● Ιpνtιsz–informatika 2 ●
  Architectural Informatics 2 ●
BMEEPAGA401
2017.03.24.
Ha kιrdιse, ιszrevιtele van a kφzzιtett eredmιnyekkel kapcsolatban, νrjon az epinf2-jegybeiras kukac arch bme hu cνmre. Rιszletesen νrja le ιszrevιtelιt, ιs azt, hogy pontosan melyik weboldalra vonatkozik, mikori frissνtιs mellett.
Az Χ azt jelzi, hogy az adott szαmonkιrιs teljesνtιsιre az aktuαlis αllapot szerint (pl. hiαnyzαs miatt) nincs mσd. (A 3.zh. feltιtele pl. min. egy korαbbi sikeres zh., mert anιlkόl hiαbavalσ megνni.)
A
J1 oszlopban a mαr ιrtιkelt szαmonkιrιseken elιrt eredmιnyek alapjαn szαmνtott ιrdemjegy lαthatσ.
Ponthatαrok:  50•>2,  70•>3,  85•>4,  95•>5
Neptun 

EN ▶ 
kk.

cc.
hiαny.
[/2]
miss.
geom.
[30]
geom.
egyιb
[20]
else
1.zh
[50]
test
geom.
[30]
geom.
egyιb
[20]
else
2.zh
[50]
test
geom.
[30]
geom.
egyιb
[20]
else
3.zh
[50]
test
∑zh
[100]
∑test
1hf
[5]
hw1
2hf
[5]
hw2
teszt
[10]
hw3
φssz
[100]
∑all
J1
•
RES.
alα-
νrαs
sign
A11FK_ A2 50% 28,0 7,0 35,0 — — – — — – 35,0 – – – 35,0 Χ Χ
A2SAY_ C1 – 29,0 10,5 39,5 — — – — — – 39,5 – – – 39,5 Χ Χ
A403N_ C1 100% 30,0 18,0 48,0 — — – — — – 48,0 – – – 48,0 Χ Χ
A53HO_ C2 – 30,0 18,0 48,0 — — – — — – 48,0 – – – 48,0 Χ Χ
A55IY_ A1 – 24,0 13,5 37,5 — — – — — – 37,5 – – – 37,5 Χ Χ
AARPB_ C2 100% 30,0 20,0 50,0 — — – — — – 50,0 – – – 50,0 Χ Χ
ABSU2_ E2 – 30,0 16,0 46,0 — — – — — – 46,0 – – – 46,0 Χ Χ
AFJJK_ C2 100% 29,0 17,0 46,0 — — – — — – 46,0 – – – 46,0 Χ Χ
AGJJ7_ D1 – 28,5 18,0 46,5 — — – — — – 46,5 – – – 46,5 Χ Χ
AIYZB_ B2 – 24,0 14,0 38,0 — — – — — – 38,0 – – – 38,0 Χ Χ
AKGTN_ F1 50% 28,0 17,0 45,0 — — – — — – 45,0 – – – 45,0 Χ Χ
AKMRX_ F1 – 26,0 8,5 34,5 — — – — — – 34,5 – – – 34,5 Χ Χ
AP594_ E2 50% • • – — — – — — Χ – – – – – Χ Χ
AS25Z_ B1 50% 18,0 4,5 22,5 — — – — — Χ 22,5 – – – 22,5 Χ Χ
B49HB_ E1 50% 24,0 7,0 31,0 — — – — — – 31,0 – – – 31,0 Χ Χ
B4HTE_ D1 – 30,0 17,5 47,5 — — – — — – 47,5 – – – 47,5 Χ Χ
B4VEH_ B1 – 26,0 7,0 33,0 — — – — — – 33,0 – – – 33,0 Χ Χ
B93FX_ EN 100% 29,0 18,0 47,0 — — – — — – 47,0 – – Χ 47,0 Χ Χ
BE3X8_ E1 – 30,0 15,5 45,5 — — – — — – 45,5 – – – 45,5 Χ Χ
