPAGA401
2017.05.25.
Ha kιrdιse, ιszrevιtele van a kφzzιtett eredmιnyekkel kapcsolatban, νrjon az epinf2-jegybeiras kukac arch bme hu cνmre. Rιszletesen νrja le ιszrevιtelιt, ιs azt, hogy pontosan melyik weboldalra vonatkozik, mikori frissνtιs mellett.
Az Χ azt jelzi, hogy az adott szαmonkιrιs teljesνtιsιre az aktuαlis αllapot szerint (pl. hiαnyzαs miatt) nincs mσd. (A 3.zh. feltιtele pl. min. egy korαbbi sikeres zh., mert anιlkόl hiαbavalσ megνni.)
A
J1 oszlopban a mαr ιrtιkelt szαmonkιrιseken elιrt eredmιnyek alapjαn szαmνtott ιrdemjegy lαthatσ.
Ponthatαrok:  50•>2,  70•>3,  85•>4,  95•>5
Neptun 

EN ▶ 
kk.

cc.
hiαny.
[/2]
miss.
geom.
[30]
geom.
egyιb
[20]
else
1.zh
[50]
test
geom.
[30]
geom.
egyιb
[20]
else
2.zh
[50]
test
geom.
[30]
geom.
egyιb
[20]
else
3.zh
[50]
test
∑zh
[100]
∑test
1hf
[5]
hw1
2hf
[5]
hw2
teszt
[10]
hw3
φssz
[100]
∑all
J1
•
RES.
alα-
νrαs
sign
A11FK_ A2 50% 28,0 7,0 35,0 14,5 3,0 17,5 20,0 14,0 34,0 69,0 – – 1,0 70,0 3
A2SAY_ C1 – 29,0 10,5 39,5 28,0 14,0 42,0 • • – 81,5 – 3,5 1,5 86,5 4
A403N_ C1 100% 30,0 18,0 48,0 • • – 22,0 11,0 33,0 81,0 – – Χ 81,0 3
A53HO_ C2 50% 30,0 18,0 48,0 30,0 14,0 44,0 • • 92,0 3,5 4,0 Χ 99,5 5
A55IY_ A1 50% 24,0 13,5 37,5 25,0 16,0 41,0 26,0 16,0 42,0 83,0 – – Χ 83,0 3
AARPB_ C2 100% 30,0 20,0 50,0 28,0 15,0 43,0 • • – 93,0 – – Χ 93,0 4
ABSU2_ E2 – 30,0 16,0 46,0 14,0 16,0 30,0 • • – 76,0 – – Χ 76,0 3
AFJJK_ C2 100% 29,0 17,0 46,0 15,0 10,0 25,0 • • – 71,0 – – Χ 71,0 3
AGJJ7_ D1 – 28,5 18,0 46,5 28,0 17,0 45,0 • • 91,5 4,5 3,0 5,0 100,0 5
AIYZB_ B2 – 24,0 14,0 38,0 27,0 17,5 44,5 28,0 13,5 41,5 86,0 4,5 4,5 Χ 95,0 5
AKGTN_ F1 50% 28,0 17,0 45,0 8,0 10,5 18,5 12,0 13,0 25,0 70,0 – – Χ 70,0 3
AKMRX_ F1 – 26,0 8,5 34,5 12,0 3,5 15,5 16,0 14,5 30,5 65,0 2,5 2,5 Χ 70,0 3
AP594_ E2 150% • • – • • – • • Χ – – – Χ – Χ Χ
AS25Z_ B1 100% 18,0 4,5 22,5 • • – • • Χ 22,5 – – Χ 22,5 Χ Χ
ATIXT_ ER 100% • • – 27,0 13,0 40,0 28,0 11,5 39,5 79,5 3,0 – Χ 82,5 4
B49HB_ E1 50% 24,0 7,0 31,0 6,5 3,0 9,5 15,0 14,0 29,0 60,0 – – Χ 60,0 2
B4HTE_ D1 50% 30,0 17,5 47,5 28,0 13,0 41,0 • • – 88,5 3,0 – Χ 91,5 4
B4VEH_ B1 – 26,0 7,0 33,0 10,0 3,0 13,0 6,0 12,0 18,0 51,0 – – Χ 51,0 1 Χ
B93FX_ EN 100% 29,0 18,0 47,0 30,0 17,0 47,0 • • 94,0 3,5 – Χ 97,5 5
