Ajánlott tanszéki TDK témák

Dr. Szoboszlai Mihály

Másodrendű felületek építészeti alkalmazása
Az eddigi stúdiumokban megismert felületek építészeti alakzattá formálása, új konstrukciók, szerkesztések készítése
A napsugárzás geometriája
Az építészetben a fény-árnyék geometriai kérdéseinek vizsgálata, esettanulmányok, geometria szerkesztések és eljárások
Geometria a szerkezettervezésben
Esettanulmányok, elemzések megvalósult, vagy tervezett épületek, modellek körében
Geometriai kérdések CAD programokban
Klasszikus szerkesztések kiváltása, közelítése, modellalkotás és geometriai tartalom

Informatika/BIM az építészeti tervezésben
A tervezés során, a CAD/CAAD programokon túlmutató, azokban felmerült problémák és kísérletek, informatikai eszközök, eljárások vizsgálata, új elgondolások kidolgozása, bemutatása

Dr. Strommer László

Boltozati formák
Boltozati formák rekonstruálása, szerkesztési elvei
Toronysisakok
Forgásszimmetrikus tetőformák geometriája, szerkesztési elvei, osztályozása
Szkripttel generált modellek
CAD modellezés lehetőségeinek kiterjesztése szkript/program alkalmazásával

Dr. Pék Johanna

A projektív geometria tételeinek alkalmazása az építészeti ábrázolásban
(a) Síkbeli tételek globális felhasználási lehetőségei a párhuzamos és centrális vetítésekben. (Desargues-tétel, Pascal-tétel, Brianchon-tétel, továbbá az affinitás és a centrális kollineáció klasszikus tételei) - vagy -
(b) A centrálaxonometria és a perspektíva kapcsolata. A centrálaxonometria és a klasszikus axonometrikus leképezés összehasonlítása. Az axonometrikus leképezés módszereinek átvitele perspektívába. - vagy -
(c) Poláris egyenes alkalmazása a szerkesztésekben, és ennek térbeli általánosítása. Másodrendű felületek kontúrjának és önárnyékhatárának egységes tárgyalási lehetősége a polársíkok segítségével.

Forgás- és torzfelületek vizsgálata differenciálgeometriai nézőpontból, és azok alkalmazási lehetőségei az építészetben
A téma feldolgozása során a klasszikus differenciálgeometriából ismert tételekkel és módszerekkel elemezzük az építészetben leggyakrabban használt másodrendű felületeket és egyéb torzfelületeket.

Relief perspektíva (foglalt)
A színpadi perspektíva alkalmazása az illúziókeltésben

Kovács András

Vonalfelületek metamorfózisának modellezése
Hogyan lesz az egyköpenyű hiperboloidból élesmenetű torzcsavarfelület, a nyeregfelületből egyköpenyű hiperboloid? Modellek készítése. A modellezés során fellépő matematikai és technikai problémák. További lehetőségek, általánosítások.
Látványtervek, építészeti vázlatok és képzőművészeti alkotások vizsgálata a centrálaxonometria szemszögéből
Axonometrikus koordinátarendszer a perspektív képen. A perspektív rendszer geometriájának és a mérethelyességének ellenőrzése a koordinátarendszer segítségével. Mérték bevezetése az eltérés mértékének meghatározásához.

Kovács Ádám Tamás

Épületinformációs modellezés avagy BIM
Épületinformációs modellezéssel, tervezéssel kapcsolatos esettanulmányok készítése. Már megvalósult projektek elemzése technológiai, humánerőforrás és folyamat szemszögből.

Vizuális kommunikáció a legújabb technológiák segítségével
Sok új eszköz áll rendelkezésünkre: AR,VR,MR,Prezi, WebGL, BIMx, stb. Melyiket mikor éri meg használni? Melyiknek mi az előnye és mi a hátránya? Az egyik technológiára kihegyezve egy pilot projekt készülhetne, részletes elemzéssel és a folyamat dokumentálásával.

Megjegyzés:
Hallgatók által javasolt egyéb, a tanszék szakterületéhez kapcsolódó témajavaslatokat is feldolgozhatónak tartunk.