BEWWX_ B2 – 26,0 12,0 38,0 — — – — — – 38,0 – – – 38,0 Χ Χ
BF7ZU_ E2 250% • • – — — Χ — — Χ – – – – – Χ Χ
BNR97_ D2 50% 25,5 9,5 35,0 — — – — — – 35,0 – – – 35,0 Χ Χ
BO7D1_ D1 – 28,0 17,0 45,0 — — – — — – 45,0 – – – 45,0 Χ Χ
BOU96_ E1 – 30,0 15,0 45,0 — — – — — – 45,0 – – – 45,0 Χ Χ
BVGDX_ B1 50% 13,0 5,5 18,5 — — – — — Χ 18,5 – – – 18,5 Χ Χ
BZJ41_ E2 – 9,5 5,0 14,5 — — – — — Χ 14,5 – – – 14,5 Χ Χ
C1YQG_ A1 150% 22,0 9,5 31,5 — — – — — Χ 31,5 – – – 31,5 Χ Χ
C30GX_ E1 50% 28,0 13,0 41,0 — — – — — – 41,0 – 3,5 – 44,5 Χ Χ
C5E4G_ B1 – 22,0 17,0 39,0 — — – — — – 39,0 – – – 39,0 Χ Χ
C7CKZ_ D1 – 30,0 7,5 37,5 — — – — — – 37,5 – – – 37,5 Χ Χ
CCH8Q_ B1 – 30,0 15,0 45,0 — — – — — – 45,0 – – – 45,0 Χ Χ
CENDL_ E2 50% 30,0 16,0 46,0 — — – — — – 46,0 – – – 46,0 Χ Χ
CKNJV_ D1 – 30,0 18,5 48,5 — — – — — – 48,5 – – – 48,5 Χ Χ
CL5QQ_ C1 50% 30,0 19,0 49,0 — — – — — – 49,0 – – – 49,0 Χ Χ
CLJ58_ D1 50% 23,0 7,5 30,5 — — – — — – 30,5 – – – 30,5 Χ Χ
CXY8K_ D1 – 30,0 18,0 48,0 — — – — — – 48,0 – – – 48,0 Χ Χ
D0ZTP_ E2 50% 28,0 8,0 36,0 — — – — — – 36,0 – – – 36,0 Χ Χ
D174F_ B2 – 28,0 19,0 47,0 — — – — — – 47,0 – – – 47,0 Χ Χ
D4ADF_ A2 – 21,0 17,0 38,0 — — – — — – 38,0 – – – 38,0 Χ Χ
D7RYB_ EN 150% 25,0 11,0 36,0 — — – — — Χ 36,0 – – Χ 36,0 Χ Χ
DE7IY_ A2 – 27,0 15,0 42,0 — — – — — – 42,0 – – – 42,0 Χ Χ
DGF4F_ D2 – 29,0 19,0 48,0 — — – — — – 48,0 – – – 48,0 Χ Χ
DIO1R_ EN – 29,0 17,0 46,0 — — – — — – 46,0 – – Χ 46,0 Χ Χ
DJS3L_ A2 – 16,0 9,0 25,0 — — – — — – 25,0 – – – 25,0 Χ Χ
DM7QR_ ER – 29,0 18,0 47,0 — — – — — – 47,0 – – Χ 47,0 Χ Χ
DOABE_ F1 100% 27,0 15,0 42,0 — — – — — – 42,0 – – – 42,0 Χ Χ
DOWLM_ ER 50% 29,0 17,0 46,0 — — – — — – 46,0 – – Χ 46,0 Χ Χ
DPQPO_ C2 – 30,0 18,0 48,0 — — – — — – 48,0 – – – 48,0 Χ Χ
DZBLC_ B1 – 24,0 12,0 36,0 — — – — — – 36,0 – – – 36,0 Χ Χ
E65UW_ ER 50% 29,0 15,0 44,0 — — – — — – 44,0 – – Χ 44,0 Χ Χ
E7X1A_ D2 – 21,5 17,0 38,5 — — – — — – 38,5 – – – 38,5 Χ Χ
E8B92_ A2 – 18,0 5,5 23,5 — — – — — Χ 23,5 – – – 23,5 Χ Χ
E8X29_ A2 – 30,0 18,0 48,0 — — – — — – 48,0 – – – 48,0 Χ Χ
ED37L_ B2 – 26,0 7,0 33,0 — — – — — – 33,0 – – – 33,0 Χ Χ