BE3X8_ E1 50% 30,0 15,5 45,5 22,5 13,0 35,5 26,0 8,0 34,0 81,0 – – Χ 81,0 3
BEWWX_ B2 – 26,0 12,0 38,0 27,0 13,0 40,0 • • – 78,0 – – Χ 78,0 3
BF7ZU_ E2 400% • • – • • Χ • • Χ – – – Χ – Χ Χ
BNR97_ D2 100% 25,5 9,5 35,0 4,0 11,0 15,0 10,0 16,5 26,5 61,5 – – Χ 61,5 2
BO7D1_ D1 100% 28,0 17,0 45,0 20,0 14,0 34,0 6,0 11,5 17,5 79,0 3,5 2,0 Χ 84,5 3
BOU96_ E1 – 30,0 15,0 45,0 12,5 14,5 27,0 20,0 18,0 38,0 83,0 2,5 – 3,5 89,0 4
BVGDX_ B1 50% 13,0 5,5 18,5 26,5 3,0 29,5 28,0 11,0 39,0 68,5 – – Χ 68,5 2
BZJ41_ E2 50% 9,5 5,0 14,5 2,0 10,0 12,0 • • Χ 26,5 – – – 26,5 1 Χ
C1YQG_ A1 100% 22,0 9,5 31,5 16,5 1,0 17,5 24,0 10,5 34,5 66,0 – – Χ 66,0 2
C30GX_ E1 50% 28,0 13,0 41,0 4,5 8,0 12,5 5,0 13,5 18,5 59,5 3,0 3,5 Χ 66,0 1 Χ
C5E4G_ B1 – 22,0 17,0 39,0 7,0 9,0 16,0 23,0 16,5 39,5 78,5 4,0 3,5 Χ 86,0 4
C7CKZ_ D1 – 30,0 7,5 37,5 18,0 9,0 27,0 12,0 13,0 25,0 64,5 – – Χ 64,5 2
CCH8Q_ B1 – 30,0 15,0 45,0 22,0 14,0 36,0 27,0 18,5 45,5 90,5 4,5 – Χ 95,0 5
CENDL_ E2 100% 30,0 16,0 46,0 12,5 13,0 25,5 • • – 71,5 – – Χ 71,5 3
CKNJV_ D1 – 30,0 18,5 48,5 21,0 7,5 28,5 20,0 17,0 37,0 85,5 5,0 – – 90,5 4
CL5QQ_ C1 100% 30,0 19,0 49,0 30,0 17,0 47,0 • • 96,0 – – Χ 96,0 5
CLJ58_ D1 50% 23,0 7,5 30,5 29,0 18,0 47,0 26,0 12,0 38,0 85,0 – 2,5 Χ 87,5 4
CXY8K_ D1 – 30,0 18,0 48,0 29,0 15,0 44,0 • • 92,0 4,5 4,0 – 100,0 5
D0ZTP_ E2 50% 28,0 8,0 36,0 27,0 9,0 36,0 27,0 14,5 41,5 77,5 4,0 4,0 1,5 87,0 4
D174F_ B2 100% 28,0 19,0 47,0 3,5 3,0 6,5 18,0 17,5 35,5 82,5 – – Χ 82,5 3
D4ADF_ A2 50% 21,0 17,0 38,0 24,0 14,5 38,5 • • – 76,5 2,5 – Χ 79,0 3
D7RYB_ EN 150% 25,0 11,0 36,0 6,0 5,0 11,0 18,0 4,0 22,0 58,0 – – Χ 58,0 1 Χ
DE7IY_ A2 100% 27,0 15,0 42,0 10,0 5,0 15,0 28,0 14,5 42,5 84,5 – 3,5 Χ 88,0 4
DGF4F_ D2 50% 29,0 19,0 48,0 28,0 15,0 43,0 • • – 91,0 – 3,0 Χ 94,0 4
DIO1R_ EN – 29,0 17,0 46,0 29,0 15,0 44,0 • • 90,0 4,5 1,5 Χ 96,0 5
DJS3L_ A2 – 16,0 9,0 25,0 22,5 11,0 33,5 6,0 16,5 22,5 58,5 3,5 3,0 Χ 65,0 2
DM7QR_ ER – 29,0 18,0 47,0 28,0 18,0 46,0 • • 93,0 4,0 4,0 Χ 100,0 5
DOABE_ F1 100% 27,0 15,0 42,0 19,0 16,0 35,0 30,0 19,0 49,0 91,0 3,0 3,0 Χ 97,0 5
DOWLM_ ER 50% 29,0 17,0 46,0 30,0 15,0 45,0 • • 91,0 3,0 4,0 Χ 98,0 5
