számonkérések

esetek

teszt zh, vagy teszt pótzh

labor zh, vagy labor pótzh

házi feladat

A

>= 12 pont 1

>= 12 pont 1

elfogadva, értékelve 1

B

Nem teljesítette a félévet

A eset:

  teljesítette a tárgyat 1

B eset:

  nem teljesítette a tárgyat, tárgy újrafelvétel

1 csak ha a három számonkérés közül legfeljebb kettőt teljesített pótlással!

A eset (teljesítette a tárgyat)  

A Neptunban a megszerzett jegy ellenőrizése 2.

B eset (nem teljesítette a tárgyat)

- Ebben a félévben nincs teendő, a későbbi félévekben ismételten fel kell venni a tantárgyat 2.

 

2 (a bejegyzés ellen legkésőbb a következő félév második oktatási hetének vége határidőig lehet díjmentesen kifogással élni az adatkezelőnél, ld. Tanulmányi Ügyrend 3. füzet /Oktatásszervezés/ 79. pont)

 

Ponttáblázat:

(100 pont szerezhető a félév során)

 

jegy

ponthatárok 3

 

1-es

40 pont alatt

 

2-es

40 - 54 pont között

 

3-as

55 - 69 pont között

 

4-es

70 - 84 pont között

 

5-ös

85 pont vagy több

 

3 a pontok egész értékre kerekítve értendők.