EDP2W_ D2 50% 29,0 17,0 46,0 — — – — — – 46,0 4,0 – – 50,0 Χ Χ
EETLE_ A1 – 28,0 18,0 46,0 — — – — — – 46,0 – – – 46,0 Χ Χ
EIAVS_ D2 – 28,0 15,0 43,0 — — – — — – 43,0 – – – 43,0 Χ Χ
EIHM6_ C1 – 30,0 14,5 44,5 — — – — — – 44,5 – – – 44,5 Χ Χ
EJFTT_ C1 – 29,0 20,0 49,0 — — – — — – 49,0 – – – 49,0 Χ Χ
EKLGQ_ D1 50% 20,5 9,5 30,0 — — – — — – 30,0 – – – 30,0 Χ Χ
ENK6W_ B1 – 22,0 12,5 34,5 — — – — — – 34,5 – – – 34,5 Χ Χ
EPRTQ_ B2 – 28,0 15,0 43,0 — — – — — – 43,0 – – – 43,0 Χ Χ
ERNM4_ ER 250% • • – — — Χ — — Χ – – – Χ – Χ Χ
EUDTK_ E1 – 30,0 18,0 48,0 — — – — — – 48,0 – – – 48,0 Χ Χ
F0684_ E1 – 28,0 16,0 44,0 — — – — — – 44,0 – – – 44,0 Χ Χ
F0A02_ C2 – 28,5 15,0 43,5 — — – — — – 43,5 – – – 43,5 Χ Χ
F8F5X_ B1 – 24,0 12,5 36,5 — — – — — – 36,5 – – – 36,5 Χ Χ
F8ZFM_ D2 – 27,5 13,0 40,5 — — – — — – 40,5 4,0 – – 44,5 Χ Χ
FB74Y_ A2 100% 13,0 5,0 18,0 — — – — — Χ 18,0 – – – 18,0 Χ Χ
FENOA_ A1 50% 30,0 18,0 48,0 — — – — — – 48,0 – – – 48,0 Χ Χ
FLEPR_ B2 – 28,0 20,0 48,0 — — – — — – 48,0 – – – 48,0 Χ Χ
FR36G_ E1 50% 15,0 2,5 17,5 — — – — — Χ 17,5 – – – 17,5 Χ Χ
FRYK4_ D2 – 21,5 15,5 37,0 — — – — — – 37,0 – – – 37,0 Χ Χ
FVS1L_ A1 – 28,0 12,0 40,0 — — – — — – 40,0 – – – 40,0 Χ Χ
FYOSY_ C2 – 29,5 17,0 46,5 — — – — — – 46,5 – – – 46,5 Χ Χ
FYURD_ B1 – 28,0 18,0 46,0 — — – — — – 46,0 – 4,0 – 50,0 Χ Χ
G21NJ_ C1 50% 29,0 19,0 48,0 — — – — — – 48,0 – – – 48,0 Χ Χ
G74CD_ A1 – 22,0 17,0 39,0 — — – — — – 39,0 – – – 39,0 Χ Χ
G979S_ D1 – 30,0 18,0 48,0 — — – — — – 48,0 – – – 48,0 Χ Χ
GAMBU_ D2 – 29,0 14,0 43,0 — — – — — – 43,0 3,0 – – 46,0 Χ Χ
GCDJL_ C1 – 26,0 12,0 38,0 — — – — — – 38,0 – – – 38,0 Χ Χ
GDIG3_ A1 – 24,0 11,0 35,0 — — – — — – 35,0 – – – 35,0 Χ Χ
GE7JF_ A2 – 30,0 18,0 48,0 — — – — — – 48,0 – – – 48,0 Χ Χ
GFURL_ E2 50% 28,0 14,5 42,5 — — – — — – 42,5 – – – 42,5 Χ Χ
GHSWE_ E1 – 26,0 17,0 43,0 — — – — — – 43,0 – – – 43,0 Χ Χ
GIKDV_ F1 – 22,0 12,5 34,5 — — – — — – 34,5 – – – 34,5 Χ Χ
GMNWP_ B1 – 28,0 16,0 44,0 — — – — — – 44,0 – – – 44,0 Χ Χ
GNTHC_ A2 50% 28,0 11,5 39,5 — — – — — – 39,5 – – – 39,5 Χ Χ
GP7KL_ D2 – 30,0 13,0 43,0 — — – — — – 43,0 – – – 43,0 Χ Χ