DPQPO_ C2 50% 30,0 18,0 48,0 28,0 15,5 43,5 • • – 91,5 – – Χ 91,5 4
DZBLC_ B1 – 24,0 12,0 36,0 16,0 15,0 31,0 18,0 14,0 32,0 68,0 3,5 4,0 4,0 79,5 3
E65UW_ ER 50% 29,0 15,0 44,0 30,0 17,0 47,0 • • 91,0 3,0 1,0 Χ 95,0 5
E7X1A_ D2 50% 21,5 17,0 38,5 30,0 15,5 45,5 • • – 84,0 – – Χ 84,0 3
E8B92_ A2 – 18,0 5,5 23,5 28,5 16,0 44,5 25,0 14,0 39,0 83,5 4,0 3,0 Χ 90,5 4
E8X29_ A2 50% 30,0 18,0 48,0 30,0 15,5 45,5 • • 93,5 – 3,5 2,5 99,5 5
ED37L_ B2 – 26,0 7,0 33,0 23,0 5,5 28,5 • • – 61,5 – – Χ 61,5 2
EDP2W_ D2 150% 29,0 17,0 46,0 28,0 17,0 45,0 • • 91,0 4,0 – Χ 95,0 5
EETLE_ A1 50% 28,0 18,0 46,0 30,0 18,0 48,0 • • 94,0 4,5 4,0 Χ 100,0 5
EIAVS_ D2 100% 28,0 15,0 43,0 27,0 16,0 43,0 • • – 86,0 3,5 4,0 Χ 93,5 4
EIHM6_ C1 – 30,0 14,5 44,5 28,0 18,0 46,0 • • – 90,5 – – Χ 90,5 4
EJFTT_ C1 50% 29,0 20,0 49,0 30,0 18,0 48,0 • • 97,0 4,5 5,0 Χ 100,0 5
EKLGQ_ D1 100% 20,5 9,5 30,0 … 1,0 – 13,0 13,5 26,5 56,5 3,0 – Χ 59,5 2
ENK6W_ B1 100% 22,0 12,5 34,5 30,0 16,5 46,5 25,0 13,5 38,5 85,0 – – Χ 85,0 4
EPRTQ_ B2 50% 28,0 15,0 43,0 9,5 5,0 14,5 0,0 1,0 – 57,5 – – 4,5 62,0 1 Χ
ERNM4_ ER 250% • • – • • Χ • • Χ – – – Χ – Χ Χ
EUDTK_ E1 – 30,0 18,0 48,0 17,5 12,0 29,5 24,0 16,5 40,5 88,5 3,5 3,5 Χ 95,5 5
F0684_ E1 – 28,0 16,0 44,0 8,0 12,0 20,0 16,0 17,5 33,5 77,5 3,0 – Χ 80,5 3
F0A02_ C2 – 28,5 15,0 43,5 25,0 10,0 35,0 • • – 78,5 4,0 2,0 Χ 84,5 3
F8F5X_ B1 – 24,0 12,5 36,5 13,0 8,5 21,5 24,0 16,0 40,0 76,5 4,0 4,0 3,5 88,0 4
F8ZFM_ D2 100% 27,5 13,0 40,5 26,0 12,5 38,5 • • – 79,0 4,0 – Χ 83,0 3
FB74Y_ A2 250% 13,0 5,0 18,0 • • Χ • • Χ 18,0 2,0 – Χ 20,0 Χ Χ
FENOA_ A1 150% 30,0 18,0 48,0 24,0 17,0 41,0 • • – 89,0 3,5 – Χ 92,5 4
FLEPR_ B2 50% 28,0 20,0 48,0 30,0 14,0 44,0 • • 92,0 4,5 3,5 Χ 100,0 5
FR36G_ E1 50% 15,0 2,5 17,5 8,0 8,0 16,0 • • Χ 33,5 – – Χ 33,5 1 Χ
FRYK4_ D2 – 21,5 15,5 37,0 18,0 11,5 29,5 • • – 66,5 3,5 – – 70,0 3
FVS1L_ A1 – 28,0 12,0 40,0 27,0 11,0 38,0 • • – 78,0 – – – 78,0 3
FYOSY_ C2 100% 29,5 17,0 46,5 25,0 16,5 41,5 • • – 88,0 1,5 – Χ 89,5 4
FYURD_ B1 – 28,0 18,0 46,0 28,0 14,0 42,0 • • 88,0 4,5 – 4,0 96,5 5
G21NJ_ C1 50% 29,0 19,0 48,0 30,0 16,5 46,5 • • 94,5 4,5 3,0 4,5 100,0 5
G74CD_ A1 – 22,0 17,0 39,0 10,5 15,0 25,5 4,0 2,5 6,5 64,5 1,5 – 3,0 69,0 2
