Építész-informatika 3 (BMEEPAGA501)

TÁRGYFELELŐS:

 Dr. Szoboszlai Mihály 

  egyetemi docens  
ÉVFOLYAMFELELŐS:

Kovács Ádám Tamás

  


Frissítve/Last updated: 2018. 08. 30.

Ütemterv • 2018/2019 tanév 1. (őszi) félév

Hét  Dátum  Előadás Gyakorlat
1.
(36.)
ea: 09.03.hé.
gy: 09.05.sz.
      09.06.cs.
Miről szól az építészinformatika
Átfogó kép az épületinformációs modellezésről
1. gyak.: Bevezető óra
2.
(37.)
ea:
gy: 09.12.sz.
      09.13.cs.
  2. gyak.: 2D szerkesztések
3.
(38.)
ea: 09.17.hé.
gy: 09.19.sz.
      09.20.cs.
Korszerű technológiák a tervezésben (Lechner Tudásközpont) 3. gyak.: Rendszerben szerkesztett 2D rajzok
CSÜTÖRTÖK SZÜNET
4.
(39.)
ea:
gy: 09.26.sz.
      09.27.cs.
  4. gyak.: 3D modellezési eszközök I.
5.
(40.)
ea: 10.01.hé.
gy: 10.03.sz.
      10.04.cs.
Karóczkai Ákos: Algoritmikus terevzés 5. gyak.: 3D modellezési eszközök II.
CSÜTÖRTÖK SZÜNET
6.
(41.)
ea:
gy: 10.10.sz.
      10.11.cs.
  6. gyak.: Komplex 3D modellező eszközök
Feldolgozandó terv képfájljainak beadása e hét vasárnap 23:59-ig!
7.
(42.)
ea:
gy: 10.17.sz.
      10.18.cs.
SZÜNET
VÁZLATTERVI HÉT
SZÜNET
VÁZLATTERVI HÉT
8.
(43.)
ea:
gy: 10.24.sz.
      10.25.cs.
ÜNNEP 7. gyak.: Nézet, metszet, 3D nézet
9.
(44.)
ea: 10.29.hé.
gy: 10.31.sz.
      11.01.cs.
Látványtervezés technológiái (BrickVisual) 8. gyak.: Tervlap készítés
CSÜTÖRTÖK SZÜNET
10.
(45.)
ea:
gy: 11.07.sz.
      11.08.cs.
  Zárthelyi feladat (labor, mindenkinek a saját termében)
KISFELADAT BEADÁS
2018.11.08. csütörtök 12:00
11.
(46.)
ea: 11.12.hé.
gy: 11.14.sz.
      11.15.cs.
OPEN BIM (CÉH Zrt.) 9. gyak.: Publikáció és attribútum kezelés
SZERDA SZÜNET
12.
(47.)
ea:
gy: 11.21.sz.
      11.22.cs.
  10. gyak.: Export, import
13.
(48.)
ea: 11.26.hé.
gy: 11.28.sz.
      11.29.cs.
CLOSED BIM (Studio IN-EX) Pótlási óra és konzultáció
14.
(49.)
 • Feldolgozási hét •  FÉLÉVES TERV BEADÁS
2018.12.03. hétfő 12:00
Tanítási szünetek: • '18. szept. 19. sze. – BME sportnap • '18. okt. 3. sze. – szakmai nap • '18. okt. 15. h.– 10.19. – vázlattervi hét • '18. okt. 23. k. – ünnepnap • '18. nov. 1. cs. – ünnepnap • '18. nov. 15. cs. – TDK nap • '18. nov. 23. p. – nyílt nap • '18. dec. 3. h.– 12.07. – feldolgozási hét • .
A végső feladatbeadási határidő - pontlevonással és különeljárási díjjal - a pótlási időszak végén: 2018. december 14. (péntek) 12:00h

