Tárgyleírás

A tárgy célja a számítógéppel segített építészeti tervező (CAAD) rendszerek alapismereteinek elsajátíttatása olyan szintig, hogy egy adott CAAD rendszer használatával a hallgatók egy műszaki tervdokumentációt legyenek képesek a félév végére elkészíteni.
Ezen kívül a tárgy olyan elméleti kérdésekkel foglalkozik, amelyek kapcsolódnak a számítógéppel történő építészeti tervezéshez. Így például tárgyalja a szabadon formált görbéket,- felületeket, a CAAD rendszerek adatbázis kezelését, a rendering-eljárások alapismereteit ill. azok CAAD rendszereken belüli (vagy azokhoz kapcsolódó) alkalmazását, a fraktálokat és azok építészeti alkalmazását, valamint a CAAD rendszerek felhasználói szintű programozási lehetőségeit.

Hirdetmények

Teams csatorna: 3f27ecx

A féléves teendőket egy TRELLO táblán menedzseljük, ami a következő linken található meg: link

Hogy ki tudják használni a teljes funkciót, legyenek kedvesek regisztálni egy TRELLO fiókot, majd ezt a fenti táblát másolják le magunknak, hogy aztán a kártyákat kedvük szerint tudják mozgatni. Fontos, hogy ezt csak a saját lemásolt táblájukon tegyék meg. A következő videóban végig lehet követni a műveletet:


a beadási határidő: (lásd Tematika és ütemterv). A beadott, de el nem fogadott, és a be nem adott házi feladatokat a kari munkarend szerinti végső határidőig lehet javítani, illetve pótolni különeljárási díj ellenében (végső határidő: pótlási hét péntek déli 12 óra, ha a kari munkarend másképpen nem rendelkezik). A tárgy kreditpontjait nem szerezheti meg, aki az utóbbi határidőig nem ad be elfogadható házi feladatot.

Korábbi – sikertelen – félévben teljesített feladatok: a korábban már teljesített házi feladatokat újra be kell adni a megadott határidőig (ugyanazt is be lehet adni, ha az aktuális kiírásnak megfelel). A beadott feladatokat az aktuális szempontok szerint értékeljük, így a kapott pontszám eltérhet a korábbi pontszámtól. Korábbi félévben sikeresen megírt zh-t és tesztet újra meg kell írni.

Labor zárthelyi: (időpont: lásd Tematika és ütemterv), helye: minden kurzus saját gyakorlatán, saját számítógépi labor termében.click for more details

A zárthelyin 60 perc alatt, számítógépen kell megoldani a feladatokat, és a fájlokat ArchiCAD tervként (pln) a feladatkiírásban szereplő webcímen keresztül kell beadni. A zárthelyi témája a gyakorlatokon ismertetetteket alkalmazva az órán kiadott épület modelljének elkészítése. A zárthelyi dolgozaton maximum 40 pont érhető el, 16 ponttól sikeres. A dolgozat során segédeszköz nem használható. A laboratórium gépein minden internetes forgalom naplózott.

Zárthelyik pótlása click for more details

A pótlásra való jelentkezéssel tudomásul veszi, hogy töröljük a korábbi eredményt. A pótláson mindenki tiszta lappal indul, és akár a maximális pontszámot is elérheti.
Időpont: pótlási hét, kedd délután 14:15-től,
helye:valamelyik számítógépi labor (K.216., K.217., vagy K.218.)

Labor zárthelyi utolsó pótlása
időpont: a pótlási hét csütörtökön, 15:15-től,
helye: a számítógépi laboratórium valamelyik termében (K.216., K.217., vagy K.218.).

A pótlásra nem kell jelentkezni, ekkor már sikeres zárthelyit nem lehet javítani.
Az utolsó laborpótláson résztvevőknek utólag különeljárási díjat írunk ki.


Félévi eredmények

Valid HTML 4.01 Tr.

Félévközi tájékoztatók

Tematika és ütemterv | félév teljesítésének feltételei

A nagyfeladattal kapcsolatos tudnivalók | A kisfeladattal kapcsolatos tudnivalók

Segédanyagok, példák, segédletek

Gyakorlati tudásanyag