G979S_ D1 – 30,0 18,0 48,0 28,0 18,0 46,0 30,0 18,0 48,0 96,0 – – – 96,0 5
GAMBU_ D2 – 29,0 14,0 43,0 14,0 13,0 27,0 • • – 70,0 3,0 – Χ 73,0 3
GCDJL_ C1 – 26,0 12,0 38,0 30,0 16,0 46,0 • • – 84,0 4,0 3,0 Χ 91,0 4
GDIG3_ A1 50% 24,0 11,0 35,0 28,0 13,5 41,5 20,0 8,0 28,0 76,5 – – Χ 76,5 3
GE7JF_ A2 – 30,0 18,0 48,0 27,5 17,0 44,5 • • – 92,5 – – Χ 92,5 4
GFURL_ E2 100% 28,0 14,5 42,5 3,0 12,5 15,5 14,0 17,0 31,0 73,5 – – Χ 73,5 3
GHSWE_ E1 – 26,0 17,0 43,0 15,5 7,5 23,0 18,0 17,0 35,0 78,0 3,5 – 4,0 85,5 4
GIKDV_ F1 50% 22,0 12,5 34,5 8,0 3,0 11,0 19,0 8,0 27,0 61,5 – – Χ 61,5 2
GMNWP_ B1 – 28,0 16,0 44,0 7,0 12,0 19,0 8,0 17,0 25,0 69,0 4,0 4,0 1,5 78,5 3
GNTHC_ A2 50% 28,0 11,5 39,5 8,5 9,5 18,0 12,0 13,0 25,0 64,5 3,5 – 2,0 70,0 3
GP7KL_ D2 – 30,0 13,0 43,0 • • – 4,0 9,0 13,0 56,0 4,0 – Χ 60,0 1 Χ
GUXU7_ C2 – 29,0 18,0 47,0 22,0 15,0 37,0 10,0 17,0 27,0 84,0 4,0 4,5 2,5 95,0 5
GVC6T_ A2 – 19,0 18,5 37,5 20,0 14,5 34,5 • • – 72,0 – – 3,0 75,0 3
GVKFT_ A2 – 24,0 12,5 36,5 22,5 10,0 32,5 6,0 12,5 18,5 69,0 1,5 2,5 Χ 73,0 3
H51S7_ D2 100% 17,5 6,0 23,5 20,0 14,0 34,0 13,0 12,0 25,0 59,0 – – Χ 59,0 2
HCAT0_ D1 100% 30,0 13,0 43,0 22,0 15,5 37,5 26,0 8,0 34,0 80,5 – – Χ 80,5 3
HLA4H_ D2 50% 28,0 16,0 44,0 24,0 13,5 37,5 • • – 81,5 – – Χ 81,5 3
HQAQJ_ D2 50% 30,0 18,0 48,0 30,0 10,5 40,5 • • – 88,5 – – Χ 88,5 4
HT88P_ D1 – 23,0 18,5 41,5 24,0 15,0 39,0 • • – 80,5 2,0 2,5 Χ 85,0 4
HTZAX_ D2 50% 28,0 19,0 47,0 27,0 12,0 39,0 • • – 86,0 2,5 2,0 Χ 90,5 4
HX146_ D1 100% • • – 22,0 8,5 30,5 11,0 9,5 20,5 51,0 – – Χ 51,0 1 Χ
I60W9_ B2 – 30,0 18,0 48,0 30,0 18,0 48,0 • • 96,0 3,0 2,0 Χ 100,0 5
I814Q_ B1 50% 30,0 20,0 50,0 30,0 16,0 46,0 • • 96,0 – – – 96,0 5
I8S4M_ A1 – 20,0 3,5 23,5 20,5 15,0 35,5 14,0 12,0 26,0 61,5 3,5 1,5 Χ 66,5 2
IBDDL_ A1 50% 28,0 17,0 45,0 16,5 11,0 27,5 18,0 9,0 27,0 72,5 3,5 3,5 3,0 82,5 3
IBUHI_ F1 100% 28,0 18,0 46,0 5,0 15,5 20,5 21,0 19,0 40,0 86,0 – – Χ 86,0 4
IG0D7_ B2 – 22,0 12,0 34,0 2,0 3,0 5,0 20,0 9,0 29,0 63,0 – – Χ 63,0 2
IKVDV_ A2 100% 28,0 12,0 40,0 28,0 18,0 46,0 • • – 86,0 – – Χ 86,0 4
IMPIS_ A2 – 26,0 17,0 43,0 21,5 8,5 30,0 28,0 15,0 43,0 86,0 2,5 1,0 Χ 89,5 4
INCKN_ C1 – 29,0 15,0 44,0 … 3,0 – 15,0 13,0 28,0 72,0 – – Χ 72,0 3