A félév teljesítésének feltételei

 Óralátogatás
Előadások, gyakorlatok Az előadások és labor gyakorlatok 70%-án kötelező a részvétel. (TVSz 105.§ (2))
A jelenlétet alkalmanként ellenőrzi az előadó és a gyakorlatvezetők.
 Teljesítményértékelés
Zárthelyi Az adott tanulmányi időszak alatt elsajátított kompetenciák felmérése egy 60 perces labor zárthelyi feladattal történik, melyre 40 pont kapható. Ennek során egy kisebb családiház virtuális modeljét kell rekonstruálni építészeti rajzok alapján és néhány célzott kisfeladatot kell megoldani. (TVSz 109.§ (1/c))
Beadandó nagyfeladat A félévsorán egy a hallgató által korábban megtervezett épület digitális modelljének elkészítése a feladat, amire 40 pont kapható. Ennek teljesítéséhez be kell adni a megadott határidőig a digitalizált (beszkennelt, lefotózott) tervrajzokat, majd a félév végi határidőig a modell fájlokat. (TVSz 109.§ (1/b))
Beadandó kisfeladat Egy tervrajzokon kiadott épület modelljét kell elkészíteni a megadott határidőig a félév első felében, amire 20 pont kapható. (TVSz 109.§ (1/b))
Előadás kiskérdések Minden előadás végén kiskérdéseket teszünk fel, amivel egyrészről a jelenlétet ellenőrizzük, illetve pluszpont szerzési lehetőséget biztosítunk a hallgatóknak. Maximum 10 plusz pont szerezhető a félév során.
Pótlás módja, feltételei - A labor zárthelyi pótlásai a pótlási héten (a második pótlás különeljárási díj ellenében).
- A nagyfeladat pótleadása a tematika-ütemterv szerint a pótlási héten történik (a pótleadás különeljárási díj ellenében).
- A kisfeladat pótleadása a tematika-ütemterv szerint a pótlási héten történik (a pótleadás különeljárási díj ellenében).
- Az előadások végén plusz pontokért feltett kiskérdések pótlására nincs lehetőség
Megjegyzés Aki a félév teljesítéséhez előírt minimális pontszámot a pótlás, illetve a javítás után sem szerezte meg, annak a tantárgyat ismét fel kell vennie a következő félévben.
Aki egy számonkérésen sem vett részt, "Nem teljesítette", aki részt vett legalább egy számonkérésen, de nem teljesítette a tantárgyat, "Elégtelen" bejegyzést kap.
 Érdemjegy
Pontozás A késedelmesen leadott otthoni feladatok értékét az adható maximális érték 20%-ával csökkentjük! (TVSz 122.§ (2))
nagyfeladat (max./ min.): 40 / 16 pont (késés miatti csökkentés: 8 pont).
kisfeladat (max./ min.): 20 / 8 pont (késés miatti csökkentés: 4 pont).
labor zárthelyi (max./ min.): 40 / 16 pont.
pluszpontok (max.): 10 pont
Összesen (max./ min.): 110/ 40 pont.
A pontozás a számonkéréseken szerzett pontok és a pluszpontok összegének egész számra kerekített értéke.
A megszerzett pontok ellen - az adminisztrációs hibából eredő eltérésen kívül - jogorvoslatnak helye nincs. (TVSz 12.§ (7))
Érdemjegy Az évközi jegy a megszerzett pontoktól függően:
40 pont alatt: 1-es, 40 - 54 pont: 2-es, 55 - 69 pont: 3-as, 70 - 84 pont: 4-es, 85 ponttól: 5-ös.
• a félév-végi (végső) határidőre beadott feladatokat a beadáskori állapotban értékeljük,
ezután feladatot nem fogadunk el, ez esetben a félév csak tárgy újrafelvétellel teljesíthető!
• bármelyik számonkérés utolsó sikertelen pótlása a tárgy újrafelvételével jár.
További megjegyzések A különeljárási díj befizetése a Neptunban a kiírt tételeknél!
Eredményesen teljesített labor zárthelyik javítása csak a már megszerzett eredményről való lemondással lehetséges.