Tárgyleírás

A tárgy célja a számítógéppel segített építészeti tervező (CAAD) rendszerek alapismereteinek elsajátíttatása olyan szintig, hogy egy adott CAAD rendszer használatával a hallgatók egy műszaki tervdokumentációt legyenek képesek a félév végére elkészíteni.
Ezen kívül a tárgy olyan elméleti kérdésekkel foglalkozik, amelyek kapcsolódnak a számítógéppel történő építészeti tervezéshez. Így például tárgyalja a szabadon formált görbéket,- felületeket, a CAAD rendszerek adatbázis kezelését, a rendering-eljárások alapismereteit ill. azok CAAD rendszereken belüli (vagy azokhoz kapcsolódó) alkalmazását, a fraktálokat és azok építészeti alkalmazását, valamint a CAAD rendszerek felhasználói szintű programozási lehetőségeit.

Hirdetmények

Openlearning használat - Változás az idei félévben
Idén az openlearning.com rendszert használjuk a félév szervezéséhez, amihez az alábbi preziben vagy az openlearning.pdf -ben találhattok útmutatást.

Házi feladatok beadása click for more details

a beadási határidő: (lásd Tematika és ütemterv). A beadott, de el nem fogadott, és a be nem adott házi feladatokat a kari munkarend szerinti végső határidőig lehet javítani, illetve pótolni különeljárási díj ellenében (végső határidő: pótlási hét péntek déli 12 óra, ha a kari munkarend másképpen nem rendelkezik). A tárgy kreditpontjait nem szerezheti meg, aki az utóbbi határidőig nem ad be elfogadható házi feladatot.

Korábbi – sikertelen – félévben teljesített feladatok: a korábban már teljesített házi feladatokat újra be kell adni a megadott határidőig (ugyanazt is be lehet adni, ha az aktuális kiírásnak megfelel). A beadott feladatokat az aktuális szempontok szerint értékeljük, így a kapott pontszám eltérhet a korábbi pontszámtól. Korábbi félévben sikeresen megírt zh-t és tesztet újra meg kell írni.

Teszt zárthelyi: időpont: (lásd Tematika és ütemterv) a létszámtól függően esetleg több (legfeljebb 3) csoportban, helye: előadóterem. A teszt ülésrendje click for more details

A teszt ülésrendje megtekinthető a weben előző estétől, ill. közvetlenül a zh előtt az előadóterem bejáratánál. A teszt témája egyrészt az előadásokon elhangzott anyag, másrészt a gyakorlatokon használt programrendszerrel kapcsolatos általánosabb kérdések, ahol 50 állításról kell eldönteni, hogy igaz, vagy hamis. A válasz nélkül hagyott kérdésekre, és a rossz válaszokra nem adunk pontot, a jó válaszokra 2 pontot adunk, a "nem tudom" válaszokat is 1 ponttal értékeljük. A tesztet az 50 és 100 pont közötti intervallumban minősítjük (50 pont, vagyis pl. 50 "nem tudom" válasz az alsó határ), 70 ponttól sikeres (a megszerzett 50 és 100 közötti 'nyerspontokat' átszámítjuk 0 és 30 pontra, így 12 pont a megszerzendő minimális pontszám). A teszten fényképes igazolvány és íróeszköz (toll vagy ceruza) szükséges, más segédeszköz nem használható.

Labor zárthelyi: (időpont: lásd Tematika és ütemterv), helye: minden kurzus saját gyakorlatán, saját számítógépi labor termében.click for more details

A zárthelyin 45 perc alatt, számítógépen kell megoldani a feladatokat, és a fájlokat ArchiCAD tervként (pln) a feladatkiírásban szereplő webcímen keresztül kell beadni. A zárthelyi témája a gyakorlatokon ismertetetteket alkalmazva az órán kiadott épület modelljének elkészítése. A zárthelyi dolgozaton maximum 30 pont érhető el, 12 ponttól sikeres. A dolgozat során segédeszköz nem használható. A laboratórium gépein minden internetes forgalom naplózott.

Zárthelyik pótlása click for more details

Teszt zárthelyi pótlása: időpont: (lásd Tematika és ütemterv), helye: előadóterem.

A pótteszt ülésrendje megtekinthető a weben előző estétől, ill. közvetlenül a zh előtt a terem bejáratánál.

A pótlásra csak annak kell jelentkezni, aki a teszt zárthelyit sikeresen (legalább 12 pontra) megírta, de javítani szeretne.
Aki sikeresen megírta, de javítani szeretne, annak a teszt eredmények közzétételétől (várhatóan a teszt zárthelyit követő vasárnaptól) a pót teszt előtti szombat 20:00-ig kell jelentkezni a 047/T számú Neptun kérvény beadásával ("047/T Építész-informatika 3 tantárgy javító tesztzárthelyi jelentkezés").
A pótlásra való jelentkezéssel tudomásul veszi, hogy töröljük a korábbi eredményt.
A pótláson mindenki tiszta lappal indul, és akár a maximális pontszámot is elérheti.