INN5Q_ B1 200% • • – • • Χ • • Χ – – – Χ – Χ Χ
IQ4PH_ C2 – 29,0 17,0 46,0 23,0 11,0 34,0 • • – 80,0 – – Χ 80,0 3
ISHEB_ B2 50% 30,0 14,0 44,0 24,0 5,0 29,0 • • – 73,0 – – Χ 73,0 3
IWULK_ D1 – 28,0 16,5 44,5 13,0 5,0 18,0 12,0 13,0 25,0 69,5 – – Χ 69,5 2
IX84X_ C2 100% 30,0 15,0 45,0 27,0 13,5 40,5 • • – 85,5 4,0 – Χ 89,5 4
J0NLY_ D2 50% 30,0 17,0 47,0 24,0 18,0 42,0 • • 89,0 3,5 3,5 Χ 96,0 5
J83BD_ B2 50% 26,0 15,0 41,0 22,5 15,0 37,5 • • – 78,5 3,5 – Χ 82,0 3
J8REK_ E2 100% 27,0 10,0 37,0 14,0 13,0 27,0 16,0 12,0 28,0 65,0 4,0 4,0 Χ 73,0 3
JANP8_ E2 50% 28,0 13,0 41,0 22,0 5,5 27,5 • • – 68,5 – – Χ 68,5 2
JC3KM_ C2 – 27,0 9,0 36,0 7,0 18,0 25,0 7,0 14,5 21,5 61,0 4,0 3,0 – 68,0 2
JCUFH_ B2 50% 22,0 7,0 29,0 25,0 15,5 40,5 • • – 69,5 – – Χ 69,5 2
JDRXR_ C2 50% 27,0 12,0 39,0 27,0 11,0 38,0 • • – 77,0 – – 4,0 81,0 3
JFON5_ C1 – 30,0 18,5 48,5 24,0 15,0 39,0 • • – 87,5 4,0 3,0 – 94,5 4
JP71K_ C1 – 28,0 14,5 42,5 30,0 16,0 46,0 • • – 88,5 – – 6,0 94,5 4
JX1AL_ B2 – 30,0 17,0 47,0 30,0 17,0 47,0 • • 94,0 – – 4,0 98,0 5
K6H5L_ B2 50% 30,0 15,0 45,0 30,0 17,0 47,0 • • 92,0 3,5 4,0 Χ 99,5 5
KAVHY_ B1 50% 30,0 20,0 50,0 30,0 15,0 45,0 • • 95,0 5,0 5,0 – 100,0 5
KC0E9_ E1 – 26,0 4,5 30,5 4,0 4,0 8,0 4,0 8,5 12,5 43,0 – – Χ 43,0 1 Χ
KP33A_ D2 50% 29,0 18,0 47,0 30,0 17,0 47,0 30,0 16,0 46,0 94,0 – 1,0 – 95,0 5
KSQ4Z_ A2 50% 20,0 7,0 27,0 23,0 7,5 30,5 • • – 57,5 – – 3,0 60,5 2
L22PI_ A1 50% 26,0 13,5 39,5 30,0 17,0 47,0 28,0 18,0 46,0 93,0 4,0 4,0 Χ 100,0 5
LD87I_ A1 50% 15,0 4,5 19,5 14,0 7,0 21,0 • • Χ 40,5 4,0 1,0 Χ 45,5 1 Χ
LSIHW_ B2 – 30,0 13,0 43,0 23,0 11,5 34,5 • • – 77,5 – – Χ 77,5 3
LT3JG_ B2 – 28,0 17,0 45,0 30,0 17,0 47,0 • • 92,0 4,5 4,0 – 100,0 5
LZOKU_ A2 150% 0,0 1,0 – 2,0 3,0 5,0 • • Χ 5,0 – – Χ 5,0 Χ Χ
M2N2A_ E1 – 30,0 19,0 49,0 14,5 9,0 23,5 22,0 17,5 39,5 88,5 – – 1,5 90,0 4
M3FLM_ ER – 29,0 19,0 48,0 30,0 14,0 44,0 • • 92,0 5,0 3,0 Χ 100,0 5
M6IG8_ C2 100% 24,0 9,0 33,0 4,0 3,0 7,0 5,0 14,0 19,0 52,0 2,5 – Χ 54,5 1 Χ
MGVCM_ C1 – 30,0 15,5 45,5 21,0 11,5 32,5 22,0 7,5 29,5 78,0 4,0 4,5 Χ 86,5 4
MI2WW_ D2 50% 28,5 16,0 44,5 24,0 15,0 39,0 • • – 83,5 3,5 – Χ 87,0 4
MXGVT_ A1 100% 26,0 10,0 36,0 23,0 3,0 26,0 28,0 15,0 43,0 79,0 – – Χ 79,0 3
