Építész-informatika 2 (BMEEPAGA401)

ELŐADÓ ÉS TÁRGYFELELŐS:

 Dr. Strommer László 

  egyetemi docens 


Frissítve/Last updated: 2018. 02. 03.

Ütemterv • 2017/2018 tanév 2. (tavaszi) félév

Hét  Dátum  Előadás Gyakorlat
1.
(6.)
ea: ————
gy: 02.07.sz.
      02.08.cs.
  2D rajzolás és szerkesztés alapjai · tárgyraszter módok · 2D rajzolássegítők · elemkiválasztás
2.
(7.)
ea: 02.13.ke.
gy: 02.14.sz.
      02.15.cs.
általános ismertető · 2D pont- és távolságmegadás · 2D rajzolássegítők · szerkesztési alapismeretek · elemkiválasztás · általános elemtulajdonságok · fóliák kezelésének alapelvei 2D méret- és pontmegadás · 2D koordinátarendszerek · fóliakezelés · rajzelem-attribútumok · kótázás és feliratozás
3.
(8.)
ea: ————
gy: 02.21.sz.
      02.22.cs.
  blokkok kezelése · fóliarendszerek · szövegstílusok ·
papír- és modelltér · nézetablakok kezelése · rajzi lépték
4.
(9.)
ea: 02.27.ke.
gy: 02.28.sz.
      03.01.cs.
blokk-kezelés elvei · blokktípusok · fóliarendszerek elvei · dinamikus és attribútumos blokkok · feliratozás, kótázás, stílusok · modell- és papírtér, nézetablakok, lépték
Zárthelyi előkészítés
5.
(10.)
ea: ————
gy: 03.07.sz.
      03.08.cs.
  1. zárthelyi feladat:
2D szerkesztés, fólia és blokkhasználat
[1. szorgalmi feladat beadása]
6.
(11.)
ea: 03.13.ke.
gy: 03.14.sz.
      03.15.cs.
3D nézetek, vetületek kezelése · 3D megjelenítésmódok · 3D pont- és távolságmegadás · koor-dinátarendszerek definiálása, használata · 2D és 3D rajzelemek, parancsok · 3D rajzolássegítők 3D modellezés alapjai · 3D nézetek és megjelenítésmódok ·
3D koordinátarendszerek · felhasználói koordinátarendszer használata · pontszűrők
7.
(12.)
vázlattervi
hét >
   
8.
(13.)
ea: 03.27.ke.
gy: 03.28.sz.
      03.29.cs.
3D modelltípusok alapelvei, használata, sajátosságai · makrók, szkriptek, programok alapjai · dokumentációkészítés CAD rendszerrel · információ-átadás jellemző típusai · renderelés alapjai összetett tömegmodell ·
3D primitívek létrehozása · Boole-műveletek
9.
(15.)
ea: ————
gy: 04.11.sz.
      04.12.cs.
  3D modellek dokumentálása · papírtéri vetületek · kótázás papírtérben
10.
(16.)
ea: 04.17.ke.
gy: 04.18.sz.
      04.19.cs.
Teszt: az előadások anyaga alapján
(teremkapacitás függvényében csoportokban)

Zárthelyi előkészítés
11.
(17.)
ea: ————
gy: 04.25.sz.
      04.26.cs.
  2. zárthelyi feladat:
3D modellezés, dokumentálás
[2. szorgalmi feladat beadása]
12.
(18.)
ea: 05.01.ke.
gy: 05.02.sz.
      05.03.cs.
 • ünnep • 
Zárthelyi előkészítés
13.
(19.)
ea: ————
gy: 05.09.sz.
      05.10.cs.
  3. zárthelyi feladat:
3D modellezés, blokkhasználat, dokumentálás
14.
(20.)
feldolgozási
hét >
   
Tanítási szünetek: • '18. márc. 15. cs. >nemzeti ünnep • ('18. márc. 16. p. helyett '18. márc. 10. szo.) • '18. márc. 19. h.– 03.23. >vázlattervi hét • '18. márc. 30. p. >nagypéntek • '18. ápr. 2. h. >húsvét • '18. ápr. 3. k. – '18. ápr. 6. p. >szünet: • '18. máj. 1. k. >munka ünnepe • '18. ápr. 6. p. >szünet: • ('18. ápr. 30. h.helyett '18. ápr. 6. p. >szünet: • '18. ápr. 21. szo.) • '18. ápr. 6. p. >szünet: • '18. máj. 7. h.– '18. ápr. 6. p. >szünet: • 05.11. >feldolgozási hét •

A félév teljesítésének feltételei

 Óralátogatás
Előadások Az előadások látogatása erősen javasolt (TVSZ 105.§ (2)).
A legfeljebb egyszer mulasztó hallgatók részt vehetnek az utolsó előadás időpontjában tartandó 20 perces feleletválasztásos teszten. A teszt megírása a félév teljesítésének nem feltétele, ám annak eredménye alapján maximum 10 pluszpont szerezhető.
Gyakorlatok Mivel a program-, és gépi környezet megismeréséhez elengedhetetlen a gyakorlás, a jelenlétet minden alkalommal ellenőrizzük, és aki a gyakorlatról kettőnél többször hiányzik, annak félévét megtagadjuk (TVSZ 105.§ (4)). A két első (vagy a két elsőként megírt) zárthelyi sikeres teljesítése esetén méltányosságból eltekintünk ezen előírástól.
 Teljesítményértékelés
Zárthelyik Az adott tanulmányi időszak alatt elsajátított kompetenciák felmérése három 40 perces labor zárthelyi feladattal történik, melyek mindegyikére maximum 50 pont kapható.
E zárthelyik nem pótolhatók, a hallgató eredményének megállapítása a három zárthelyi közül a két jobbik alapján történik (TVSZ 122.§ (6)).
Kisfeladatok A zárthelyikre való felkészülés, és az önálló gyakorlás ösztönzése érdekében (TVSZ 111.§ (1)) az első két zárthelyi napjáig beadható egy-egy önálló munkával készült rajz, melyek eredménye alapján maximum 5-5 pluszpont szerezhető (TVSZ 111.§(4)).
E feladatok beadása értelemszerűen nem kötelező – viszont a másolatot beadók félévét további mérlegelés nélkül megtagadjuk.
 Teljesítés
Feltételek A félév teljesítésének (a félévközi jegy megszerzésének) feltételei:
 •  jelenlét a gyakorlatok megfelelő százalékán,
 •  a két jobbik félévközi zárthelyi min.50-50%-os teljesítése.
Megjegyzés Amennyiben a hallgató egyetlen tanulmányi teljesítményellenőrzésen sem vesz részt, vagy túllépi a hiányzási limitet, értékelése „Nem teljesítette” (TVSZ 113.§ (2)).
 Érdemjegy
Pontozás Összesen max. 100 pont szerezhető:
 •  max. 100 pont a három zárthelyi közül a két jobbik összegeként (TVSZ 122.§ (6)),
 •  max. 10 pluszpont a (nem kötelező) teszt alapján,
 •  max. 10 pluszpont a (nem kötelező) egyéni kisfeladatok alapján (TVSZ 111.§ (4)).
Ponthatárok A félévi munka félévközi jeggyel kerül értékelésre az alábbi módon:
 •  95 ponttól jeles (5),
 •  85 ponttól jó (4),
 •  70 ponttól közepes (3),
 •  50 ponttól elégséges (2),
 •  50 pont alatt elégtelen (1).