Építész-informatika 3 (BMEEPAGA501)

TÁRGYFELELŐS:

 Dr. Szoboszlai Mihály 

  egyetemi docens  
ELŐADÓ ÉS ÉVFOLYAMFELELŐS:

 Csabay Bálint

  egyetemi adjunktus 


Frissítve/Last updated: 2017. 03. 20.

Ütemterv • 2016/2017 tanév 2. (tavaszi) félév

Hét  Dátum  Előadás Gyakorlat
1.
(1.)
ea: 02.06.hé.
gy: 02.07.ke.
      02.07.ke.
CAAD alapismeretek (fóliák, elemek, ...)
Szabadon-formált görbék, szabadon-formált felületek (Bezier-felület, folytonosság).
1. gyak.: CAAD általános ismeretek 1.
(felhasználói felület, vonalrajzolás, 2D szerkesztések)
2.
(2.)
ea: ————
gy: 02.14.ke.
      02.14.ke.
  2. gyak.: CAAD általános ismeretek 2.
(szabadon-formált görberajzolás, 2D szerkesztés) CAAD ismeretek 1. Épület feldolgozás (falak, nyílászárók)
3.
(3.)
ea: 02.20.hé.
gy: 02.21.ke.
      02.21.ke.
Adatbázisok alkalmazása CAAD rendszerekben.
Sz.gépi képfeldolg.alapjai (anyagjell., fényforr., színábr., textúrák)
3. gyak.: CAAD ismeretek 2. Épület feldolg. CAAD rendszerrel. (kóta, kitöltés (sraffozás), helyiség, szintek kezelése)
4.
(4.)
ea: ————
gy: 02.28.ke.
      02.28.ke.
  4. gyak.: CAAD ismeretek 3. Épület feldolgozás (alapozás,födém, gerenda, tető)
5.
(5.)
ea: 03.06.hé.
gy: 03.07.ke.
      03.07.ke.
Back-face culling. Z-puffer algoritmus, Flat-, Gouraud-, Phong-Shading. Raytracing, radiosity. Anti-aliasing. 5. gyak.: CAAD ismeretek 4. Épület feldolgozás (elemelhelyezés, lépcsőszerkesztés, terepkészítés felülethálóval)
6.
(6.)
ea: ————
gy: 03.14.ke.
      03.14.ke.
  6. gyak.: CAAD ismeretek 5. Épület feldolgozása CAAD rendszerrel. (metszet-homlokzat, látványterv készítése)
7.
(7.)
ea: 03.20.hé.
gy: 03.21.ke.
      03.21.ke.
Fraktálok és építészeti alkalmazásuk.
CAAD rendszerek programozása.
7. gyak.: CAAD ismeretek 6. Épület feldolg. CAAD rendszerrel. (nézetek használata, tervdokumentálás)
Feldolgozandó terv képfájljainak beadása e hét végéig!
8.
(8.)
ea: ————
gy: 03.28.ke.
      03.28.ke.
  Saját terv feldolgozása CAAD rendszerrel.
(kötelező feladat)
9.
(9.)
ea: 04.03.hé.
gy: 04.04.ke.
      04.04.ke.
1. Zárthelyi feladat
(nagytermi teszt: az előadóteremben)
Saját terv feldolgozása CAAD rendszerrel.
(kötelező feladat)
10.
(10.)
ea: ————
gy: 04.11.ke.
      04.11.ke.

Alkotóhét

Alkotóhét
11.
(11.)
ea: 04.17.hé.
gy: 04.18.ke.
      04.18.ke.

Húsvét
Saját terv feldolgozása CAAD rendszerrel.
(feladat beadási határidő (minden kurzusnak): 2017.04.24.hé.12:00)
12.
(12.)
ea: ————
gy: 04.25.ke.
      04.25.ke.
  2. labor zárthelyi feladat
(labor, mindenkinek a saját - eredeti(!) - gyakorlati termében)
13.
(13.)
ea: 05.01.hé.
gy: 05.02.ke.
      05.02.ke.

Szünet (Ünnep)
Konzultációs lehetőség a határidőre le nem adott tervekhez
(a végső leadás előtti utolsó alkalom).
14.
(14.)

 • Feldolgozási hét • 

 • Feldolgozási hét • 
Tanítási szünetek: • 2017. március 15. szerda, nemzeti ünnep • 2017. április 10. hétfő – 2017. április 13. csütörtök, alkotóhét • 2017. április 17. hétfő, húsvét • 2017. június 5. hétfő, pünkösd • .
A végső feladatbeadási határidő - pontlevonással és különeljárási díjjal - a pótlási időszak végén: 2017. május 19. péntek 12:00h.