Labor zárthelyi pótlása: időpont: a pótlási héten, kedd délelőtt, helye: valamelyik számítógépi labor (K.216., K.217., vagy K.218.)

(2016/17/1 félévben: 2016.12.13. kedd 10:15, K.216. terem)

A pótlásra csak annak kell jelentkezni, aki a labor zárthelyit sikeresen (legalább 12 pontra) megírta, de javítani szeretne.
Aki sikeresen megírta, de javítani szeretne, annak a labor eredmények közzétételétől (várhatóan a labor zárthelyiket követő vasárnaptól) a pótlási hét előtti szombat 20:00-ig kell jelentkezni a 047/L számú Neptun kérvény beadásával ("047/L Építész-informatika 3 tantárgy javító laborzárthelyi jelentkezés").
A pótlásra való jelentkezéssel tudomásul veszi, hogy töröljük a korábbi eredményt.
A pótláson mindenki tiszta lappal indul, és akár a maximális pontszámot is elérheti.
A pótláson résztvevőknek utólag különeljárási díjat írunk ki.


Teszt és labor zárthelyik utolsó pótlása: (a két utolsó pótlást összevontan tartjuk!) időpont: a pótlási hét csütörtökön, 15:15-től, helye: a számítógépi laboratórium valamelyik termében (K.216., K.217., vagy K.218.).

(2016/17/1 félévben: 2016.12.15. csütörtök 15:15, K.216. terem)

Az utolsó pótlásra nem kell jelentkezni, ekkor már sikeres zárthelyit nem lehet javítani.
Az utolsó teszt-, ill. laborpótláson résztvevőknek utólag különeljárási díjat írunk ki (aki mindkettőn részt vesz, annak külön mindkét pótlásért).


Félévi eredmények

Valid HTML 4.01 Tr.

Félévközi tájékoztatók

Tematika és ütemterv | félév teljesítésének feltételei

A félév teljesítés részletei az elért pontok függvényében, és az ezzel kapcsolatos teendők

A házi feladattal kapcsolatos tudnivalók

Segédanyagok, példák, segédletek

Oktatási jegyzet (egybeszerkesztve a teljes jegyzet PDF formátum 2 684 kB)

AKTUÁLIS ArchiCAD verzió

tippek

ELŐZŐ ArchiCAD verzió

1. gyakorlat: Számítógéppel segített építészeti tervező (CAAD) rendszer alapismeretei. Vonalrajzolás, 2D szerkesztés.

Gyakorlat anyaga (PDF)

---

1. gyakorlat: Számítógéppel segített építészeti tervező (CAAD) rendszer alapismeretei. Vonalrajzolás, 2D szerkesztés.

Gyakorlat anyaga (PDF)

2. gyakorlat: Szabadonformált görbék, 2D szerkesztés. Falak, nyílászárók készítése.

Gyakorlat anyaga (PDF)

Terasz nyílás függönyfallal:

2. gyakorlat: Szabadonformált görbék, 2D szerkesztés. Falak, nyílászárók készítése.

Gyakorlat anyaga (PDF)

3. gyakorlat: Kótázás, kitöltések (sraffozás), helyiségek használata, szintek kezelése.

Gyakorlat anyaga (PDF)
Előző órai állapot (PLN)

---

3. gyakorlat: Kótázás, kitöltések (sraffozás), helyiségek használata, szintek kezelése.

Gyakorlat anyaga (PDF)
Előző órai állapot (PLN)

4. gyakorlat: Alapozás, födémek, gerendák, tetők elkészítése.

Gyakorlat anyaga (PDF)
Előző órai állapot (PLN)

Nappali-terasz nyílásoknál padlóburkolat korrigálás

4. gyakorlat: Alapozás, födémek, gerendák, tetők elkészítése.

Gyakorlat anyaga (PDF)
Előző órai állapot (PLN)

5. gyakorlat: Elemelhelyezés (bútorozás), lépcsőszerkesztés, terep készítése felülethálóval.

Gyakorlat anyaga (PDF)
Előző órai állapot (PLN)

---

5. gyakorlat: Elemelhelyezés (bútorozás), lépcsőszerkesztés, terep készítése felülethálóval.

Gyakorlat anyaga (PDF)
Előző órai állapot (PLN)

6. gyakorlat: Metszetek, homlokzatok, látványtervek készítése

Gyakorlat anyaga (PDF)
Előző órai állapot (PLN)

---

6. gyakorlat: Metszetek, homlokzatok, látványtervek készítése

Gyakorlat anyaga (PDF)
Előző órai állapot (PLN)

7. gyakorlat: Nézetek használata, tervlapok készítése, tervdokumentálás.

Gyakorlat anyaga (PDF)
Előző órai állapot (PLN)

Elkészült nyaraló terve (PLN)  A nyaraló elkészült elektronikus dokumentációja (PDF)

---

7. gyakorlat: Nézetek használata, tervlapok készítése, tervdokumentálás.

Gyakorlat anyaga (PDF)
Előző órai állapot (PLN)

Elkészült nyaraló terve (PLN)  A nyaraló elkészült elektronikus dokumentációja (PDF)