N4NXN_ C1 – 27,0 18,0 45,0 28,0 18,0 46,0 • • 91,0 4,5 – 2,0 97,5 5
NCJ0V_ C1 – 28,0 15,0 43,0 30,0 13,0 43,0 • • – 86,0 4,5 – – 90,5 4
ND5Z5_ B1 – 30,0 16,0 46,0 17,0 15,5 32,5 26,0 14,0 40,0 86,0 4,5 3,5 3,0 97,0 5
NHBET_ EN 100% 26,0 5,5 31,5 14,0 11,5 25,5 • • – 57,0 3,5 2,0 Χ 62,5 2
NKJ5W_ F1 50% 30,0 12,0 42,0 24,0 17,0 41,0 • • – 83,0 – 3,0 Χ 86,0 4
NUMWN_ E2 50% 24,0 6,5 30,5 22,0 1,0 23,0 10,0 8,5 18,5 53,5 – – Χ 53,5 1 Χ
NYSW6_ A1 50% 30,0 18,0 48,0 10,0 16,0 26,0 28,0 18,0 46,0 94,0 – 3,5 – 97,5 5
O574D_ B2 – 28,0 15,0 43,0 30,0 16,0 46,0 • • 89,0 3,5 4,0 Χ 96,5 5
OBFC9_ C1 50% 29,0 14,5 43,5 30,0 18,0 48,0 • • 91,5 3,5 4,5 Χ 99,5 5
OF2MH_ D1 50% 27,0 15,0 42,0 30,0 18,0 48,0 • • – 90,0 – – – 90,0 4
OGHY7_ A1 – 25,0 13,0 38,0 … 1,0 – 26,0 12,5 38,5 76,5 – – Χ 76,5 3
OGZD3_ C1 50% 30,0 16,0 46,0 30,0 17,0 47,0 18,0 5,5 23,5 93,0 – – Χ 93,0 4
OIKNT_ F1 – 28,0 15,5 43,5 12,0 14,0 26,0 • • – 69,5 – – Χ 69,5 2
OR8RQ_ A2 – 28,0 15,0 43,0 19,5 14,0 33,5 • • – 76,5 – – Χ 76,5 3
ORX1K_ D1 – 30,0 15,0 45,0 23,0 11,0 34,0 • • – 79,0 – – – 79,0 3
P0P27_ ER – 29,0 18,5 47,5 • • – 20,0 16,0 36,0 83,5 3,5 3,0 Χ 90,0 5
P97QP_ EN 50% 25,5 11,0 36,5 • • – 26,0 11,0 37,0 73,5 – – Χ 73,5 3
PAYES_ D1 50% 28,5 18,5 47,0 28,0 18,0 46,0 • • 93,0 4,0 2,5 Χ 99,5 5
PEOXH_ D1 – 29,5 12,5 42,0 17,0 8,5 25,5 15,0 9,0 24,0 67,5 – – – 67,5 2
PHTLE_ F1 100% 18,0 11,5 29,5 9,0 3,0 12,0 18,0 14,0 32,0 61,5 – – Χ 61,5 2
PHYFT_ D1 50% 29,5 19,0 48,5 24,0 5,0 29,0 27,0 15,5 42,5 91,0 – – – 91,0 4
PL8TB_ A1 – 26,0 11,5 37,5 29,0 14,5 43,5 • • 81,0 4,5 4,0 6,0 95,5 5
PRY5F_ D2 – 30,0 19,0 49,0 6,0 0,0 6,0 27,0 13,5 40,5 89,5 3,3 – Χ 92,8 4
PVRYK_ E2 50% 22,0 1,5 23,5 16,5 5,5 22,0 22,0 8,5 Χ 45,5 – – Χ 45,5 1 Χ
PW09L_ A2 – 26,0 18,0 44,0 8,5 14,0 22,5 8,0 14,5 22,5 66,5 – – Χ 66,5 1 Χ
PZ4ID_ E2 200% 18,0 4,5 22,5 • • Χ • • Χ 22,5 2,0 – Χ 24,5 Χ Χ
PZO06_ B1 50% 28,0 11,0 39,0 27,0 7,0 34,0 • • – 73,0 – – Χ 73,0 3
Q9A79_ D1 50% 28,5 17,5 46,0 29,0 17,0 46,0 • • – 92,0 – – Χ 92,0 4
Q9X56_ E1 100% 14,0 4,0 18,0 13,5 8,0 21,5 • • Χ 39,5 – – Χ 39,5 1 Χ
Q9Y9Q_ F1 – 26,0 14,0 40,0 21,0 16,0 37,0 28,0 16,0 44,0 84,0 4,0 4,5 4,0 96,5 5
QCT3E_ C2 50% 30,0 18,0 48,0 18,0 14,5 32,5 • • – 80,5 3,5 4,5 Χ 88,5 4