GUXU7_ C2 – 29,0 18,0 47,0 — — – — — – 47,0 – – – 47,0 Χ Χ
GVC6T_ A2 – 19,0 18,5 37,5 — — – — — – 37,5 – – – 37,5 Χ Χ
GVKFT_ A2 – 24,0 12,5 36,5 — — – — — – 36,5 – – – 36,5 Χ Χ
H51S7_ D2 50% 17,5 6,0 23,5 — — – — — Χ 23,5 – – – 23,5 Χ Χ
HCAT0_ D1 100% 30,0 13,0 43,0 — — – — — – 43,0 – – – 43,0 Χ Χ
HLA4H_ D2 – 28,0 16,0 44,0 — — – — — – 44,0 – – – 44,0 Χ Χ
HQAQJ_ D2 – 30,0 18,0 48,0 — — – — — – 48,0 – – – 48,0 Χ Χ
HT88P_ D1 – 23,0 18,5 41,5 — — – — — – 41,5 – – – 41,5 Χ Χ
HTZAX_ D2 – 28,0 19,0 47,0 — — – — — – 47,0 – – – 47,0 Χ Χ
HX146_ D1 – • • – — — – — — Χ – – – – – Χ Χ
I60W9_ B2 – 30,0 18,0 48,0 — — – — — – 48,0 – – – 48,0 Χ Χ
I814Q_ B1 – 30,0 20,0 50,0 — — – — — – 50,0 – – – 50,0 Χ Χ
I8S4M_ A1 – 20,0 3,5 23,5 — — – — — Χ 23,5 – – – 23,5 Χ Χ
IBDDL_ A1 50% 28,0 17,0 45,0 — — – — — – 45,0 – – – 45,0 Χ Χ
IBUHI_ F1 100% 28,0 18,0 46,0 — — – — — – 46,0 – – – 46,0 Χ Χ
IG0D7_ B2 – 22,0 12,0 34,0 — — – — — – 34,0 – – – 34,0 Χ Χ
IKVDV_ A2 50% 28,0 12,0 40,0 — — – — — – 40,0 – – – 40,0 Χ Χ
IMPIS_ A2 – 26,0 17,0 43,0 — — – — — – 43,0 – – – 43,0 Χ Χ
INCKN_ C1 – 29,0 15,0 44,0 — — – — — – 44,0 – – – 44,0 Χ Χ
INN5Q_ B1 100% • • – — — – — — Χ – – – – – Χ Χ
IQ4PH_ C2 – 29,0 17,0 46,0 — — – — — – 46,0 – – – 46,0 Χ Χ
ISHEB_ B2 50% 30,0 14,0 44,0 — — – — — – 44,0 – – – 44,0 Χ Χ
IWULK_ D1 – 28,0 16,5 44,5 — — – — — – 44,5 – – – 44,5 Χ Χ
IX84X_ C2 50% 30,0 15,0 45,0 — — – — — – 45,0 – – – 45,0 Χ Χ
J0NLY_ D2 – 30,0 17,0 47,0 — — – — — – 47,0 – – – 47,0 Χ Χ
J83BD_ B2 – 26,0 15,0 41,0 — — – — — – 41,0 – – – 41,0 Χ Χ
J8REK_ E2 50% 27,0 10,0 37,0 — — – — — – 37,0 – – – 37,0 Χ Χ
JANP8_ E2 – 28,0 13,0 41,0 — — – — — – 41,0 – – – 41,0 Χ Χ
JC3KM_ C2 – 27,0 9,0 36,0 — — – — — – 36,0 – – – 36,0 Χ Χ
JCUFH_ B2 – 22,0 7,0 29,0 — — – — — – 29,0 – – – 29,0 Χ Χ
JDRXR_ C2 – 27,0 12,0 39,0 — — – — — – 39,0 – – – 39,0 Χ Χ
JFON5_ C1 – 30,0 18,5 48,5 — — – — — – 48,5 – – – 48,5 Χ Χ
JP71K_ C1 – 28,0 14,5 42,5 — — – — — – 42,5 – – – 42,5 Χ Χ
JX1AL_ B2 – 30,0 17,0 47,0 — — – — — – 47,0 – – – 47,0 Χ Χ
K6H5L_ B2 – 30,0 15,0 45,0 — — – — — – 45,0 – – – 45,0 Χ Χ
