In English Magyarul Valid HTML 4.01 Tr.

The Staff • 2019 Spring
Munkatársak • 2019 tavasz

Budapest University of Technology and Economics
Department of Architectural Geometry and Informatics

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Építészeti Geometria és Informatika Tanszék

H-1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3. • Tel.:(+36 1) 463-1168

availability↷
fogadó­órák↷
 •  telephone↷
telefon↷  •  e-mail
e-mail

Full Time Staff | Főállású oktatók, tanárok

KOVÁCS
András Zsolt

Teaching Assistant | műszaki tanár
kovacsazsat arch bme hu
MTMT

Dr. PÉK
Johanna Ph.D.

Senior Lecturer | egyetemi adjunktus
pekjat arch bme hu
MTMT

RÓZSA
Zoltán

Lecturer | egyetemi tanársegéd
rozsazat arch bme hu

Dr. STROMMER
László Ph.D.

Associate Professor | egyetemi docens
strommerat arch bme hu
MTMT

Dr. SZOBOSZLAI
Mihály Ph.D.

Associate Professor | egyetemi docens
szoboszlaiat arch bme hu
MTMT

 
 

Ph.D. Students | Doktoranduszok

KOVÁCS
Ádám Tamás

Ph.D. Student | doktorandusz
kovacsadamat arch bme hu
MTMT

 
 

Technical Staff | Adminisztratív és technikai munkatársak

Kőnigné TÓTH
Erzsébet

Financial Clerk | gazdasági ügyintéző
kteat arch bme hu

FOLKMANN
Balázs

Laboratory Supervisor | rendszergazda
folkmannbat arch bme hu

RÁTONYI
Gábor

Laboratory Supervisor | rendszergazda
ratonyiat arch bme hu

 
 

In English Magyarul

Further co-workers | További munkatársak

ALMÁSI Gábor

galmasiat arch bme hu

BARNA Gergely

gbarnaat arch bme hu

BATTA Imre

battaat arch bme hu

BÁNÁTI Bodó

banatiat arch bme hu

Bobály Dominika

CSABAY Bálint

Senior Lecturer | nyug. egyetemi adjunktus
bcsabayat arch bme hu

CSÓCSICS Máté

cs.mateat arch bme hu

CSÚSZ István

cs.istvanat arch bme hu

ERŐS Tamás

terosat arch bme hu

FEHÉR Gergely

gfeherat arch bme hu

FEJÉR Tamás

fejertat arch bme hu

HÜLBER Attila

hulber.attilaat arch bme hu

KAISER Péter

kaiserat arch bme hu

KARÓCZKAI Ákos

akaroczkaiat arch bme hu

KÉZÉR Csaba

akezerat arch bme hu

KISS Márton

mkissat arch bme hu

KOVÁCS Dániel Alexander

d.a.kovacsat arch bme hu

Dr. LEDNECZKI Pál Ph.D.

Associate Professor | nyug. egyetemi docens
ledneczkiat arch bme hu

LENCSÉS Albert

alencsesat arch bme hu

Mai Csilla

MAKAI István

imakaiat arch bme hu

MARSAL Béla

marsal.belaat arch bme hu

MOHAROS István

imoharosat arch bme hu

MOLNÁR Márta

mmolnarat arch bme hu

POLGÁR-VERES Andrea

apolgarat arch bme hu

SZILÁGYI Balázs

szilagyi.balazsat arch bme hu

VÁGI Bence

bvagiat arch bme hu

VERESZKI Tibor

Senior Lecturer | nyug. mestertanár
tvereszkiat arch bme hu

Retired | Nyugalmazott oktatók

Dr. PEREDY József Ph.D.

Dr. Habil. Prof. Emeritus | emeritus professzor
jperedyat arch bme hu
MTMT

Bárdné Dr. FEIND Teréz Ph.D.

Associate Professor | nyug. egyetemi docens

EDŐCS Ottó

Senior Lecturer | nyug. egyetemi adjunktus

Dr. FEKETE Valéria Dr. Univ.

Senior Lecturer | nyug. egyetemi adjunktus

Teaching assistants | Demonstrátorok, tutorok

A demonstrátorok keddenként 14-15 óra között a tanszéken érhetők el. A konzultáció igényt erre az időpontra előre kell nekik (legalább előző nap) jelezni e-mailben: abrisdemonstratorok@arch.bme.hu

GÁSZPOR Benedek

| demonstrátor
d-gabeat arch bme hu

GÖŐZ Alexandra

| demonstrátor
d-goalat arch bme hu

KAKNICS Péter

| demonstrátor
d-kapeat arch bme hu

KRAJNYÁK Nándor Bence

| demonstrátor
d-krnaat arch bme hu

LAJTOS Levente Zoltán

| demonstrátor
d-laleat arch bme hu

TAKÁCS Zsanett

| demonstrátor
d-tazsat arch bme hu

In English Magyarul

Archive Lists | Archív listák