QCWLZ_ E2 100% 15,0 14,0 29,0 6,0 9,0 15,0 8,0 11,0 19,0 48,0 – – Χ 48,0 1 Χ
QDNY0_ C2 – 28,5 16,0 44,5 16,0 3,0 19,0 4,0 12,5 16,5 63,5 – – Χ 63,5 1 Χ
QQXF3_ B2 150% 18,0 5,5 23,5 14,0 5,0 19,0 15,0 3,5 Χ 42,5 – 2,5 Χ 45,0 Χ Χ
R86YC_ A1 100% 26,0 15,0 41,0 28,0 9,0 37,0 • • – 78,0 4,0 4,5 2,0 88,5 4
RCI0C_ C2 – 30,0 16,0 46,0 24,0 13,0 37,0 7,0 11,5 18,5 83,0 4,0 3,5 3,0 93,5 4
RUCWN_ E1 – 22,0 17,0 39,0 12,5 5,5 18,0 25,0 17,5 42,5 81,5 – – Χ 81,5 3
RYCTR_ F1 – 28,0 20,0 48,0 19,5 13,5 33,0 30,0 14,0 44,0 92,0 3,5 3,5 Χ 99,0 5
S95BL_ D2 50% 29,0 18,0 47,0 30,0 14,0 44,0 • • 91,0 4,5 2,5 Χ 98,0 5
SHRY2_ A1 – 28,0 18,0 46,0 29,0 14,5 43,5 • • – 89,5 – – Χ 89,5 4
SINQV_ E1 – 30,0 12,5 42,5 14,0 8,0 22,0 22,0 16,0 38,0 80,5 – – 0,5 81,0 3
SLE1A_ E2 100% 28,0 17,0 45,0 25,0 16,0 41,0 • • – 86,0 – 5,0 Χ 91,0 4
SM5NG_ E2 – 28,0 12,0 40,0 27,0 1,0 28,0 27,0 18,5 45,5 85,5 – – Χ 85,5 4
SZ48R_ F1 100% 21,0 4,0 25,0 • • – 11,0 10,0 21,0 46,0 – – Χ 46,0 1 Χ
TD9N1_ E1 400% 15,0 8,5 23,5 • • Χ • • Χ 23,5 – – Χ 23,5 Χ Χ
TPVR2_ E2 50% 27,0 19,0 46,0 … 1,0 – 21,0 12,0 33,0 79,0 3,5 4,5 5,0 92,0 4
TQLA7_ C2 50% 27,0 11,0 38,0 28,0 10,0 38,0 • • – 76,0 – – – 76,0 3
TRLXR_ E1 50% 30,0 15,0 45,0 16,0 1,0 17,0 30,0 18,0 48,0 93,0 – – Χ 93,0 4
TXW8C_ B2 50% 27,0 6,5 33,5 7,0 13,0 20,0 11,0 14,0 25,0 58,5 3,0 – Χ 61,5 2
U1BAS_ D2 50% 29,0 8,0 37,0 • • – 22,0 14,0 36,0 73,0 4,0 – Χ 77,0 3
U94GU_ A2 – 28,0 20,0 48,0 30,0 18,0 48,0 • • 96,0 4,5 5,0 3,5 100,0 5
UBAIK_ B1 – 26,0 14,0 40,0 20,5 10,5 31,0 24,0 15,0 39,0 79,0 4,0 3,5 Χ 86,5 4
UBEGK_ B1 – 28,0 18,0 46,0 28,0 17,0 45,0 • • 91,0 4,5 3,5 4,0 100,0 5
UNY0M_ A2 50% 27,0 12,5 39,5 25,0 11,0 36,0 • • – 75,5 3,0 3,0 Χ 81,5 3
USAAG_ E1 – 30,0 17,0 47,0 16,0 10,0 26,0 22,0 9,5 31,5 78,5 – 1,5 – 80,0 3
V0JME_ D1 50% 30,0 19,0 49,0 28,0 16,0 44,0 • • – 93,0 – – Χ 93,0 4
V49TR_ B1 50% 26,0 13,5 39,5 30,0 15,0 45,0 • • – 84,5 4,5 1,0 Χ 90,0 4
V7NZI_ E1 – 26,0 14,5 40,5 6,5 14,5 21,0 27,0 17,0 44,0 84,5 3,5 – 4,5 92,5 4
VA48E_ C2 – 30,0 18,0 48,0 28,0 5,5 33,5 28,0 17,0 45,0 93,0 – – Χ 93,0 4
VM0TK_ C1 – 28,0 17,5 45,5 30,0 13,0 43,0 • • – 88,5 – – Χ 88,5 4
VVORA_ E2 50% 13,0 3,5 16,5 2,0 10,0 12,0 • • Χ 28,5 – – Χ 28,5 1 Χ