 A félév teljesítésének feltételei
 Előadások
Óra-
látogatás
Az előadások látogatása erősen javasolt, az elhangzottakat az elméleti (teszt) zárthelyin kérjük számon! (TVSZ 105.§ (2))
 Gyakorlatok
Tárgya, formái A kiadott egyéni feladatok elkészítése.
Óra-
látogatás
A gyakorlati foglalkozások látogatása, azok legalább 70%-án való részvétel kötelező (a kiadott feladatok órarendi órán kívüli készítésére a számítógépes laborban – annak zsúfoltsága miatt – csak korlátozottan van lehetőség).
 Teljesítés
Feltételek - jelenlét a gyakorlati órák 70%-án. (TVSz 105.§ (4))
- teljesítmény értékelés (TVSz 31. alcím 109. § szerint 3 számonkérés):
labor zárthelyi (összegző értékelés - TVSz 109.§ (1) c))
teszt zárthelyi (összegző értékelés - TVSz 109.§ (1) c))
otthoni feladat (részteljesítmény értékelés - TVSz 109.§ (1) b), 110. § (3) c))
-a számonkéréseken egyenként is és összesen is legalább 40% elérése,
A 40% alatti eredményeket 0 értékkel vesszük figyelembe!
Pótlás módja Számonkérések pótlási alkalmai:
labor pótzárthelyi (pótlási héten, a második pótlás különeljárási díj ellenében (TVSZ 122.§ (8))
teszt pótzárthelyi (pótlási héten, a második pótlás különeljárási díj ellenében (TVSZ 122.§ (8))
otthoni feladat (a pótlási hét végéig, 20% pontlevonással, különeljárási díj ellenében (TVSZ 122.§ (2))
Az összegző teljesítményértékelések második pótlási és javítási lehetőségével akkor élhet a hallgató, ha a teljesítményértékelésen vagy annak első alkalommal meghirdetett pótlási vagy javítási lehetőségén részt vett (TVSZ 122.§ (9))
Megjegyzés Aki a félév teljesítéséhez előírt minimális pontszámot a pótlás, illetve a javítás után sem szerezte meg, annak a tantárgyat ismét fel kell vennie a következő félévben.
Aki egy számonkérésen sem vett részt, "Nem teljesítette" (TVSZ 113.§ (2) b)), aki részt vett legalább egy számonkérésen, de nem teljesítette a tantárgyat (nem érte el a számonkérésekkel a megszerezhető pontok 40%-át), "Elégtelen" bejegyzést kap (TVSZ 113.§ (2) a)).
 Érdemjegy
Pontozás A késedelmesen leadott otthoni feladatok értékét az adható maximális érték 20%-ával csökkentjük! (TVSZ 122.§ (2))
otthoni feladat (max./ min.): 40 / 16 pont (késés miatti csökkentés: 8 pont).
teszt zárthelyi (max./ min.): 30 / 12 pont.
labor zárthelyi (max./ min.): 30 / 12 pont.
Összesen (max./ min.): 100 / 40 pont.
A pontozás a három számonkérésen szerzett pontok összegének egész számra kerekített értéke.
A megszerzett pontok ellen - az adminisztrációs hibából eredő eltérésen, ill. az elfogadott kurzuskövetelményektől eltérően megállapított eredményeken kívül - jogorvoslatnak helye nincs. (TVSz 220.§ (1))
Érdemjegy Az évközi jegy a megszerzett pontoktól függően:
40 pont alatt: 1-es, 40 - 54 pont: 2-es, 55 - 69 pont: 3-as, 70 - 84 pont: 4-es, 85 ponttól: 5-ös.
Megjegyzések • a félév-végi (végső) határidőre beadott feladatokat a beadáskori állapotban értékeljük,
ezután feladatot nem fogadunk el, ez esetben a félév csak a tantárgy újrafelvételével teljesíthető!
• bármelyik számonkérés utolsó sikertelen pótlása a tárgy újrafelvételével jár.
Egyebek A különeljárási díj megtérítése a második pótzárthelyik esetében a 4/2017. (I.16.) számú Kancellári Utasítás 1.§ (1) a) szerint, késői feladatleadás esetében a 4/2017. (I.16.) számú Kancellári Utasítás 1.§ (2) a) szerint!
Eredményesen teljesített teszt, ill. labor zárthelyik javítása csak a már megszerzett eredményről való lemondással lehetséges (TVSZ 121.§ (4)).
A Neptun 047/L (labor), ill. 047/T (teszt) számú kérvényének beadásával lehet javítózárthelyire jelentkezni, ill. a megszerzett eredményről való lemondásról nyilatkozni.
(sikertelen, vagy nem megírt zárthelyik pótlására nem kell jelentkezni).
 O:\2016-2017-2\[Tematika-2017e.xlsm]ÉI3