Építész-informatika 2 (BMEEPAGA401)

ELŐADÓ ÉS TÁRGYFELELŐS:

 Dr. Strommer László 

  egyetemi docens 


Frissítve/Last updated: 2017. 02. 14.

Ütemterv • 2016/2017 tanév 2. (tavaszi) félév

Hét  Dátum  Előadás Gyakorlat
1.
(1.)
ea: ————
gy: 02.08.sz.
      02.09.cs.
  2D rajzolás és szerkesztés alapjai, parancsok működése, elem-kiválasztás, Ortho, Osnap
2.
(2.)
ea: 02.14.ke.
gy: 02.15.sz.
      02.16.cs.
Általános ismertető • 2-dimenziós pont- és távolság megadás • Szerkesztési alapismeretek. Méret- és pontmegadás • Rajzolássegítők • Kótázás
3.
(3.)
ea: ————
gy: 02.22.sz.
      02.23.cs.
  Blokkok, fóliák, színek, vonaltípusok • Papírtér, nézetablakok
4.
(4.)
ea: 02.28.ke.
gy: 03.01.sz.
      03.02.cs.
Összetett 2D szerkesztés • Fóliakezelés, blokkok, kótázás • Modelltér, papírtér, nézetablakok
Zárthelyi előkészítés
5.
(5.)
ea: ————
gy: 03.08.sz.
      03.09.cs.
  1. zárthelyi feladat:
2D szerkesztés, fólia és blokkhasználat
[1. szorgalmi feladat beadása]
6.
(6.)
ea: 03.14.ke.
gy: 03.15.sz.
      03.16.cs.
3D szerkesztés alapjai • 3D koordinátarendszerek, pontmegadás • Nézetek, vetületek
 • ÜNNEP • 
7.
(7.)
ea: ————
gy: 03.22.sz.
      03.23.cs.
  Modellezés alapjai. 3D elemek • UCS, pont-szűrők • 3D nézetek beállítása/mentése
8.
(8.)
ea: 03.28.ke.
gy: 03.29.sz.
      03.30.cs.
3-dimenziós felületek, testek • Dokumentáció készítés CAD rendszerrel • Programozás AutoCAD-ben Tömegmodellezés: alap-testek, kihúzás és forgatás, Boole-műveletek
9.
(9.)
ea: ————
gy: 04.05.sz.
      04.06.cs.
  Tömegmodell: összetettebb modellek létrehozása • Papírtér: nézet, lépték, kótázás
10.
(10.)
ea: 04.11.ke.
gy: 04.12.sz.
      04.13.cs.

 • ALKOTÓHÉT • 

 • ALKOTÓHÉT • 
11.
(11.)
ea: ————
gy: 04.19.sz.
      04.20.cs.
  2. zárthelyi feladat:
3D és modellezés, dokumentálás
[2. szorgalmi feladat beadása]
12.
(12.)
ea: 04.25.ke.
gy: 04.26.sz.
      04.27.cs.
Teszt: az előadások anyaga alapján
(teremkapacitás függvényében csoportokban)

Zárthelyi előkészítés
13.
(13.)
ea: ————
gy: 05.03.sz.
      05.04.cs.
  3. zárthelyi feladat:
3D és modellezés, blokkhasználat, dokumentálás
14.
(14.)
ea: —–—–—
gy: —–—–—
 

 • Feldolgozási hét • 

 • Feldolgozási hét • 
Tanítási szünetek: • 2017. március 15. szerda, nemzeti ünnep • 2017. április 10. hétfő – 2017. április 13. csütörtök, alkotóhét • 2017. április 17. hétfő, húsvét • 2017. június 5. hétfő, pünkösd •

A félév teljesítésének feltételei

 Óralátogatás
Előadások Az előadások látogatása erősen javasolt (TVSZ 105.§ (2)). A legfeljebb egyszer mulasztó hallgatók részt vehetnek az utolsó előadás időpontjában tartandó 20 perces feleletválasztásos teszten. A teszt megírása a félév teljesítésének nem feltétele, ám annak eredménye alapján maximum 10 pluszpont szerezhető.
Gyakorlatok Mivel a program-, és gépi környezet megismeréséhez elengedhetetlen a gyakorlás, a jelenlétet minden alkalommal ellenőrizzük, és aki a gyakorlatról kettőnél többször hiányzik, annak félévét megtagadjuk (TVSZ 105.§ (4)). A két első(-ként megírt) zárthelyi sikeres teljesítése esetén méltányosságból eltekintünk ezen előírástól – ha viszont bármelyikük nem éri el az 50%-ot, a harmadik zárthelyi már nem írható meg.
 Teljesítményértékelés
Zárthelyik Az adott tanulmányi időszak alatt elsajátított kompetenciák felmérése három 40 perces labor zárthelyi feladattal történik, melyek mindegyikére maximum 50 pont kapható. E zárthelyik nem pótolhatók, a hallgató eredményének megállapítása a három zárthelyi közül a két jobbik alapján történik (TVSZ 122.§ (6)).
Kisfeladatok A zárthelyikre való felkészülés, és az önálló gyakorlás ösztönzése érdekében (TVSZ 111.§ (1)) az első két zárthelyi napjáig beadható egy-egy önálló munkával készült rajz, melyek eredménye alapján maximum 5-5 pluszpont szerezhető (TVSZ 111.§(4)). E feladatok beadása nem kötelező – viszont a másolatot beadók félévét további mérlegelés nélkül megtagadjuk.
 Teljesítés
Feltételek A félév teljesítésének (a félévközi jegy megszerzésének) feltételei:
 •  jelenlét a gyakorlatok megfelelő százalékán,
 •  a két jobbik félévközi zárthelyi min.50-50%-os teljesítése.
Megjegyzés Amennyiben a hallgató egyetlen tanulmányi teljesítményellenőrzésen sem vesz részt, vagy túllépi a hiányzási limitet, értékelése „Nem teljesítette” (TVSZ 113.§ (2)).
 Érdemjegy
Pontozás Összesen max. 100 pont szerezhető:
 •  max. 100 pont a három zárthelyi közül a két jobbik összegeként (TVSZ 122.§ (6)),
 •  max. 10 pluszpont a (nem kötelező) teszt alapján,
 •  max. 10 pluszpont a (nem kötelező) egyéni kisfeladatok alapján (TVSZ 111.§ (4)).
Ponthatárok A félévi munka félévközi jeggyel kerül értékelésre az alábbi módon:
 •  95 ponttól jeles (5),
 •  85 ponttól jó (4),
 •  70 ponttól közepes (3),
 •  50 ponttól elégséges (2),
 •  50 pont alatt elégtelen (1).