VXS0S_ D2 50% • • – • • – • • Χ – – – Χ – Χ Χ
VZQJX_ B1 – 25,0 15,5 40,5 7,5 15,0 22,5 15,0 15,0 30,0 70,5 – – – 70,5 3
W141C_ C1 – 28,0 6,0 34,0 30,0 10,5 40,5 • • – 74,5 3,0 1,5 Χ 79,0 3
W32KX_ EN 50% 28,0 15,5 43,5 10,0 3,0 13,0 24,0 9,5 33,5 77,0 3,5 – Χ 80,5 4
W3WUF_ A1 50% 28,0 17,0 45,0 25,0 12,0 37,0 28,0 9,0 37,0 82,0 – – Χ 82,0 3
W46G3_ B2 – 23,0 9,0 32,0 27,5 16,5 44,0 • • – 76,0 3,0 3,5 – 82,5 3
W67U3_ C1 – 30,0 20,0 50,0 28,0 13,0 41,0 • • 91,0 4,0 – Χ 95,0 5
WAWIF_ E1 – 28,0 7,0 35,0 14,0 3,0 17,0 12,0 9,0 21,0 56,0 – – – 56,0 1 Χ
WID7E_ E1 – 22,0 9,0 31,0 18,5 8,0 26,5 17,0 14,5 31,5 62,5 – – 2,5 65,0 2
WJEQ9_ E2 50% 28,0 18,0 46,0 27,0 17,0 44,0 • • – 90,0 – – Χ 90,0 4
WK3TK_ EN 50% 25,5 11,0 36,5 19,0 5,0 24,0 28,0 11,5 39,5 76,0 – – Χ 76,0 3
WU26C_ F1 – 22,0 13,0 35,0 12,0 11,0 23,0 22,0 18,0 40,0 75,0 – – Χ 75,0 3
XB6OV_ B2 50% 30,0 14,0 44,0 22,5 13,0 35,5 • • – 79,5 4,0 2,5 Χ 86,0 4
XK907_ E2 100% 26,0 14,5 40,5 22,0 10,5 32,5 13,0 8,0 21,0 73,0 2,5 3,5 Χ 79,0 3
XX4SN_ ER 50% 27,0 12,5 39,5 30,0 16,0 46,0 • • 85,5 4,0 3,5 Χ 93,0 5
XXQ4O_ ER 50% 29,0 11,0 40,0 3,0 11,5 14,5 30,0 16,5 46,5 86,5 4,0 – Χ 90,5 5
Y2IFA_ ER 100% 29,0 14,0 43,0 22,0 5,0 27,0 • • – 70,0 3,5 – Χ 73,5 3
Y7KYV_ A2 – 20,0 8,5 28,5 30,0 8,5 38,5 24,0 17,0 41,0 79,5 3,5 2,0 Χ 85,0 4
YO43A_ A1 100% 28,0 9,5 37,5 21,5 9,0 30,5 12,0 10,5 22,5 68,0 – 1,5 7,0 76,5 3
YO8K0_ E2 200% 30,0 9,0 39,0 24,0 12,0 36,0 • • – 75,0 – 3,0 Χ 78,0 3
YQO6L_ E1 – 28,0 16,0 44,0 23,5 11,0 34,5 • • – 78,5 – – Χ 78,5 3
YR7QX_ EN 100% 29,0 16,0 45,0 • • – 22,0 7,0 29,0 74,0 3,5 – Χ 77,5 3
YXMR7_ C2 50% 28,5 19,0 47,5 30,0 17,0 47,0 • • 94,5 4,0 – Χ 98,5 5
Z714S_ C2 50% 30,0 18,0 48,0 28,0 13,5 41,5 • • 89,5 3,5 3,5 Χ 96,5 5
ZAB9Y_ F1 – 26,0 18,0 44,0 5,5 16,0 21,5 26,0 15,5 41,5 85,5 – – Χ 85,5 4
ZDI0O_ A1 100% 28,0 16,5 44,5 30,0 16,0 46,0 28,0 16,5 90,5 3,5 4,0 Χ 98,0 5
ZQFDM_ C1 – 29,0 17,5 46,5 24,0 13,0 37,0 • • – 83,5 – 3,5 Χ 87,0 4
ZTI7M_ B1 50% 30,0 18,0 48,0 30,0 14,0 44,0 • • 92,0 3,0 – Χ 95,0 5
ZYI6J_ C1 – 30,0 18,5 48,5 30,0 17,0 47,0 • • 95,5 3,5 4,0 4,0 100,0 5
ZZO97_ C2 50% 28,5 1,5 30,0 9,0 3,0 12,0 14,0 6,0 20,0 50,0 – – Χ 50,0 1 Χ