KAVHY_ B1 – 30,0 20,0 50,0 — — – — — – 50,0 – – – 50,0 Χ Χ
KC0E9_ E1 50% 26,0 4,5 30,5 — — – — — – 30,5 – – – 30,5 Χ Χ
KP33A_ D2 – 29,0 18,0 47,0 — — – — — – 47,0 – – – 47,0 Χ Χ
KSQ4Z_ A2 – 20,0 7,0 27,0 — — – — — – 27,0 – – – 27,0 Χ Χ
L22PI_ A1 – 0,0 1,0 – — — – — — Χ – – – – – Χ Χ
LD87I_ A1 50% 15,0 4,5 19,5 — — – — — Χ 19,5 – – – 19,5 Χ Χ
LSIHW_ B2 – 30,0 13,0 43,0 — — – — — – 43,0 – – – 43,0 Χ Χ
LT3JG_ B2 – 28,0 17,0 45,0 — — – — — – 45,0 – – – 45,0 Χ Χ
LZOKU_ A2 100% 0,0 1,0 – — — – — — Χ – – – – – Χ Χ
M2N2A_ E1 – 30,0 19,0 49,0 — — – — — – 49,0 – – – 49,0 Χ Χ
M3FLM_ ER – 29,0 19,0 48,0 — — – — — – 48,0 – – Χ 48,0 Χ Χ
M6IG8_ C2 – 24,0 9,0 33,0 — — – — — – 33,0 – – – 33,0 Χ Χ
MGVCM_ C1 – 30,0 15,5 45,5 — — – — — – 45,5 – – – 45,5 Χ Χ
MI2WW_ D2 – 28,5 16,0 44,5 — — – — — – 44,5 – – – 44,5 Χ Χ
MXGVT_ A1 50% 26,0 10,0 36,0 — — – — — – 36,0 – – – 36,0 Χ Χ
N4NXN_ C1 – 27,0 18,0 45,0 — — – — — – 45,0 – – – 45,0 Χ Χ
NCJ0V_ C1 – 28,0 15,0 43,0 — — – — — – 43,0 – – – 43,0 Χ Χ
ND5Z5_ B1 – 30,0 16,0 46,0 — — – — — – 46,0 – – – 46,0 Χ Χ
NHBET_ EN 100% 26,0 5,5 31,5 — — – — — – 31,5 – – Χ 31,5 Χ Χ
NKJ5W_ F1 50% 30,0 12,0 42,0 — — – — — – 42,0 – – – 42,0 Χ Χ
NUMWN_ E2 – 24,0 6,5 30,5 — — – — — – 30,5 – – – 30,5 Χ Χ
NYSW6_ A1 – 30,0 18,0 48,0 — — – — — – 48,0 – – – 48,0 Χ Χ
O574D_ B2 – 28,0 15,0 43,0 — — – — — – 43,0 – – – 43,0 Χ Χ
OBFC9_ C1 – 29,0 14,5 43,5 — — – — — – 43,5 – – – 43,5 Χ Χ
OF2MH_ D1 – 27,0 15,0 42,0 — — – — — – 42,0 – – – 42,0 Χ Χ
OGHY7_ A1 – 25,0 13,0 38,0 — — – — — – 38,0 – – – 38,0 Χ Χ
OGZD3_ C1 – 30,0 16,0 46,0 — — – — — – 46,0 – – – 46,0 Χ Χ
OIKNT_ F1 – 28,0 15,5 43,5 — — – — — – 43,5 – – – 43,5 Χ Χ
OR8RQ_ A2 – 28,0 15,0 43,0 — — – — — – 43,0 – – – 43,0 Χ Χ
ORX1K_ D1 – 30,0 15,0 45,0 — — – — — – 45,0 – – – 45,0 Χ Χ
P0P27_ ER – 29,0 18,5 47,5 — — – — — – 47,5 – – Χ 47,5 Χ Χ
PAYES_ D1 – 28,5 18,5 47,0 — — – — — – 47,0 – – – 47,0 Χ Χ
PEOXH_ D1 – 29,5 12,5 42,0 — — – — — – 42,0 – – – 42,0 Χ Χ
PHTLE_ F1 100% 18,0 11,5 29,5 — — – — — – 29,5 – – – 29,5 Χ Χ
PHYFT_ D1 50% 29,5 19,0 48,5 — — – — — – 48,5 – – – 48,5 Χ Χ
PL8TB_ A1 – 26,0 11,5 37,5 — — – — — – 37,5 – – – 37,5 Χ Χ
PRY5F_ D2 – 30,0 19,0 49,0 — — – — — – 49,0 – – – 49,0 Χ Χ
PVRYK_ E2 50% 22,0 1,5 23,5 — — – — — Χ 23,5 – – – 23,5 Χ Χ
PW09L_ A2 – 26,0 18,0 44,0 — — – — — – 44,0 – – – 44,0 Χ Χ
PZ4ID_ E2 100% 18,0 4,5 22,5 — — – — — Χ 22,5 – – – 22,5 Χ Χ
PZO06_ B1 – 28,0 11,0 39,0 — — – — — – 39,0 – – – 39,0 Χ Χ
Q9A79_ D1 – 28,5 17,5 46,0 — — – — — – 46,0 – – – 46,0 Χ Χ
Q9X56_ E1 150% 14,0 4,0 18,0 — — Χ — — Χ 18,0 – – – 18,0 Χ Χ
Q9Y9Q_ F1 – 26,0 14,0 40,0 — — – — — – 40,0 – – – 40,0 Χ Χ
QCT3E_ C2 50% 30,0 18,0 48,0 — — – — — – 48,0 – – – 48,0 Χ Χ
QCWLZ_ E2 50% 15,0 14,0 29,0 — — – — — – 29,0 – – – 29,0 Χ Χ
QDNY0_ C2 – 28,5 16,0 44,5 — — – — — – 44,5 – – – 44,5 Χ Χ
QQXF3_ B2 50% 18,0 5,5 23,5 — — – — — Χ 23,5 – – – 23,5 Χ Χ
R86YC_ A1 50% 26,0 15,0 41,0 — — – — — – 41,0 – – – 41,0 Χ Χ
RCI0C_ C2 – 30,0 16,0 46,0 — — – — — – 46,0 – – – 46,0 Χ Χ
RUCWN_ E1 50% 22,0 17,0 39,0 — — – — — – 39,0 – – – 39,0 Χ Χ
RYCTR_ F1 – 28,0 20,0 48,0 — — – — — – 48,0 – – – 48,0 Χ Χ
S95BL_ D2 – 29,0 18,0 47,0 — — – — — – 47,0 – – – 47,0 Χ Χ
SHRY2_ A1 – 28,0 18,0 46,0 — — – — — – 46,0 – – – 46,0 Χ Χ
SINQV_ E1 – 30,0 12,5 42,5 — — – — — – 42,5 – – – 42,5 Χ Χ
SLE1A_ E2 100% 28,0 17,0 45,0 — — – — — – 45,0 – 5,0 – 50,0 Χ Χ
SM5NG_ E2 – 28,0 12,0 40,0 — — – — — – 40,0 – – – 40,0 Χ Χ
SZ48R_ F1 100% 21,0 4,0 25,0 — — – — — – 25,0 – – – 25,0 Χ Χ
TD9N1_ E1 250% 15,0 8,5 23,5 — — Χ — — Χ 23,5 – – – 23,5 Χ Χ
TPVR2_ E2 – 27,0 19,0 46,0 — — – — — – 46,0 – – – 46,0 Χ Χ
TQLA7_ C2 – 27,0 11,0 38,0 — — – — — – 38,0 – – – 38,0 Χ Χ
TRLXR_ E1 – 30,0 15,0 45,0 — — – — — – 45,0 – – – 45,0 Χ Χ
TXW8C_ B2 – 27,0 6,5 33,5 — — – — — – 33,5 – – – 33,5 Χ Χ
U1BAS_ D2 – 29,0 8,0 37,0 — — – — — – 37,0 – – – 37,0 Χ Χ
U94GU_ A2 – 28,0 20,0 48,0 — — – — — – 48,0 – – – 48,0 Χ Χ
UBAIK_ B1 – 26,0 14,0 40,0 — — – — — – 40,0 – – – 40,0 Χ Χ
UBEGK_ B1 – 28,0 18,0 46,0 — — – — — – 46,0 – – – 46,0 Χ Χ
UNY0M_ A2 – 27,0 12,5 39,5 — — – — — – 39,5 – – – 39,5 Χ Χ
USAAG_ E1 – 30,0 17,0 47,0 — — – — — – 47,0 – – – 47,0 Χ Χ
V0JME_ D1 – 30,0 19,0 49,0 — — – — — – 49,0 – – – 49,0 Χ Χ
V49TR_ B1 – 26,0 13,5 39,5 — — – — — – 39,5 – – – 39,5 Χ Χ
V7NZI_ E1 – 26,0 14,5 40,5 — — – — — – 40,5 – – – 40,5 Χ Χ
VA48E_ C2 – 30,0 18,0 48,0 — — – — — – 48,0 – – – 48,0 Χ Χ
VJR29_ ## ##### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### ### ### ### ##### ### ###
VM0TK_ C1 – 28,0 17,5 45,5 — — – — — – 45,5 – – – 45,5 Χ Χ
VN2OS_ ## ##### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### ### ### ### ##### ### ###
VVORA_ E2 – 13,0 3,5 16,5 — — – — — Χ 16,5 – – – 16,5 Χ Χ
VXS0S_ D2 – • • – — — – — — Χ – – – – – Χ Χ
VZQJX_ B1 – 25,0 15,5 40,5 — — – — — – 40,5 – – – 40,5 Χ Χ
W141C_ C1 – 28,0 6,0 34,0 — — – — — – 34,0 – – – 34,0 Χ Χ
W32KX_ EN 50% 28,0 15,5 43,5 — — – — — – 43,5 – – Χ 43,5 Χ Χ
W3WUF_ A1 50% 28,0 17,0 45,0 — — – — — – 45,0 – – – 45,0 Χ Χ
W46G3_ B2 – 23,0 9,0 32,0 — — – — — – 32,0 – – – 32,0 Χ Χ
W67U3_ C1 – 30,0 20,0 50,0 — — – — — – 50,0 – – – 50,0 Χ Χ
WAWIF_ E1 – 28,0 7,0 35,0 — — – — — – 35,0 – – – 35,0 Χ Χ
WID7E_ E1 – 22,0 9,0 31,0 — — – — — – 31,0 – – – 31,0 Χ Χ
WJEQ9_ E2 – 28,0 18,0 46,0 — — – — — – 46,0 – – – 46,0 Χ Χ
WU26C_ F1 – 22,0 13,0 35,0 — — – — — – 35,0 – – – 35,0 Χ Χ
XB6OV_ B2 – 30,0 14,0 44,0 — — – — — – 44,0 – – – 44,0 Χ Χ
XK907_ E2 50% 26,0 14,5 40,5 — — – — — – 40,5 – – – 40,5 Χ Χ
XXQ4O_ ER 50% 29,0 11,0 40,0 — — – — — – 40,0 – – Χ 40,0 Χ Χ
Y7KYV_ A2 – 20,0 8,5 28,5 — — – — — – 28,5 – – – 28,5 Χ Χ
YO43A_ A1 – 28,0 9,5 37,5 — — – — — – 37,5 – – – 37,5 Χ Χ
YO8K0_ E2 50% 30,0 9,0 39,0 — — – — — – 39,0 – – – 39,0 Χ Χ
YQO6L_ E1 – 28,0 16,0 44,0 — — – — — – 44,0 – – – 44,0 Χ Χ
YR7QX_ EN 100% 29,0 16,0 45,0 — — – — — – 45,0 – – Χ 45,0 Χ Χ
YXMR7_ C2 50% 28,5 19,0 47,5 — — – — — – 47,5 – – – 47,5 Χ Χ
Z714S_ C2 – 30,0 18,0 48,0 — — – — — – 48,0 – – – 48,0 Χ Χ
ZAB9Y_ F1 – 26,0 18,0 44,0 — — – — — – 44,0 – – – 44,0 Χ Χ
ZDI0O_ A1 100% 28,0 16,5 44,5 — — – — — – 44,5 – – – 44,5 Χ Χ
ZQFDM_ C1 – 29,0 17,5 46,5 — — – — — – 46,5 – – – 46,5 Χ Χ
ZTI7M_ B1 – 30,0 18,0 48,0 — — – — — – 48,0 – – – 48,0 Χ Χ
ZYI6J_ C1 – 30,0 18,5 48,5 — — – — — – 48,5 – – – 48,5 Χ Χ
ZZO97_ C2 50% 28,5 1,5 30,0 — — – — — – 30,0 – – – 30,0 Χ Χ